Převzato z http://www.upce.cz/priloha/ktol-csuroviny


Přehled základních C-surovin a jejich zpracování
 • 1 Úvod
 • 2 Tuky a oleje
  • 2.1 Výroba mýdla
  • 2.2 Výroba mastných kyselin hydrolýzou triglyceridů
  • 2.3 Výroba vysokých alkoholů
 • 3 Sacharidy
 • 4 Dřevo a jeho zpracování
  • 4.1 Pyrolýza dřeva
  • 4.2 Výroba celulosy
   • 4.2.1 Kyselý (sulfitový) způsob
   • 4.2.2 Alkalický (sulfátový) způsob
 • 5 Uhlí a jeho zpracování
  • 5.1 Karbonizace uhlí
   • 5.1.1 Nízkotepelná karbonizace hnědého uhlí
   • 5.1.2 Vysokotepelná karbonizace černého uhlí
   • 5.1.3 Zpracování surového benzolu
   • 5.1.4 Zpracování kamenouhelného dehtu
  • 5.2 Zplyňování uhlí
 • 6 Zemní plyn
  • 6.1 Parní reformování
 • 7 Ropa
  • 7.1 Chemické složení ropy
  • 7.2 Rozdělení rop
  • 7.3 Těžba ropy
  • 7.4 Úprava ropy před zpracováním
  • 7.5 Primární zpracování ropy
   • 7.5.1 Vakuová destilace
   • 7.5.2 Atmosférická destilace
   • 7.5.3 Vakuová destilace mazutu
  • 7.6 Sekundární zpracování ropných frakcí
   • 7.6.1 Odsíření ropných destilátů
   • 7.6.2 Katalytická isomerace
   • 7.6.3 Katalytická alkylace
   • 7.6.4 Katalytické reformování
   • 7.6.5 Katalytické krakování
   • 7.6.6 Katalytické hydrogenační krakování