LiteraturaOrbis Pictus: Psaní

Wikipedie: Literatura


PŘEHLED LITERATURY

   Cílem přehledu je poskytnout všestranný pohled na literaturu a současně přístup na literární díla dostupná na Internetu nebo pořízená v Eridanu. Rámec pohledu by měl odpovídat rozsahu látky středních škol.
   Výuka literatury je obecně považována za součást výuky češtiny, což z ní činí předmět u studentů značně neoblíbený, jelikož literatura sama o sobě má v dnešní době malé praktické použití. Zejména znalost literární češtiny neřeší současné problémy našeho jazyka.
   Vhodnější je přistupovat k literatuře jako k součásti dějepisu, vložit ji do časoprostorové struktury dějepisu. Na literární díla, zvláště ze starších období, lze potom pohlížet i jako na historické dokumenty a použít je pro oživení studia dějepisu a společenských nauk.

Použitá literatura:
PhDr. Eva Bilíková, Přehled literatury 1996, vyd. MC naklad. BrnoDokument by měl zhruba zachovat původní dělení, měl by využívat možností elektronické publikace Později by se dokument měl propojit s dokumentem dějepisným (ten bude mít uvnitř nějaké mapky atd.)
Dokumenty by se měly řídit pravidly pro pořizování HTML dokumentů.
Literatura má praktické kořeny a praktické použití, neřadíme ji proto mezi umění.Odkazy: