Zrakové klamy

Hrad

mladá - stará

Barevné obrazce jsou nakreslené dobře - pouze na dolním obrázku jsou uspořádány tak, že mezi nimi je jaksi navíc bílý čtverec 1 x 1.

Pokud někdo řekne,  že oba obrázky vyznačují stejný trojúhelník, nemá pravdu, protože ani jeden z nich trojúhelníkem není.

Červený a modrý trojúhelník si nejsou podobné, mají různé ostré úhly, a proto jejich spojené přepony nejsou úsečkami, nýbrž to jsou lomené čáry. Je to vidět i na obrazovce pohledem ze strany.
 
 


 
 

Tak je nás 12 nebo 13?
 Dívejte se upřeně, nejlépe jen jedním okem, na černý křížek -
- po chvíli fialové tečky zmizí a zůstane je rotující zelená.
 
 

Hrad
 
 
 
 


2krát stejný obrázek


Vodorovné linky


Tři stejní vojáci


Rovné linky


Kolik je tu sloupů?


 
 
 

Příběh, který se mohl stát:
  • Oženil jsem se s vdovou, která měla dospělou dceru. 
  • Můj otec se zamiloval do mé nevlastní dcery, vzal si ji za ženu, čímž se stal mým zetěm a moje nevlastní dcera se stala mou nevlastní matkou. 
  • Moje žena mi porodila syna, který byl samozřejmě švagrem mého otce a také mým strýcem, protože byl bratrem mé nevlastní matky.
  • Žena mého otce se stala matkou syna, který byl samozřejmě mým bratrem, ale zároveň i vnukem, protože byl syn mé nevlastní dcery. 
  • Následkem toho byla moje žena babičkou, protože byla matkou mé matky a já byl manželem své ženy a současně jejím vnukem. 

  • Jelikož manžel něčí babičky je zároveň dědečkem, stal jsem se tedy sám sobě svým dědečkem.

 


Která kruchle je nejblíž?


Pěkné součástky


Běhá vnitřkem nebo vně?


Rovné linky