Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"suggested_size(320, 320);
screen_size(-1.2, -1.2, LINEAR, 1.2, 1.2, LINEAR);
translate_abs(0.2, 1, point[0]);
point_draw();
printf(A);
translate_abs(0.6, -0.3, point[1]);
point_draw();
printf(B);
translate_abs(-0.8, -0.7, point[2]);
point_draw();
printf(C);
abscisa_draw(point[0], point[1], SOLID, 3);
abscisa_draw(point[1], point[2], SOLID, 3);
abscisa_draw(point[2], point[0], SOLID, 3);
translate_abs(-1.0, 0, point[3]);
abscisa_draw(point[0], point[3], SOLID, 1);
abscisa_draw(point[1], point[3], SOLID, 1);
abscisa_draw(point[2], point[3], SOLID, 1);
floodfill(0, 0, LIGHTRED);
floodfill(0, -0.3, YELLOW);
floodfill(-0.6, -0.3, LIGHTGREEN);
floodfill(-0.6, 0.3, LIGHTMAGENTA);
translate_abs(0, 0, NULL);
curve(""y = 0.5 * x * sin(10 * x)"", 0, 1, -1, 1, LIGHTBLUE, , , 3, 0, ); /* sinusoida */
translate_abs(0.8, 0.1, NULL);
curve(""r = sin(x / 2)"", 0, 1, 0, 360, RED, , , 2, 0, ); /* srdcovka */
translate_abs(-0.8, 0.8, NULL);
curve(""r = sqrt(abs( cos(2 * x)), 0) * 0.3"", 0, 1, -45, 45, RED, , , 1, 0, ); /* lemniskata 1/2 */
curve(""r = -sqrt(abs(-cos(2 * x)), 0) * 0.3"", 0, 1, -45, 45, RED, , , 1, 0, ); /* lemniskata 2/2 */
axes_draw(DASHED, 1, BLACK, BLACK, 0, 0, , , , );
end;"


Go back to initial Try page.