Vznik chemických prvků

Při Velkém třesku vznikly dva prvky, vodík a helium. Od té doby vznikají další prvky ve hvězdných nitrech a při výbuších hvězd (nov a supenov). Právě prostřednictvím hvězdných výbuchů se tyto další prvky rozptylují do mezihvězdného prostoru a stávají se součástí nově vznikajících hvězd a planet. (Proč tyto další prvky nevznikly už při Velkém třesku? Bylo tam jen rozpínání, nikoli zhuštění+rozpínání.)

Nejdůležitější reakce probíhající ve hvězdách.Vytvořeno podle referátu "Chemické složení vesmíru a vznik chemických prvků" na http://referaty.zde.cz/

Viz též pdf.