Převzato z http://www.regom.cz/jednotky.htm

 Vedlejší jednotky


Zde naleznete přehled jiných fyzikálních jednotek. Tyto jednotky by již většinou neměly být v ČR používány.
 
 
Délka
 • Ångström  1 Ångström = 10-10 m
 • dlaň (historická jednotka používaná na území ČR) 1 dlaň = přibližně 8 cm 
 • fermi  1 fermi = 10-15 m (jednotka používaná dříve v jaderné fyzice) 
 • furlong  1 furlong = 201,168 m 
 • hon  1 hon = 125 m 
 • chain  1 chain = 20,1168 m 
 • jednotka X (jednotka délky vlnového záření) 1 jX = 1,002.10-4 nm = 1,002.10-13 m 
 • krok (stará česká jednotka) 1 krok = přibližně 0,59 m 
 • látro (stará jednotka používaná v hornictví) 1 látro = přibližně 2,37 m 
 • loket  (vídeňský, zavedený po r. 1764) 1 loket = 0,777 558 m

 • loket  (staročeský pražský) 1 loket = 0,591 40 m
  v jiných zemích existuje mnoho variant lokte
 • mikron (nyní mikrometr) 1μ = 1 μm = 1.10-6 m 
 • mil (pro vyjádření tloušťky vrstvy) 1 mil = 1/1000 inch = 25,4 mm = 2,54.10-5 m 
 • míle (pozemní)  1 mile = 1609,344 m (přesně); 1 mile =1760 yd 
 • námořní míle  1 n mile = 1852 m (přesně) 
 • palec (coul, inch)  1 in = 0,0254 m (přesně); 12 in =1 ft 
 • perch  1 perch = 5,0292 m 
 • pěst  1 pěst = přibližně 0,1 m 
 • píď  1 píď = přibližně 0,197 3 m 
 • poštovní míle  1 pošt.míle = 7,585 km 
 • sáh (vídeňský, zavedený po r. 1764) 1 sáh = 1,896 484 m

 • sáh (staročeský) 1 sáh = 1,774 2 m
 • stopa, (foot)  1 ft = 0,3048 m (přesně); 3 ft =1 yd 
 • stopa (dle vídeňské soustavy platné na území ČR v 19. století)  1 stopa = 0,316 m 
 • stopa česká (střevíc) (historická jednotka používaná v českých zemích)  1 stopa česká = 0,295 m 
 • versta (rus.)  1 versta = 1066,78 m 
 • yard  1 yd = 0,9144 m (přesně) 
Obsah
 • ar  1 ar = 100 m2 
 • akr (acre)  1 acre = 4 046,86 m2  (přesně 4 840 yd2) 
 • čtverečný yard  1 yd2 = 0,836 127 m2 
 • jitro  1 jitro = 5 754 m2 (jiné prameny uvádějí: 1 jitro = 3 085 m2) 
 • korec  1 korec = 2 877 m2 
 • lán zemský  1 lán = 181 600 m2  (= 18,16 ha, v historii byla velikost lánu různá: 16 - 28 ha) 
 • leč (historická jednotka, měla různou velikost) = 140 - 350 m2 
 • měřice  1 měřice = 1 918 m2 (existuje více variant) 
 • strych  - jiný název pro korec 
Objem
 • barrel US - oil (pohonné hmoty, tekutiny)  1 barrel = 158,998 dm3 
 • barrel US - dry (suché látky )  1 barrel = 119,2405 dm3

 • (jiné prameny uvádějí: 1 dry barrel US = 1 bbl(US) = 115,627 dm3)
 • bushel  1 bushel = 35,239 dm3 
 • cord 1 cord = 3 624,556 364 dm3 
 • cup 1 cup = 0,236 588 dm3 
 • cup (UK) 1 cup = 0,284 131 dm3 
 • čber (historická jednotka používaná na území ČR, existuje více variant) 1 čber = 50 - 80 dm3 
 • fluid ounce US (unce objemová)  1 ft.oz (US) = 29,573 5 cm3 
 • gallon (UK)  1 gal = 4,54609 dm3 
 • gallon (US)  1 gal = 3,78543 dm3 
 • holba  1 holba = 0,707 dm3 
 • korec objemový  1 korec = přibližně 93 dm3 
 • litr (stará definice)  1 l = 1,000028 dm3 
 • máz  1 máz = 1,415 dm3  (jiné prameny uvádějí: přibližně 2 pinty) 
 • pint (UK) (pinta)  1 pt (UK) = 0,568261 dm3 
 • pint - dry (US, suché látky) (pinta)  1 dry pt (US) = 0,55061 dm3 
 • pint - liquid (US, tekutiny) (pinta)  1 liq.pt (US) = 0,473179 dm3 
 • quart  1 quart = 0,946 353 dm3 
 • quart (UK)  1 quart = 1,136 525 dm3 
 • stera (používaná v cizině hlavně pro objem dřeva)  1 st = 1 m3 
 • sud (histrorická jednotka různých hodnot, používaná zvláště ve spojení s místem původu) např.:

 • 1 Svidnický sud = 47 dm3, 1 Týnský sud = 124 dm3, 1 Žitavský sud = 248 dm3
 • vědro  1 vědro = 56,589 dm3 
 • věrtel (používaný v chmelařství) 1 věrtel = přibližně 25 dm3 
 • žejdlík  1 žejdlík = 0,358 dm3  (jiné prameny uvádějí 0,484 dm3) 
Hmotnost
 • assarion (bibl.římský) 1 assarion = 0,240625 g 
 • bekah (bibl.hebrejský) 1 bekah = 5,7 g 
 • cent celní (stará jednotka používaná v celnictví) 1 celní cent = 50 kg 
 • cent metrický (tzv. metrák) 1 cent = 100 kg 
 • centýř  1 centýř = 56 kg 
 • cwt - viz hundredweight 
 • dalton  1 dalton = 1,660 53.10-27 kg 
 • denarius (bibl.římský) 1 denarius = 0,003 85 kg 
 • drachma (bibl.řecká) 1 drachma = 0,003 4 kg 
 • gerah (bibl.hebrejský) 1 gerah = 0,57 g 
 • grán 1 grán = 0,05 g (historická jednotka k vážení perel = 1/4 karátu) 
 • hřivna 1 hřivna = přibližně 0,247 kg 
 • hundredweight (cwt) 1 cwt (UK) = 50,802 3 kg (= 1 long cwt (US) = 112 lb)

 • 1 cwt (US) = 45,359 2 kg (= 100 lb)
 • kámen 1 kámen = přibližně 10,3 kg 
 • karát metrický 1 karát = 0,200 g 
 • karát ve zlatnictví:  obsah zlata ve slitině v jednotkách 1/24 (100% = 24 karátů) 
 • grain  1 grain = 0,064 789 91 g (přesně) 
 • kvintlík  1 kvintlík = 4,37 g 
 • libra (dle vídeňské soustavy platné na území ČR v 19. století)  1 libra = 0,560 06 kg 
 • libra (pound)  1 lb = 0,453 592 37 kg 
 • libra trojská 1 libra = 0,373 241 7 kg 
 • lot  1 lot = 17,50 g  (jiné prameny uvádějí přibližně 16 g) 
 • metrická technická jednotka hmotnosti:  9,80665 kg 
 • quarter 1 quarter = 11,339  kg 
 • quarter (UK) 1 quarter = 12,700  kg 
 • shekel (bibl.hebrejský) 1 shekel = 0,011 4 kg 
 • slug  1 slug = 14,593  kg 
 • stone  1 stone = 5,669  kg 
 • stone (UK)  1 stone = 6,350 293 18 kg 
 • talent (bibl.řecký) 1 talent = 20,4 kg 
 • talent (bibl.hebrejský) 1 talent = 34,2 kg 
 • tetradrachma (bebl.řecká) 1 tetradrachma = 0,013 6 kg 
 • ton  1 ton (UK) = 1016,05 kg (= 1 long ton (US) = 2 240 lb)

 • 1 ton (US) = 907,185 kg (= 2000 lb)
 • unce (ounce)  1 oz = 28,349 5 g (= 1/16 lb) 
 • unce trojská (používaná zvláště pro drahé kovy) 1 oz tr = 31,103 475 g (= 480 grains) 
Rychlost
 • mach (rychlost zvuku) 1 mach = 1 193,256 km/h 
 • uzel (knot, nd, noeud)  1 uzel = 1 námořní míle za hodinu = 1,852 km/h 
 
Zrychlení
 • gal (jednotka dříve používaná v godézii a geofyzice) 1 gal = 1 cm.s-2 
Síla
 • dyn  1 dyn = 10-5 N 
 • kilogramme-force (kgf, kilogramme-weight) 1 kgf = 9,80665 N (přesně) (=1 kilopond) 
 • kilopond  1 kp = 9,80665 N (přesně) 
 • pound-force  1 lbf = 4,448 22 N 
Tlak 
 • bar  1 bar = 105 Pa 
 • fyzikální atmosféra  1 atm = 1,013 25.105 Pa (přesně) = 760 Torr 
 • konvenční milimetr vodního sloupce  1 mm H2O = 9,80665 Pa (přesně) =1 kp.m-2 
 • konvenční milimetr rtuťového sloupce (Torr)  1 mm Hg = 133,322 Pa =1 Torr 
 • pieze  1 pz = 103 Pa 
 • psi (Pound per Square Inch) 1 psi = 6 894,757 Pa 
 • 1 kp.cm-2 = 98066,5 Pa (přesně) 
Práce
 • Btu (British Thermal Unit) 1 Btu = 1055,06 J (existuje více variant) 
 • kilopondmetr  1 kp.m = 9,80665 J (přesně) 
 • kalorie  1 cal = 4,1868 J (přesně) 
 • erg  1 erg = 10-7 J 
 • therm  1 therm = 105,505 6 MJ 
Výkon
 • kilopondmetr za sekundu  1 kp.m.s-1 = 9,80665 W (přesně) 
 • kilokalorie za hodinu  1 kcal.h-1 = 1,163 W 
 • erg  za sekundu1 erg.s-1 = 10-7 W 
 • kůň  1 k = 735,5 W (= 75 kp.m.s-1) 
 • koňská síla  1 HP = 745,7 W 
 • koňská síla metrická 1 HPm = 735,499 W (= 75 kgf.m.s-1) 
Elektrické a magnetické jednotky
 • ampér mezinárodní (proud)   1 A int. = 0,99985 A 
 • volt mezinárodní (napětí)    1 V int. = 1,00034 V 
 • ohm mezinárodní (odpor)    1 W int. = 1,00049 W 
 • maxwell (magnetický tok)   1 M = 10-8 Wb 
 • gauss (magnetická indukce)   1 G = 10-4 T 
 • oersted (intenzita magnetického pole)   1 Oe = 79,6 A.m-1 (= 1000/4p A.m-1) 
Fotometrické jednotky
 • Hefnerova svíčka (jednotka svítivosti)  1 HK = 0,92 cd 
 • jansky 1 Jy = 10-26 W.m-2.Hz-1 (jednotka spektrální hustoty zářivého toku, používaná v radioastronomii) 
 • lambert (La) (jednotka jasu)  1 La = 1/p sb 
 • mezinárodní svíčka (jednotka svítivosti)  1 SI = 1,02 cd 
 • nit  (jednotka jasu)  1 nit = 1 cd.m-2 
 • phot (jednotka osvětlení)  1ph = 1 lm. cm-2 =104 lx 
 • stilb (sb) (jednotka jasu)  1 sb = 1 cd.cm-2 
 
Radiační jednotky
 • curie (jednotka aktivity radionuklidů)  1 Ci = 3,7.1010 Bq 
 • rad (jednotka dávky)  1 rad =10-2 Gy 
 • rentgen (jednotka ozáření)  1 R = 2,58.10-4 C.kg-1 
 • rem (jednotka ekvivalentní dávky)  1 rem =10-2 Sv 
Teplota
 • stupeň Fahrenheita  (teplota v F) = (teplota ve °C)*(9/5) + 32 
 • stupeň Reamura  (teplota v R) = (teplota ve °C)*(4/5) 
 • stupeň Celsia  (teplota v °C) = (teplota v K) -273,15 
 • stupeň Rankinův  (teplota v °R) = (teplota v K)*(9/5) 
Viskozita
 • poise (dynamická viskozita) 1 poise = 0,1 N.s.m-2  (= 0,1 Pa.s) 
 • stok  (kinematická viskozita) 1 St = 1.10-4 m2.s-1 
Jiné
 • aeon 1aeon=109 let (historická jednotka času) 
 • arch autorský 1 AA = 36 000 znaků (20 stran A4 normalizovaného textu) 
 • eötvös 1 E = 10–6 m.s–2 na 1 km (starší jednotka prostorové změny tíhového zrychlení) 
 • neper (logaritmická jednotka nahrazená decibelem)  1 Np = 8,686 dB 
 • procento (dílčí jednotka) 1 % = 1/100 
 • promile (dílčí jednotka) 1 % = 1/1000 
 • son (jednotka hlasitosti) 1 son je hlasitost jednoduchého zvuku o kmitočtu 1 kHz a intenzitě 40 dB dopadající zpředu rovinnými vlnami, nebo jednoduchého zvuku, který vnímá lidské ucho stejně hlasitě.