Archimedův zákon

Sem patří názorný obrázek akvária
s rybkou,
bublinou,
loďkou
a kamenem

Situace: Těleso a kapalina v tíhovém poli.

Zákon: Těleso ponořené do kapaliny je nadlehčováno vztlakovou silou, jejíž velikost se rovná tíze kapaliny stejného objemu, jako je objem ponořeného tělesa.

Poznámky:

Sem patří názorný obrázek akvária
s kvádrem
a čtyřmi šipkami sil (shora, zdola a dvě ze stran)

Příklad:

Žulový kámen zvedneme ve vodě silou 32 N, na vzduchu silou 52  N. Jakou hustotu má žula?

Řešení - předpokládá znalost fyzikálních veličin a zákonů; je úplné a dbá na důkladné označení jednotlivých veličin:

Dodatek

Hustoty některých kapalin
 

voda 1.0 kg.dm-3
Rohrbachův roztok - vodný roztok jodortuťnatanu barnatého 3.6 kg.dm-3
tribrommethan - CHBr3 2.88. kg.dm-3
tetrabrommethan - CBr4 2.95 kg.dm-3
Thouletův (Sonstadtův) roztok - jodid rtuťný v jodidu draselném 3.19 kg.dm-3
dijodmethan - CH2I2 3.3 kg.dm-3
Clericiho roztok - vodný roztok malonátu thalného and mravenčanu thalného 4.2 kg.dm-3
Kleinův roztok - vodný roztok borowolframanu kademnatého 3.6 kg.dm-3
tetrabrometan C2H2Br4 3.32 kg.dm-3
etylalkohol (líh) 0.79074 kg.dm-3
kyselina sírová - H2SO4 (75.2 %) 1,84 kg.m-3