SociologieOrbis Pictus: Vnitřek města

Wikipedie: SociologieTeorie pravdy

Teorie kultury národa

Respektuje princip rovnocennosti ras. Má několik složek:
Důsledkem je existence národní stupnice hodnot:
Národy se též liší vstřícností k příslušníkům jiných národů či vyznání:
Teorie kapitalizmu

Kapitalizmus je založen na společenských principech v tomto pořadí:
Existují dva pohledy na kapitalizmus:


Důležitým rysem kapitalismu je honba za penězi:
Teorie globalizace
Teorie blahobytu

Teorie blahobytu musí respektovat objektivní vlastnosti společnosti:
Teorie myšlení

Čínská civilizace je syntetická - bere věci tak jak jsou, a rozhoduje tak, jak třeba. Příklady:

Anglosaská civilizace je relativistická - pro ni cestou k úspěchu je postupné zlepšování situace. Neumí si dát celkový cíl, který by byl hrou s kladným součtem. Důsledky:
Arabská civilizace je založena na lidské komunikaci, čili mírové vztahy mezi národy se vyvíjejí vzájemnou komunikací tak, že vždy lze najít nějaké řešení. Příkladem jsou vztahy mezi Tureckem a Izraelem v případě úmyslného zabití tureckých občanů. Podobné vztahy nejsou mezi Ruskem a Tureckem - v případě úmyslného sestřelení SU24 Rusko odmítá vyjednávat s Tureckem, trvá na splnění svých podmínek, což Turecko nechápe.

Ruská civilizace je přírodní - hledá pravdu a podle ní se řídí. Přitom věří v hru s kladným součtem.
Řešením jsou shody hodnotových stupnic:

Publikace
Hledáno Google: sociologie cz Nástroje