Interference


10 kmitajících bodů vzdálených o 2 vlnové délky


10 kmitajících bodů vzdálených 1 vlnovou délku


10 kmitajících bodů vzdálených polovinu vlnové délky


2 kmitající body vzdálené 2 vlnové délky


2 kmitající body vzdálené 1 vlnovou délku


2 kmitající body vzdálené půl vlnové délky
 

Všechny obrázky byly vytvořeny programem pro kreslení