Eh - oxidačně redukční potenciál  (tzv. redox potenciál). Kladné hodnoty Eh charakterizují oxidační, záporné redukční prostředí.