Slunce
Většina obrázků je stažena ze stránek NASA, zbytek má copyright uveden přímo na obrázkuSlunce - dopplerův diagram

Slunce - výtrysk uniká do prostoru

Slunce 19.12.1973 - popis(anglicky)

Slunce - konvekce

Slunce ve světle čáry H-alfa

Slunce v oboru paprsků X

Slunce v ultrafialovem svetle Fe8+

sluneční skvrna

Sousední hvězdy
popis (anglicky)

Sluneční diagram