Astronomie

 Orbis Pictus: Nebe

Wikipedie: Astronomie


Jak porozumím astronomii:


Zdánlivý nesoulad osvětlení Měsíce a polohy Slunce - měření vzdálenosti hvězd