Česká republika United Kingdom        
Přehled hierarchie pro THEMES__GEMET

 1. THEMES__GEMET
  1. administrativa       def
  2. biologie       def
  3. chemický průmysl       def
  4. doprava       def
  5. ekonomie       def
  6. energie       def
  7. environmentální politika       def
  8. fyzika       def
  9. hluk, vibrace
  10. informace       def
  11. legislativa       def
  12. lesnictví       def
  13. lidské zdraví
  14. materiály
  15. městské prostředí, městský stres
  16. obchod, služby
  17. obecné
  18. odpad       def
  19. podnebí       def
  20. potraviny, pitná voda
  21. prostor       def
  22. průmysl       def
  23. příirodní pohromy, nehody, rizika
  24. přírodní děje
  25. přírodní oblasti, krajina, ekosystémy
  26. přírodní zdroje       def
  27. půda       def
  28. rybolov       def
  29. sociální aspekty, populace
  30. stavebnictví       def
  31. turismus
  32. voda       def
  33. vojenské aspekty
  34. výzkum       def
  35. vzduch       def
  36. záření       def
  37. zemědělská výroba všeobecně
  38. zemědělství       def
  39. zeměpis
  40. znečištění