Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(333, 121); screen_size(-15.600000, -5.700000, LINEAR, 15.600000, 5.700000, LINEAR); animation_repetitions(0); delay_between_images(1); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(11.929969, 1.692822, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.929969, 1.692822, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(8.710031, 2.739043, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.710031, 2.739043, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(6.720000, 0.000000, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.720000, 0.000000, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(8.710031, -2.739043, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.710031, -2.739043, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.929969, -1.692822, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.929969, -1.692822, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-2.400000, 0.000000, 14.400000, 0.000000, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(14.400000, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-2.400000, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-4.800000, 3.000000, -2.400000, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(11.210476, 2.387628, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.210476, 2.387628, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.826895, 2.269471, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.826895, 2.269471, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(6.893685, -0.985018, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.893685, -0.985018, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(9.700511, -2.878246, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.700511, -2.878246, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.368434, -0.793836, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.368434, -0.793836, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-2.609070, 0.000000, 14.110525, 1.641697, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(14.110525, 1.641697, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-2.609070, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-5.009070, 3.000000, -2.609070, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(10.296735, 2.794452, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.296735, 2.794452, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.157621, 1.526167, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.157621, 1.526167, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.393792, -1.851228, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.393792, -1.851228, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(10.678867, -2.670290, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.678867, -2.670290, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.472984, 0.200899, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.472984, 0.200899, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-3.237236, 0.000000, 13.277013, 3.085381, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(13.277013, 3.085381, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-3.237236, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-5.637236, 3.000000, -3.237236, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(9.298958, 2.864223, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.298958, 2.864223, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(6.782935, 0.598786, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.782935, 0.598786, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(8.160000, -2.494153, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.160000, -2.494153, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.527096, -2.140257, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.527096, -2.140257, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.231011, 1.171402, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.231011, 1.171402, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-4.277592, 0.000000, 12.000000, 4.156922, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(12.000000, 4.156922, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-4.277592, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-6.677592, 3.000000, -4.277592, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(8.337491, 2.588527, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.337491, 2.588527, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(6.748028, -0.400819, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.748028, -0.400819, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(9.099893, -2.836246, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.099893, -2.836246, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.142889, -1.352078, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.142889, -1.352078, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.671699, 2.000616, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.671699, 2.000616, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-5.687740, 0.000000, 10.433511, 4.727077, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(10.433511, 4.727077, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-5.687740, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-8.087740, 3.000000, -5.687740, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(7.528301, 2.000616, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.528301, 2.000616, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.057111, -1.352078, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.057111, -1.352078, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(10.100107, -2.836246, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.100107, -2.836246, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.451972, -0.400819, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.451972, -0.400819, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(10.862509, 2.588527, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.862509, 2.588527, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-7.354762, 0.000000, 8.766489, 4.727077, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(8.766489, 4.727077, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-7.354762, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-9.754762, 3.000000, -7.354762, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(6.968989, 1.171402, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.968989, 1.171402, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.672904, -2.140257, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.672904, -2.140257, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.040000, -2.494153, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.040000, -2.494153, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.417065, 0.598786, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.417065, 0.598786, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(9.901042, 2.864223, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.901042, 2.864223, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-9.077592, 0.000000, 7.200000, 4.156922, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(7.200000, 4.156922, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-9.077592, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-11.477592, 3.000000, -9.077592, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(6.727016, 0.200899, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.727016, 0.200899, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(8.521133, -2.670290, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.521133, -2.670290, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.806208, -1.851228, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.806208, -1.851228, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.042379, 1.526167, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.042379, 1.526167, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(8.903265, 2.794452, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(8.903265, 2.794452, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-10.591263, 0.000000, 5.922987, 3.085381, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(5.922987, 3.085381, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-10.591263, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-12.991263, 3.000000, -10.591263, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(6.831566, -0.793836, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.831566, -0.793836, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(9.499489, -2.878246, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.499489, -2.878246, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.306315, -0.985018, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.306315, -0.985018, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.373105, 2.269471, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.373105, 2.269471, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.989524, 2.387628, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.989524, 2.387628, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-11.630119, 0.000000, 5.089475, 1.641697, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(5.089475, 1.641697, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-11.630119, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-14.030119, 3.000000, -11.630119, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(7.270031, -1.692822, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.270031, -1.692822, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(10.489969, -2.739043, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.489969, -2.739043, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.480000, -0.000000, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.480000, -0.000000, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(10.489969, 2.739043, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(10.489969, 2.739043, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(7.270031, 1.692822, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.270031, 1.692822, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-12.000000, 0.000000, 4.800000, 0.000000, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(4.800000, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(-12.000000, 0.000000, 0.600000, "COLOR044", SOLID, 3); set_color(MAGENTA); rectangle(-14.400000, 3.000000, -12.000000, -3.000000, SOLID, 1, "O"); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -14.760000, -3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, 3.600000, -1.800000, 3.600000, SOLID, 3); set_color(COLOR530); abscisa_draw_abs(-14.760000, -3.600000, -1.800000, -3.600000, SOLID, 3); stage(NO); circle_draw_ex_opaque(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR325", SOLID, 1); circle_draw_ex(9.600000, 0, 4.800000, "COLOR205", SOLID, 4); circle_draw_ex(9.600000, 0, 1.500000, "BLACK", SOLID, 3); circle_draw_ex_opaque(7.989524, -2.387628, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(7.989524, -2.387628, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(11.373105, -2.269471, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(11.373105, -2.269471, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(12.306315, 0.985018, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(12.306315, 0.985018, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(9.499489, 2.878246, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(9.499489, 2.878246, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); circle_draw_ex_opaque(6.831566, 0.793836, 1.320000, "WHITE", SOLID, 0); circle_draw_ex(6.831566, 0.793836, 1.320000, "COLOR205", SOLID, 2); set_color(COLOR032); abscisa_draw_abs(-11.630119, 0.000000, 5.089475, -1.641697, SOLID, 4); circle_draw_ex_opaque(5.089475, -1.641697, 0.60"


Go back to initial Try page.