Reálný a ideální plyn
Jak se liší podle definice
Jak se liší v praxi.

plyny za běžných podnímek - vzdálenosti jejich molekul

průběh stlačitelnosti: plyn -> pevné těleso -> degenerovaný plyn -> neutronový plyn

voda - vlastnosti, trojný bod, ...

grammolekula = mol

Základní zákon: pV=kNT
N = 6,023 . 1023 (Avogadrovo číslo)
k = 1,381 . 10-23 J/K (Boltzmannova konstanta)

za teploty 0°C a tlaku 100 000 P zaujímá mol plynu objem asi 22.4 l.

mol H2 = 2g
mol He = 4g
mol H2O = 18g
mol N2 = 28g
mol O2 = 32g
mol CO = 28g
mol CO2 = 44g
mol Cl2 = 71g