Muž a žena

znamená muž. Tento znak se skládá ze dvou dalších znaků:  – znamená pole,- znamená sílu. Muž se tedy chápe jako síla, která pracuje na poli. Ve staré Číně to znamenalo: „Muži řídí záležitosti venku“ – záležitosti jako práce na poli, válčení, stát se úředníkem a obchodování byly věcí mužů.

znamená žena. Všechny znaky, které jsou složeny z , mají něco společného se ženou, jako  (manželka),  (hospodyně) a  (matka). Přitom se (manželka) skládá v horní části z koštěte a ve spodní části ze znaku  (žena), tedy žena, která drží v ruce koště. Oproti mužům řídily ženy záležitosti uvnitř, tedy vaření, uklízení a šití.

Zdroj: http://www.velkaepocha.sk/200710303662/Zahada-cinskych-znaku.htmlGenderová studie
učebnice

Obsah
 Vývoj ženy je tajemstvím. Pořád nic - paráda a tance, hadí jazýček a četba románů, očka a slzy - a najednou se objeví gigantická vůle, zralá myšlenka, kolosální rozum. - Alexandr Gercen

Toužím po muži laskavém a chápavém - je to snad příliš, chtít milionáře? - Zsa Zsa Gaborová

Emancipace má dobré antikoncepční účinky. - Jaromír Janata

„Muž je jako koberec. Položte jej dobře napoprvé a můžete po něm chodit celý život." - Marilyn Monroe