Porovnání tvrdostí

Definice

Míra odporu mateiálu vůči poškrábání nebo trvalé deformaci povrchu. Tvrdost se měří různými způsoby, podle toho existují různé stupnice tvrdosti - např. Mohsova, absolutní, Brinellova, Rockwellova, Vickersova.

https://e-konstrukter.cz/prakticka-informace/tvrdost-prevodni-tabulka 


Mohsova stupnice tvrdosti

Tvrdost Minerál Absolutní tvrdost Knoopova tvrdost
Vickers HV Brinell HB Rockwell HRC
1 Mastek  - Mg3Si4O10(OH)2 1 20
2,4 2,3  
2 Sůl kamenná  - NaCl 3
36 34  
Kalcit (vápenec) - CaCO3 9
109 105  
4 Fluorit (kazivec) - CaF2 21
183 180 18
5 Apatit - Ca5(PO4)3 48
536 510 58
6 Orthoklas - KAlSi3O8 72
795 760 66
7 Křemen - SiO2 100 820
1 120 1 060 70
8 Topaz - Al2SiO4 200
1 427 1 360 74
9 Korund - Al2O3 400 2100
2 060 1 960 78
10 Diamant (C) 1500 7000
10 060 9 560 100
Některé praktické pomůcky 
pro odhad tvrdosti
Materiál Tvrdost
tužka 1
nehet 2,5
mince 3,5
ostří nože 5,5
ocelový pilník 6,5
karamický nůž 8,2
Některé další látky


Materiál Tvrdost Knoop
Vosk při 0°C 0,2
Draslík 0,5
Grafit 1,2
Olovo 1,5
Sádrovec 1,6-2
Cín 1,8
Síra 2
Zlato
2,5

Zinek
2,5

Stříbro
2,5
60
Hliník 2,9 80
Měď 3 163
zubní dentin 3-4
mosaz 3,5-4
zubní amalgam 4-5
Platina
4,25

sklo 4,5-6,5 530
ocel 4,5-8,5 530-730
zubní sklovina 5
magnetit 6
uran 6
bílá litina

840
nitridovaná ocel

970
cementit Fe3C 6,1 1025
achát 6-7
pyrit 6,3
iridium
6,5

křemík 7
porcelán
7

křemen SiO2
7
820
wolfram 7,5
spinel 7,5-8,0
oxid zirkonia ZrO2 8,2 1160
chrom 8,5
borid zirkonu

1550
karbid chromu

1735
karbid molybdenu

1800
nitrid titanu

1800
karbid wolframu 9 1880
karbid tantalu

2000
Korund
9
2100
karbid zirkonu

2100
karbid berylia

2410
bor 9,3
karbid titanu

2470
borid hliníku

2500
karbid vanadu

2660
karbid bóru - B4C 9,5 2750
TiB2

4400
karborundum  - SiC 9,5-10 2480
kubický nitrid bóru 10
diamant 10 7000