Uran

Dokumenty Odkazy
Ochuzený uran
Odkazy

Srovnání chemického složení rozličných verzí uranu

Přirozený U U z Oklo
v Gabunu

Ochuzený uran
Obohacený U
pro reaktory
Vyhořelé palivo
lehkovodního reaktoru
Vyhořelé palivo
těžkovodního reaktoru
(CANDU)
U-235
0,72
0,44 0,3 3 - 5
0,45 0,23
U-236
0,35
0,07
U-238
99,28 99,56 99,7 97 - 95
92,6 98,58
Pu
1,2
0,56
Zbytek*
5,4
0,74
* - Rozličné prvky, mezi nimi radioaktivní izotopy a transurany (Np a vyšší)
viz též Časový průběh vyhasínání radioaktivity ve vyhořelém jaderném palivu