Typy češtiny

Systém typů češtiny (zejména vztah spisovná čeština - hovorová čeština - obecná čeština) je dosti složitý a sami odborníci nemají jasno, kam to které slovíčko patří. Též v něm existují jistá napětí, buď napětí regionální nebo napětí vzniklé z neporozumění vztahu mezi spisovným jazykem a obecnou češtinou, kdy spisovný jazyk je prezentován jako jediný správný a obecná čeština jako cosi pokleslého.

Pro vymezení typů češtiny je možno použít přehled:
 

Typ jazyka Vývoj Použití Stabilita Kodifikace Projev Srozumitelnost Správnost
dialekt pomalý regionální vysoká ano běžný regionální ano
obecný  rychlý všeobecné nízká ne běžný obecná ano
slang rychlý všeobecné nízká ne běžný obecná ano
argot rychlý všeobecné nízká ne běžný malá ano
spisovný  pomalý všeobecné vysoká ano oficiální obecná ano
hovorový  pomalý všeobecné vysoká ano formální obecná ano
nesprávný pomalý všeobecné vysoká ne běžný obecná ne

Důležité rysy obecného a spisovného jazyka

Obecný a spisovný jazyk tvoří doplňující se dvojici, která češtině zajišťuje kvalitu, modernost a optimální časovou stálost..

Příklady obecné češtiny:

Nesprávná čeština

Mluvíme zde o ní proto, že její prvky - nesprávná slova a nesprávné jazykové konstrukce - existují a nelze je vymýtit.

Příklady:

Je třeba o nich vědět, protože existují a občas někoho mohou zajímat. Nikdo se nesprávnou češtinou nechce vážně zabývat a kdyby její slova zmizela, češtináři by se radovali. Tato slova se poznají podle toho, že žádný jiný útvar češtiny je nechce a jsou plně nahraditelná slovy obecné češtiny. Možná jednou bude rehabilitována jako prostředek, který nám umožňuje sáhnout za hranice jazyka. 

Stav prací

Znalostní databáze se dosud zabývala pouze spisovným jazykem. Postupně bude vypracován systém zpracování obecné češtiny. Vnějším projevem budou:

Technické řešení
  1. Slova ve Znalostní databázi ponesou dva druhy příznaků:
  2. Rozšíří se rutiny identifikace typů:
  3. Generování:  při požadavku na obecný tvar bude tento vyhledán a potom vygenerován - například: okrouhlý - okrouhlej - vokrouhlej
Podobně se bude pracovat i s jinými jazyky.

Odkazy


* Existuje jistá "vyvolenost" středočeského dialektu, občas snad nelibě pociťovaná v některých krajích Čech a Moravy. Samotné Středočechy uvádí do rozpaků a naopak je jim líto, že středočeský dialekt je těžko odlišitelný od obecné češtiny.