Germanismy v češtině

Definice:

Nepatří mezi ně tedy výrazy cibule, cukr, mít kliku atd., protože ta dnes jsou součástí spisovného jazyka. Je též třeba si uvědomit, že vyloučení germanismů by češtinu ochudilo - viz též Typy češtiny.

ajznpoňák, ajznboňák, ajzemboňák železničář (Eisenbahner)
akorát přesně (akkurat)
ánunk ponětí (Ahnung)
ausgerechnet
aušús zmetek (Ausschuß)

bacha; bacha! pozor! (altbairisch bach "Wache") (paß auf!, Vorsicht!), auch in der Verbindung dát si bacha dát si pozor (aufpassen)
bagr rýpadlo Bagger
barák dům Baracke f., Haus n. (negativ)
biflovat, biflovat se učit se nazpaměť (büffeln)
bichle knížka (Büchel)
bíglovat žehlit bügeln
blinkr směrovka (Blinker)
na blind naslepo (blind)
bomba (to je bomba!) puma (to je skvělé, to je špička) (Bombe - das ist super!)
boule opuchlina (Beule)
brýle, brejle pl. (Brille)
buřt (Wurst); je mi to buřt je mi to jedno (das ist mir Wurst, egal); auch: to je buřt tlusťoch (ein dicker Mensch)

cálovat platit (zahlen)
cimra pokoj (Zimmer)
ciráty (nedělej ciráty) průtahy, cavyky (nedělej cavyky) (Zierde f.; etym. aus Zierat; - mache keine Umstände!)
cvek (to nemá cveka) smysl (to nemá smysl) (Sinn, Zweck - das hat keinen Sinn, Zweck)
cvikr skřipec (Zwicker)

dečka malá pokrývka (Deckchen)
deka pokrývka (Decke); mazat deku pít, chlastat (saufen)
dekl poklop (Deckel);
deklík malý poklop (kleiner Deckel)
dekovat se zmizet (verschwinden; etym. aus sich decken)
drek špatná věc, nic (Dreck)
durch, turch (být durch, být durchunddurch mokrý) skrz (durch - pitschnass, durch und durch nass sein)
dynstovat dusit (dünsten)

eklhaft odporné ekelhaft
erteple brambory (Kartoffeln, Erdäpfel)

fabrika továrna (Fabrik)
fachman odborník (Fachmann)
fajfka dýmka (Pfeife)
fajn pěkný; příjemný (fein)
fajnový pěkný; jemný (fein)
fajnšmekr labužník (Feinschmecker)
fajrovat hodně topit (feuern)
falc drážka (Falz)
falcovat drážkovat (falzen)
fald, falt záhyb (Falte)
falšovat padělat (fälschen)
fáro vozidlo (Fahrzeug; etym. aus fahren)
fasovat dostat jako příděl (fassen)
fašírka mleté maso (Faschiertes)
fertik, fertig hotov (fertig)
fest pevný, pevně
fešák hezký člověk (fescher Mensch); fešnej hezký (fesch)
fešný hezký (fesch)
filc plst (Filz)
filtrovat čistit (filtrem filtern)
finta úskok (Finte)
firhaněk, firhánek, fírhánek, fírhank, fírhaňk, firhangle, firhanka, firhonka, firhoňka, forhaněk, forhank, fórhank, forhaňk, fórhanka, forhaňka, forhenk u. a. záclona (Vorhang)
flákat se lenošit; potulovat se (faulenzen; herumstrolchen; aus flacken "faulenzen", vgl. Steninger; Enzyklopädisches Deutsch-böhmisches Wörterbuch II, 135)
flaksa šlacha (Sehne; aus bair. Flachsen, vgl. Schmeller, Bair. Wörterbuch I, 785)
flastr náplast (Pflaster)
flaška láhev (Flasche)
flek místo; skvrna (Fleck)
flígr křídlo (Flügel); vzít ňěkoho za flígr vyhodit (j-n. hinauswerfen)
flikovat improvizovat; příštipkovat (flicken)
flink lajdák (liederlicher Mensch; etym. aus flink)
flinta puška (Flinte)
flus; flusanec plivanec (Spucke; etym. aus Fluß, Speichelfluß)
flusnout plivnout (spucken; etym.. aus Fluß; Speichelfluß)
foch police; obor (Fach)
fofr
forota zásoba (Vorrat)
foršús záloha (Vorschuß)
fořt lesník (Förster)
fotr otec; usedlý člověk (pejorativ) (Vater; gesetzter Mensch)
fracek zlobivé dítě Fratz
frajer hejsek (Geck; etym. aus Freier)
frajle sléčna, (pejorativ) (Fräulein)
frištyk
fujtajbl! Interjektion (etym. aus nordbair. fui taiwl! "pfui Teufel!")
furt pořád (immer, fort)
fusekle ponožka (Fußsöckel)
fušař, fušer břidil (Pfuscher)
fuška perná práce; melouch (schwere Arbeit; Schwarzarbeit; etym. aus pfuschen)
fušovat neodborně pracovat (pfuschen)
futrál pouzdro (Futteral)
futro zárubeň, podšívka (Türfutter, Unterfutter)
futrovat hltavě jíst; krmit dobytek; podšívat essen, futtern (ugs.); füttern (Vieh n.); füttern (Kleidung f. etc.)

