Zeměpisný informační systém

Je hierarchický podle typu objektu: