Čínština

Publikace


Malířství


Slovníky

Znaky - Databáze obsahuje úplnou sadu CJK (Chinese-Japanese-Korean) znaků spolu bohatým popisem. Příkladem znaku je UNICODE 789A, více informací poskytuje stránka o znacích. Rovněž je možno znaky překládat do jiných jazyků.

Různé transkripce

Hudba
  • index.htm
  • https://www.youtube.com/watch?v=iBR3pLlZ4tU
  • https://www.youtube.com/watch?v=xwst9gQ9Xgw
  • https://www.youtube.com/watch?v=0UojAmVTWOI
  • https://www.youtube.com/watch?v=6sEnO2YOZ1o
  • https://www.youtube.com/watch?v=EnebRpvbVWM - 23:30
  • Odkazy