Energetické ekvivalenty

1 J = 1 × N × m = 1 × C × V = 1 × W × s = 107 ergs
1 J = 6.24150636309 ×1018 eV (elektronvoltů)
1 J = 0.239 cal (malá kalorie, protože malé c) - 1 cal = 4.184 J. Je to tzv. termochemická kalorie odvozená jako teplo potřebné k ohřátí 1 g vody o 1 °C při 15 °C a standardním tlaku
1 J = 0.000239 Cal (kcal, kilokalorie, velká kalorie, protože velké C)
1 J = 0.000947817120313 BTU (British thermal unit)
1 kWh = 3600 * 1000 Ws = 3,6 MJ)
1 Mt TNT = 4.2×1015 J = 4.2*109 MJ

elektronvolt - viz Elektromagnetické spektrum
sloučení 4 protonů na 1 jádro helia
sloučení protonů na 1g helia                  1kg vodíku H1            426 TJ
rozpad 1g uranu                                     1kg uranu U235            88 TJ
využití 1g uranu v reaktoru

1kg smrkového dřeva   13 MJ
1kg hnědého uhlí          10 - 17 MJ
1kg briket                     23 MJ
1kg černého uhlí           21 - 31 MJ
1kg nafty                      42 MJ
1kg benzínu                  43 MJ
1kg zemního plynu       48 MJ   /   33 MJ/m3
1kg vodíku                  120 MJ   /   10 MJ/m3

1kg olej                         37 MJ
1kg sádlo                      37 MJ
1kg máslo                     31 MJ
1kg Zlatá Haná             27 MJ
1kg Perla tip margarín    7 MJ

1kg cukru                      17 MJ   /   1 kostka (4 g) cukru = 67 200 J
1kg med                        14 MJ
1kg čokoláda Milka      25 MJ
1kg chleba                    10 MJ
1kg brambor                   3 MJ
1kg kysané zelí               1 MJ
1l    mléko 1,5 %            2 MJ
1l    mléko 3,5 %            2,7 MJ

1kg vepřové maso vařené 8 MJ
1kg hovězí maso vařené   7 MJ
1kg kuřecí maso vařené    5 MJ

Energetická spotřeba dospělého člověka za jeden den:

Vystoupání člověka o váze75kg o 25m (osm podlaží): 75 * 25 *10 = 18750 J - pokud budeme počítat účinnost přeměny chemické energie na mechanickou 30 %, bude to ta jedna kostka cukru.
Rozjezd nákladního vlaku 2000 t na 90km/hod = 660 kWh
Vzlet Boeingu 747 do 10000 m = 448 000 kg * 10 000 m * 10 N  = 4,48 * 1010 J = 1,5 * 104 kWh


událost energie - Mt TNT
Bomba svržená na Hirošimu
0,02
Čeljabinský meteor (těleso o průměru 18 m)  0,5
Barringer Crater v Arizoně (dopad tělesa o průměru 50 m) 3 - 10
Car bomba
50
erupce Krakatoa v roce 1883
200
případný dopad planetky Apophis
880
zemětřesení u Sumatry v roce 2004
10 000 000
K-T extinction event (dopad asteroidu o průměru 10 km) 100 000 000

Specifické teplo

Látka
 
Hodnota
J/(kg*K)
Poznámka
 
voda 4180 definice Kcal
vzduch 1003
ethanol 2430
led 2090
olej 2000
suché dřevo 1450
železo 450
měď 383
hliník 896
olovo 129
zlato 129
stříbro 235
beton 1020
sklo 840
Čedič 880
Pískovec 720
Mramor 920
Žula 750
Písek 960
Škvára 750
Štěrk 840
Piliny 2510
Korková drť 1880
PVC 1400