Cesty kontinentů
Za posledních 225 milionů let
Cesty kontinentů
Za posledních 541 milionů let

Země je nakreslena v dnešní pozici, tj. střední poledník je nultý, rovník je rovník, severní pól je nahoře, jižní dole.
V souřadnicové síti je jeden dílek roven 30°.
Tato poloha se během těchto věků téměř jistě neměnila, protože setrvačnost Země je obrovská
a nevíme o dopadu tělesa, které by ji mohlo významě změnit.

Obrázky jsou převzaty z Wikipedie.
Čísla v jejich názvech označují stáří v milionech let. Jména jsou názvy položek jemného dělení geologických období.
 


00-541-Fortunium.jpg


00-485-Tremadocium.jpg


00-443-Rhuddanium.jpg


00-419-Lochkovium.jpg


00-359-Tournaisium.jpg


00-300-Asselium.jpg


00-250-Indusium.jpg


00-201-Hettangium.jpg


00-065-Danium.jpg


00-001.8-Altpleistozen.jpg