Dioxiny

Dioxiny jsou blízce příbuzné s PCB (polychlorované bifenyly) a tedy velmi účinné karcinogeny. Jsou to polychlorované dibenzo-p-dioxiny (PCDD) a polychlorované dibenzofurany (PCDF). Vznikají jako vedlejší produkty při některých chemických výrobách , při spalování určitých látek, ale také přirozenou cestou v přírodě.

Za nejjedovatější se považuje 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-p-dioxin (TCDD). Jeho dávka pro 50% úmrtnost u opic je 2 mikrogramy/kg - je asi 1000krát jedovatější než kyanidy. Jedovatost ostatních sloučenin této skupiny se vztahuje právě k TCDD.

Světová zdravotnická organizace (WHO) stanovila denní limit příjmu dioxinů pro člověka na 1-4 pg/kg váhy, to znamená pro člověka vážícího 70 kg 70-280 pg na den. Jeden pikogram je 10-12 g, tedy 0,000 000 000 001 gramu.