Porovnání rychlostí
Pohyb Rychlost absolutní Rychlost relativní k rychlosti světla ve vakuu c
Růst kmenu stromu 10-10 m/s  
Vzdalování kontinentů 10-9 m/s  
Růst bambusu 10-6 m/s  
Hledmýžď 10-3 m/s  
Chůze 1.1 m/s  
Běh - rekord na 100 m 10 m/s  
Králík 16 m/s  
Zajíc 18 m/s
Lovecký pes 25 m/s  
Gepard 31 m/s  
Sokol 70 m/s  
Vrtulové letadlo 200 m/s  
Dopravní tryskové letadlo 250 m/s  
Zvuk ve vzduchu 330 m/s  
Výbuch černého prachu 400 m/s  
Země - bod na rovníku 463 m/s  
Moderní stíhačka 800 m/s  
Střela z moderní pušky 900 m/s  
Zvuk ve rtuti 1 400 m/s  
Zvuk ve vodě 1 440 m/s  
Zvuk v oleji 1 700 m/s  
Zvuk v olovu 2 200 m/s  
Slunce - bod na rovníku 2 800 m/s  
Zvuk ve skle 5 300 m/s  
Zvuk o oceli 5 900 m/s  
Zvuk v hliníku 6 300 m/s  
Výbuch hexogenu 6 500 m/s  
Raketoplán 7 800 m/s  
Výbuch nejúčinnější výbušniny 8 500 m/s 0.0035 % 
Zvuk v korundu 9 900 m/s  
Zvuk v beriliu 12 900 m/s  
Země kolem Slunce 29 780 m/s 0.01 % 
Slunce kolem jádra Mléčné dráhy 241 350 m/s 0.08 %
Světlo v prostředí o indexu-lomu c / index-lomu 1 / index-lomu
Elektrony v betatronu ~299 000 000 m/s ~99.9  %
Světlo ve vakuu (nejvyšší možná rychlost) 299 792 458 m/s = c 100 %

Knot - 1 námořní míle (1852 m) za hodinu.
V dobách plachetnic se rychlost měřila vhozením špalku na provazu přes palubu.
Na provazu byly umístěny uzly vždy ve vzdálenosti 6 stop, což přibližně dává 1000 uzlů na míli.
Počet uzlů prošlých za určitý čas umožňoval spočítat, kolik mil (tisíců uzlů) by prošlo za hodinu.
Například při průchodu 150 uzlů za minutu by prošlo 9000 uzlů za hodinu, rychlost je tedy 9 knotů, tedy přibližně 16 km/hodinu.