Česká republika United Kingdom        
Přehled hierarchie pro MASTER__NACE

 1. MASTER__NACE
  1. ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ ČINNOSTI   -->
  2. ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; ČINNOSTI DOMÁCNOSTÍ PRODUKUJÍCÍCH BLÍŽE NEURČENÉ VÝROBKY A SLUŽBY PRO VLASTNÍ POTŘEBU   -->
  3. ČINNOSTI EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ   -->
  4. ČINNOSTI V OBLASTI NEMOVITOSTÍ   -->
  5. DODÁVÁNÍ ELEKTŘINY, PLYNU, PÁRY A KLIMATIZOVANÉHO VZDUCHU   -->
  6. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ   -->
  7. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ ČINNOSTI   -->
  8. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ ČINNOSTI   -->
  9. ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ ČINNOSTI   -->
  10. OSTATNÍ ČINNOSTI   -->
  11. PENĚŽNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ   -->
  12. STAVEBNICTVÍ   -->
  13. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ   -->
  14. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ   -->
  15. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL   -->
  16. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ   -->
  17. VZDĚLÁVÁNÍ   -->
  18. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; ČINNOSTI SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI   -->
  19. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE   -->
  20. ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ   -->
  21. ZPRACOVATELSKÝ PRŮMYSL   -->