STAROVĚK (do konce 5. st.)

I. ORIENTÁLNÍ LITERATURA (4. - 1. tis. př. n. l.)

  1. MEZOPOTÁMSKÁ LITERATURA (4. tis. př. n. l.)
  2. EGYPTSKÁ LITERATURA (4. tis. př. n. l.)
  3. HEBREJSKÁ LITERATURA (1. tis. př. n. l.)
  4. INDICKÁ LITERATURA (2. tis. př. n. l.)
  5. ČÍNSKÁ LITERATURA
  6. PERSKÁ LITERATURA (7. st. př. n. l.)
II. EVROPSKÁ LITERATURA