Porovnání délek
Objekt Velikost absolutní Velikost relativní k velikosti atomu vodíku
jádro atomu vodíku  1,6 fm  0,00003
atom hélia - nejmenší atom  0,031 nm
atom vodíku  0,053 nm  1
molekula vody  0,1 nm = 1 Å  2; použití jednotky Å (Ångström) se nedoporučuje 
atom sodíku
 0,190 nm  4
atom draslíku
 0,243 nm  5
atom cesia - největší stabilní atom  0,52 nm  10
molekula glukózy  1 nm  20
molekula složité bílkoviny  10 nm  200
virus  100 nm  2 000
bakterie  1 μm  20 000
prachová částice PM2,5  2,5 μm  50 000
živočišná buňka, kapička mlhy, 
prachová částice PM10 
 10 μm  200 000 
lidský vlas  asi 0,07 mm  1,4 * 106
lidské vajíčko  0,1 mm  2 * 106
semínko máku  0,8 mm  16 * 106
kokosový ořech  0,1 m  2 * 109
člověk  1,7 m  3,4 * 1010
jednotka délky v soustavě SI  1 m  2 * 1010
průměr Země  12 730 km  2,5 * 1017
geostacionární dráha  36 000 km  7,3 * 1017 - vzdálenost geostacionární družice od povrchu Země
průměr Jupiteru  138 000 km  2,7 * 1018
vzdálenost Země - Měsíc  384 000 km  8 * 1018
průměr Slunce  1 400 000 km  2,8 * 1019
vzdálenost Slunce - Merkur  58 000 000 km = 0,39 AJ  1,2 * 1021
vzdálenost Slunce - Země  150 000 000 km = 1 AJ  3 * 1021 - definice astronomické jednotky - AJ, anglicky AU
vzdálenost Slunce - Jupiter  5,2 AJ  1,5 * 1022
vzdálenost Slunce - Pluto  39 AJ  1,2 * 1023
vzdálenost Slunce - Oortův oblak 50 000 AJ   1,5 * 1026
dráha světla za jeden rok 1 sr = 9,46 * 1015 m = 63241 AU  2 * 1037  - definice světelného roku - sr, anglicky ly
vzdálenost Slunce - Proxima Centauri 4,24 sr  1 * 1038
vzdálenost střed Mléčné dráhy - Slunce  27 000 sr  6 * 1041
průměr Mléčné dráhy  110 000 sr  2,5 * 1042
vzdálenost Mléčné dráhy a Andromedy  2,54 Msr  6 * 1043
poloměr Vesmíru  14 400 Msr  3 * 1047 - hodnota odpovídá stáří vesmíru