Česká republika United Kingdom        
Přehled hierarchie pro MASTER__CPA

 1. MASTER__CPA
  1. ADMINISTRATIVNÍ A PODPŮRNÉ SLUŽBY   -->
  2. DOPRAVA A SKLADOVÁNÍ   -->
  3. ELEKTŘINA, PLYN, PÁRA A KLIMATIZOVANÝ VZDUCH   -->
  4. FINANČNÍ A POJIŠŤOVACÍ SLUŽBY   -->
  5. INFORMAČNÍ A KOMUNIKAČNÍ SLUŽBY   -->
  6. KULTURNÍ, ZÁBAVNÍ A REKREAČNÍ SLUŽBY   -->
  7. ODBORNÉ, VĚDECKÉ A TECHNICKÉ SLUŽBY   -->
  8. OSTATNÍ SLUŽBY   -->
  9. PRODUKTY ZEMĚDĚLSTVÍ, LESNICTVÍ A RYBÁŘSTVÍ   -->
  10. SLUŽBY DOMÁCNOSTÍ JAKO ZAMĚSTNAVATELŮ; VÝROBKY A SLUŽBY BLÍŽE NEURČENÉ PRODUKOVANÉ DOMÁCNOSTMI PRO VLASTNÍ POTŘEBU   -->
  11. SLUŽBY EXTERITORIÁLNÍCH ORGANIZACÍ A ORGÁNŮ   -->
  12. SLUŽBY V OBLASTI NEMOVITOSTÍ   -->
  13. SLUŽBY V OBLASTI VZDĚLÁVÁNÍ   -->
  14. STAVBY A STAVEBNÍ PRÁCE   -->
  15. TĚŽBA A DOBÝVÁNÍ   -->
  16. UBYTOVÁNÍ, STRAVOVÁNÍ A POHOSTINSTVÍ   -->
  17. VELKOOBCHOD A MALOOBCHOD; OPRAVY A ÚDRŽBA MOTOROVÝCH VOZIDEL A MOTOCYKLŮ   -->
  18. VEŘEJNÁ SPRÁVA A OBRANA; POVINNÉ SOCIÁLNÍ ZABEZPEČENÍ   -->
  19. VÝROBKY ZPRACOVATELSKÉHO PRŮMYSLU   -->
  20. ZÁSOBOVÁNÍ VODOU; SLUŽBY SOUVISEJÍCÍ S ODPADNÍMI VODAMI, ODPADY A SANACEMI   -->
  21. ZDRAVOTNÍ A SOCIÁLNÍ PÉČE   -->