Vyrobte si vlastní model!
Text modelu:

Program kreslí modely do velikosti 1000 x 1000 pixelů. Pracuje se na něm dále tak, aby:

K čemu je to dobré? Program umožňuje vyvinout model postupným přidáváním prvků. Pokud si text modelu uložíte (přenosem mezi editačním oknem a klipboardem), můžete kdykoliv vygenerovat bitmapový obrázek s tím, že do něj můžete snadno dělat změny a měnit jeho měřítko.


Pro editory databáze: Aktuální verze modelu z editačního okna opatřená úvozovkami - tim je připravena pro použití v databázovém export formátu:

"title(Animace);
suggested_size(150, 150);
screen_size(0, 0, LINEAR, 150, 150, LINEAR);
animation_repetitions(5);
delay_between_images(100);

circle_draw_ex_opaque(106, 38, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(46, 38, 12, LIGHTMAGENTA, SOLID, 2);
stage(YES);
circle_draw_ex_opaque(79, 27, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(29, 60, 12, LIGHTMAGENTA, SOLID, 2);
stage(YES);

circle_draw_ex_opaque(46, 38, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(31, 93, 12, LIGHTBLUE, SOLID, 2);
stage(YES);
circle_draw_ex_opaque(29, 60, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(45, 115, 12, LIGHTBLUE, SOLID, 2);
stage(YES);

circle_draw_ex_opaque(31, 93, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(75, 126, 12, LIGHTGREEN, SOLID, 2);
stage(YES);
circle_draw_ex_opaque(45, 115, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(105, 115, 12, LIGHTGREEN, SOLID, 2);
stage(YES);

circle_draw_ex_opaque(75, 126, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(122, 93, 12, YELLOW, SOLID, 2);
stage(YES);
circle_draw_ex_opaque(105, 115, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(123, 61, 12, YELLOW, SOLID, 2);
stage(YES);

circle_draw_ex_opaque(122, 93, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(106, 38, 12, LIGHTRED, SOLID, 2);
stage(YES);
circle_draw_ex_opaque(123, 61, 12, WHITE, SOLID, 2);
circle_draw_ex_opaque(79, 27, 12, LIGHTRED, SOLID, 2);
stage(YES);

end;"


Go back to initial Try page.