Elektromagnetické spektrum
Legenda

Rozhlas a televize
Mobilní telefony
Ostatní komunikace, volná pásma
Amatérská pásma
Speciální služby
Průmyslové frekvence
Přírodní záření

Podrobný popis komunikačních pásem
Mapa 
100,000 - 10,000 km Ultranízké frekvence 3 - 30 Hz
6 000 000 m Elektrická síť 50 Hz 
5 000 000 m Elektrická síť 60 Hz (Severní Amerika)
  30 - 535 kHz: námořní komunikace a navigace, letecká navigace
6 000 m  Vysílač časového signálu OMA50 - 50 kHz (nevysílá od r.1995)
4 000 m  Vysílač časového signálu DCF77 - 77,5 kHz
2000 – 1200 m Radiové vlny - dlouhé (150 – 281 kHz)
680 m  Mezifrekvence v radiopřijímačích DV, SV a KV (455 kHz)
600 – 200 m Radiové vlny - střední (0,52 – 1.62 MHz)
160 m Amatérské pásmo 160m (1.81 MHz - 2 MHz)
120 m  Radiové vlny - krátké - pásmo 120m (2300-2500 kHz)
90 m  Radiové vlny - krátké - pásmo 90m (3200-3400 kHz)
80 m Amatérské pásmo 80m (3.5 MHz - 3.8 MHz)
75 m  Radiové vlny - krátké - pásmo 75m (3900-4000 kHz )
60 m Radiové vlny - krátké - pásmo 60m (4750-5060 kHz )
49 m Radiové vlny - krátké - pásmo 49m (5800-6200 kHz)

Volné pásmo 6.765 - 6.795 MHz
41 m Amatérské pásmo 41m (7000-7100 kHz)
41 m Radiové vlny - krátké - pásmo 41m (7100-7500 kHz)
31 m Radiové vlny - krátké - pásmo 31m (9500-9900 kHz)
30 m Amatérské pásmo 30m (10100-10150 kHz)
28 m Mezifrekvence v radiopřijímačích VKV: 10.7 MHz
25 m Radiové vlny - krátké - pásmo 25m (11650-12050 kHz)

Volné pásmo 13.553 - 13.567 MHz
20 m Amatérské pásmo 20m (14000-14350 kHz)
19 m Radiové vlny - krátké - pásmo 19m (15100-15600 kHz)
16 m Radiové vlny - krátké - pásmo 16m (17550-17900 kHz)
15 m Amatérské pásmo 15m (18068-18168 kHz)
13 m Amatérské pásmo 13m (21000-21450 kHz)
13 m Radiové vlny - krátké - pásmo 13m (21450-21850 kHz)
11 m Amatérské pásmo 11m (24890-24990 kHz)
11 m Radiové vlny - krátké - pásmo 11m (25.6-26.1 MHz)

Volné pásmo 26.957 - 27.283 MHz
11 m Občanské radiostanice 27 MHz (26.965 - 27.405 MHz)
10 m Amatérské pásmo 10m (28 MHz  - 29.7 MHz)

Volné pásmo 40.660 - 40.700 MHz
6 - 5 m  Televizní vysílání 1 pásmo (48.5 MHz - 66 MHz)
5 - 4 m Radiové vlny - VKV - OIRT - 64 - 73 MHz
4 - 3 m Radiové vlny - VKV - CCIR - 87,5 – 108 MHz
3 - 0.65 m Televizní vysílání 'S' (kabelová televize; 105 - 469 MHz )
2 m Amatérské pásmo 2m (144-146 MHz)
1.8 - 1.3 m  Televizní vysílání 3 pásmo (175 MHz - 230 MHz)
0.7 m  Amatérské pásmo 70cm (430-440 MHz)
0.7 m Volné pásmo 433.050 - 434.790 MHz
0.7 m  NMT450 (Nordic Mobile Telphone) 453 až 467,5 MHz
0.6 - 0.35  m  Televizní vysílání UHF - 4. - 5. pásmo (471 - 861 MHz)
0.35 m  Volné pásmo 868 MHz
0.33 m GSM-R: 876 - 880 MHz uplink, 921 - 925 MHz downlink
0.33 m GSM: 890 - 915 MHz uplink, 935-960 MHz downlink
0.33 m Volné ISM (industrial, scientific, medical) pásmo 902 - 928 MHz 
0.25 m  Amatérské pásmo 23cm (1.240 - 1.300 GHz)
0.20 m  Pásmo 'L' (1616-1626.5 MHz) - družice Iridium pro mobilní telefony
0.15 m GSM: 1710-1785 MHz uplink, 1805-1880 MHz downlink 
0.12 m  Amatérské pásmo 12cm (2.300-2.310 GHz)
0.12 m Amatérské pásmo 12cm (2.390-2.450 GHz)
0.12 m Volné ISM (industrial, scientific, medical) pásmo 2.4 - 2.5 GHz

  z toho: Wifi 2.412 - 2.484 GHz (14 kanálů po 5 MHz)
0.12 m Mikrovlnné trouby 2.45 GHz
0.11 m  Datové komunikace 2700 MHz
10–1 – 10–4 m - mikrovlny (3 GHz - 3 THz)
0.075 m Pásmo 'C' downlink (4 GHZ) - geostacionární družice
0.065 m Volné ISM pásmo 5.725 - 5.875 GHz 
0.06 m  Amatérské pásmo 6cm (5.65-5.85 GHz)
0.05 m Pásmo 'C' uplink (6 GHZ) - geostacionární družice
0.03 m  Amatérské pásmo 3cm (10.00-10.5 GHz)
0.03 m Pásmo 'Ku' downlink (11 GHZ) - geostacionární družice
0.02 m Pásmo 'Ku' uplink (14 GHZ) - geostacionární družice
0.015 m Pásmo 'Ka' downlink (20 GHZ) - geostacionární družice

Volné ISM pásmo 24 - 24.25 GHz
0.012 m Amatérské pásmo 12mm (24.00-24.25 GHz)
0.010 m Pásmo 'Ka' uplink (30 GHZ) - geostacionární družice
0.006 m  Amatérské pásmo 6mm (47.00-47.2 GHz)

Volné ISM pásmo 61 - 61.5 GHz
0.004 m  Amatérské pásmo 4mm (75.5-81.00 GHz)
0.002 m  Amatérské pásmo 2mm (142-149 GHz)
0.0019 m Reliktní záření (160.2 GHz)

Volné ISM pásmo 122 - 123 GHz

Volné ISM pásmo 244 - 246 GHz
0.0012 m  Amatérské pásmo 1.2mm (241-248 GHz)
10–4 m a méně - záření
1 * 10–4 – 7,6 * 10–7 m Infračervené záření (3 THz - 400 THz) - 1 eV přísluší fotonu 12.4 * 10–7 m
7,6 * 10–7 – 3,9 * 10–7 m Viditelné světlo (400 - 790 THz (1.6 - 3.5 eV)):
 - červené - 400 — 480 THz (1.7 - 2.0 eV)
 - oranžové - 480 — 508 THz
 - žluté - 508 — 531 THz
   - lidský receptor pro červenou barvu (L-cone) - max. citlivost 531 THz 
 - zelené - 531 — 577 THz
    - lidský receptor pro zelenou barvu (M-cone) - max. citlivost 562 THz
 - modré - 577 — 689 THz
   - lidský receptor tyčinkový (pro noční vidění - rod) - max. citlivost 602 THz
   - lidský receptor pro modrou barvu (S-cone) - max. citlivost 686 THz
 - fialové - 689 — 790 THz (2.7 - 3.5 eV)
3,9 * 10–7– 2,6 * 10–7 m Ultrafialové záření A
2,6 * 10–7– 10–7 m Ultrafialové záření B
10–7– 10–8 m Ultrafialové záření C
10–8 – 10–12 m Rentgenové záření (vzdálenost C-C v diamantu je 1,54 x 10–10 m)
< 10–12 m Záření γ (gama) - > 30 EHz, >124 keV
 3 * 10–13 m anihilace elektron - pozitron (512 MeV) 

*   - Rychlost světla = 299 792 458 m/s

** - Záření Slunce:

Hmotový ekvivalent      1 eV = 1.783 * 10−36 kg
Energetický ekvivalent  1 eV = 1.60217657 * 10-19 joules
Teplotní ekvivalent        1 eV = 1.1604 Kelvin
Vlnový
ekvivalent         1 eV = 12.4 nm * 10–7 m
Frekvenční
ekvivalent   1 eV = 241.8 THz.