Marie B. Svobodová

„Kuchařská škola"
čili 
„Důkladné navedení k samostatnému naučení se vaření"
1884


Monumentální dílo z doby, kdy nebyly elektrické ani plynové sporáky, nebyly ani ledničky ani chladničky ani mrazničky, nebyla totiž elektřina vůbec v dnešním smyslu. Také nebyla teplá voda z kohoutku, nebyla totiž ani studená, protože nebyl vodovod - pro vodu se chodilo ke studni nebo ve městech ke kašně. Nebyly ani polotovary, ba ani supermarkety. Na druhé straně rajčata byla voňavá a hýřila sladkými chutěmi - nebyly to takové ty růžové míčky s vůní a chutí umělé hmoty. 

Ke knize je třeba přistupovat pozorně - najdou se v ní pasáže zastaralé, ale i překvapivě moderní, navíc je vše logicky vysvětleno. Je plná na pohled drobných, ve skutečnosti však rozhodujících poznatků, jak se co dělá. Mimo to není jen o kuchyni a o vaření - přináší s sebou vzácný závan nerudovské doby a moudrosti. 

Pořizování elektronické podoby knihy zabralo spoustu času, protože jsme chtěli dnešním čtenářům poskytnout více než jen oskenované obrázky stránek. Přitom: 

  • Do textu jsme se snažili zasahovat co nejméně, hlavně jsme napravovali řádění tiskařského šotka a někde jsme vyrovnávali kolísání pravopisu (krém - crem, li - -li apod.).
  • Některé názvy, zvláště ryb, jsou dnes již nepoužívané - v těchto případech je k názvu připojen dnešní název hnědým písmem.
  • Kniha je nabita užitečnými radami a postřehy - aby vše bylo co nejlépe přístupné, rozšířili jsme podrobný obsah tak, že vedle nadpisů odstavců jsme do něj umístili i některé pojmy vyznačené v textu italikou.
  • Pro další zpřístupnění jsme podrobný obsah převedli na rejstřík. 


Obsah přehledový

Obsah podrobnýTuto knihu Vám přináší Eridanus s.r.o