Státy a historická území - metodika pojmenování a uspořádání

Viz též


Dodat národní písně národů světa - viz http://world.retroportal.ru/

Zdroje dat:

Sem přijdou adresáře s jednotlivými pamětihodnostmi - nejdříve UNESCO, potom časem i další.
Názvy adresářů mohou být anglické i české, ale bez čárek a háčků

Jinak je možno "čárek a háčků" kódovat v názvech adresářů a souborů jako "c(2a(1rek a ha(1c(2ku(7", což je napohled odporné, ale funguje to na PC i na Internetu a i pro jiné jazyky a diakritiky

ALe pozor: toto kódování neplatí pro dokumenty - ty jsou v nějakém běžném kódování - např. UTF8!

Památky UNESCO česky: http://www.unescoclub.cz/index.php?menu=4leva&stranka=pamatky_unesco_cs.php - odtamtud se dají vzít názvy, ne celé texty, ty by se mohly použít jen jako inspirace při překladu

Plán:
1 - stahnout UNESCO seznam
  - podle něj stahnout stránky pro všechny památky
2 - uložit všechny státy www.unescoclub.cz
  - z nich vybrat stránky typu http://www.unescoclub.cz/index.php?menu=6leva&stranka=pamatky_unesco_cs.php&item=3387 a stahnout je
3 - tyto dva zdroje převést na stránky, kde budou data v jazycích a česky a obrazek UNESCO
  - stranky se budou jmenovat např. ez-UNESCO_Karlstein.html a budou v adresáři D:\222\Zeme(2\mapa\_CIA_factbook\Publikace\flags,
    tj. pro každou památku vlastní stránka
4 - upravit rutinu GEOGRAPHY_process_CIA_flag_description() tak, aby vkládala adresář pame(2tihodnosti s podadresáři jednotlivých památek