Elementární částice

Na úrovni moře je tok neutronů asi 40 na m2/s. V nízkých vrstvách atmosféry asi do 10 000 m tento tok vzrůstá s faktorem 2.2 na každých 1000 m.

Tepelný neutron je volný neutron s kinetickou energií kolem 0.025 eV (asi 4.0×10-21 J; 2.4 MJ/kg, odtud rychlost asi 2.2 km/s), která odpovídá teplotě 290 °K (17 °C).

Studies by IBM in the 1990s suggest that computers typically experience about one cosmic-ray-induced error per 256 megabytes of RAM per month.

A_Survey_of_Techniques_for_Modeling_and.pdf 
 
http://images-of-elements.com/particle-zoo/