Převzato z http://www.muzikologie.cz/public/index.phtml?hlava=18

Bohuslav Vítek: Přehled dějin hudby

Úvodem
1. Úvod do studia dějin hudby
1.1. Vymezení oblasti
1.2. Mimoevropské hudební kultury
1.3. Hlavní činitelé vývoje hudby
1.4. Studium dějin hudby
2. Periodizace dějin evropské hudby
2.1. Koncepce obecně historická
2.2. Koncepce Vladimíra Helferta (1886-1945)
2.3. Koncepce současné
3. Nejstarší období (do 6.století)
3.1. Počátky
3.2. Mimoevropské exotické hudební kultury
3.3. Židovská hudba
3.4. Řecká hudba
3.5. Byzantská hudební kultura
4. Starší období dějin evropské hudby (600-1600)
4.1. Období jednohlasého chorálu (600-900)
4.2. Období románské a raně gotické (850-1300)
4.3. Pozdní gotika a renesance (1300-1600)
5. Novější období dějin evropské hudby (1600-1900)
5.1. Baroko (1600-1750)
5.2. Klasicismus (1730-1820)
5.3. Romantismus
6. Nejnovější období dějin hudby (1900 – do současnosti)
6.1. Hudba 1.poloviny 20.století (1900-1945)
6.2. Hudba 2.poloviny 20.století 1945-1990
7. Přehled skladebných principů 20.století
7.1. Tři zásadní mezníky ve vývoji hudebního myšlení
7.2. Cesty k rozbití nadvlády dur a moll
7.3. Soudobé skladebné směry a techniky
Přehled vybrané literatury
 

Copyright 1994-2002 Š Luděk Šorm