Tektonické desky

Zdroj


Znázornění pohybu tektonických desek

Vlevo nahoře je měřítko.
Mapka je vykreslena nástroji dostupnými na serveru sps.unavco.org.


Znázornění tektonických desek a rozložení zemětřesení a sopek

Zdroj