Česká republika United Kingdom        
Přehled hierarchie pro MASTER__GEMET

 1. MASTER__GEMET
  1. Sociální aspekty
   1. Politika životního prostředí   -->
   2. Zdraví   -->
   3. Legislativa, normy, úmluvy   -->
   4. výzkum, věda   -->
   5. Společnost   -->
   6. Rizika, bezpečnost   -->
   7. Administrace, management, politika   -->
   8. Ekonomie, finance   -->
   9. Informace, vzdělání, kultura   -->
  2. Lidské aktivity a prudukty, efekty na životní prostředí
   1. Produkty   -->
   2. Průmysl   -->
   3. Odpady   -->
   4. Efekty   -->
   5. Chemikálie, substance, procesy   -->
   6. Obchod, služby   -->
   7. Fyzikální aspekty, hluk, vibrace, radiace   -->
   8. Zdroje   -->
   9. zemědělství, lesy, zvířada, rybolov   -->
   10. Transport   -->
   11. Energie   -->
   12. Rekreace, turistika   -->
  3. Příslušenství
   1. Hlavní termíny   -->
   2. Funkční termíny   -->
  4. Přírodní prostředí, antropické prostředí
   1. Antroposféra   -->
   2. Biosféra       def   -->
   3. Země, geografie   -->
   4. Litosféra   -->
   5. Atmosféra   -->
   6. Hydrosféra, vodstvo   -->
   7. Prostředí   -->
   8. Čas       def
   9. Místo, vesmír   -->