gáblíček přesnídávka (Gabelfrühstück)
gáblík přesnídávka, svačina Gabelfrühstück (zweites Frühstück)
gauner darebák
gips sádra
glajchšaltovat usměrnit v totalitním duchu (gleichschalten)
glanc lesk (Glanz)
glancovat se lesknout se (gIänzen)
gláspapir skelný.papír (Glaspapier)
grif držadlo, úchytka Griff m.
grády
grobián hrubec, hrubián Grobian m.
groš drobná mince (Groschen)
grunt základ; statek (Grund; Gut)
gruntovní základní; důkladný (gründlich)

hadr kus látky na utírání prachu nebo podlahy Lappen m., Lumpen m.; etym. aus Hadern
hadry šaty (Anzug; etym. aus Hader)
hajzl záchod; darebák (Abort; Lump; etym. aus Häusel)
háklivý choulostivý (heikel)
halda spousta; hromada (Haufen; etym. aus Halde)
handlovat čachrövat (schachern; etym. aus handeln)
háro husté vlasy Haar n. (sehr viel und dicht)
hausnumero libovolné číslo (beliebige Nummer; Hausnummer)
hauzírovat toulat se (hausieren)
helfnout pomoci (helfen)
hergot! himlhergot! heršoft! nadávky (Herrgott!; Himmelherrgott!; Herrschaft!)
herinek, herink sled' (Hering)
hic horko (Hitze)
hicovát topit; silně hřát (Fieber haben; heizen; hitzen)
hochštapler podvodník uhlazeného chováni (Hochstapler)
holt tedy (halt)
houf mnoho (Haufen)

kafe káva (Kaffee)
kámo, kámoš kamarád, přítel Kamerad m., Kumpel m.
kamrlík komůrka (Kämmerlein)
kanape pohovka (Kanapee)
kára dvoukolý vozík; špatné vozidlo (Karren)
kasa, káča
kasírovat rušit (aufheben, kassieren)
kaslík, kastlík schránka (Kästchen, Kastel)
kastrol pánev (Kasserolle)
kauf (dobrý) nákup (guter) Kauf m.
kindrštube
kisna bedna (Kiste)
klandr zábradlí (Geländer)
klasa třída; jakost (Klasse)
klika štěstí (Glück)
knajpa hospoda (nevalné pověsti) Kneipe f. (mit nicht besonders gutem Ruf)
knap, knop sotva, těsně (knapp)
kór docela (gar)
koštovat mít cenu (košten)
koštýř
krám nepotřebná věc (nutzlose Sache; Kram)
kramle skoba (Klammer)
kravál hluk (Krawall)
krchov hřbitov (Kirchhof)
kripl mrzák; darebák (Krüppel; Lump)
krobián hrubec (Grobian)
ksicht obličej (Gesicht)
ksindl holota (Gesindel)
kšeft obchod; výnosná práce (Geschäft; einträgliche Arbeit)
kšeftovat
kšilt štítek (Schild)
kšiltovka čepice s kšiltem Schirmmütze f.; etym. aus Schild m.
kšír, kšíry postroj (Geschirr)
kšunt nekvalitní věc Schund
kumšt uměni (Kunst)
kumštýř umělec (Künstler)
kunčaft, kunšaft zákazník Kundschaft
kvelb komora (Gewölb)
kvér puška (Gewehr)
kurýrovat léčit (kurieren)
kvartýr byt (Quartier)
kýbl vědro (Kübel)

ládovat, ládovat se cpát, cpát se (sich vollstopfen; etym. aus laden)
lajntuch prostěradlo (Leintuch)
lajznout si dovolit si sich leisten
lauf hlaveň (Lauf)
lautr samý; jenom (lauter)
lifrovat odesílat, posílat (liefern; fortschicken)
luft vzduch (Luft)
luftovat větrat (lüften)
lump darebák
lustr stropní svítidlo Luster

machr vynikající odborník; obratný člověk (hervorragender Fachmann; geschickter Mensch; etym. aus Macher)
majzlík dláto (Meißel)
malovat umělecky zobrazit barvami malen
mančaft, manšaft mužstvo (Mannschaft)
mašina stroj (Maschine);
mašinfíra strojvedoucí (Maschinenführer)
mašinkvér
mašle smyčka na stuze (Masche, Schleife)
meldovat hlásit (melden)
merčit pozorovat (merken)
micka kočka Katze f.; etym. aus Miezekatze f.
mindrák komplex méněcennosti (Minderwertigkeitskomplex)
mišunk směs (Mischung)
mordovat se s něčím trápit, lopotit se s něčím (sich mit etw. abplagen; etym. aus morden)

nýmand
numero číslo (Nummer)

odlifrovat odstranit, poslat pryč (beseitigen, wegschicken; etym. aus abliefern)
ordnunk pořádek (Ordnung)

pakovat balit (packen)
pantofle trepky (Pantoffeln)
papundekl, papundekl, papuntekl lepenka (Pappe; etym. aus Pappendeckel)
pár několik (paar)
partaj nájemník; strana (Mietpartei; Partei)
pasovat se hodit se (passen)
pauza přestávka (Pause)
pech smůla (Pech)
píglovat - viz bíglovat
piksla
plac místo (Platz)
ponk pracovní stůl (Arbeitstisch; etym. ans Bank)
posichrovat pojistit (sichern)
pres lis; tlačenice (Presse; Gedränge)
prubnout zkusit (probieren)
pucovat čistit (putzen)
pulírovat leštěním čistit polieren

rabovat drancovat (plündern; etym. ausräuben)
rajcovat vzrušovat reizen
rajtovat jezdit na koni reiten
rajzovat cestovat (reisen)
raubíř lupič (Räuber)
rauchpauza
recht vhod
richtik správně (richtig)
richtovat upravovat (richten)
rolovat vinout (rollen)
ruksak batoh (Rucksack)
runda (Lokal-)Runde f.

sakypaky; sbal si svý sakypaky různé věci; sbal si své věci etym. aus „Sack“ und „Pack“; nimm alle deine Sachen mit
sesle židle (Sessel)
sicflajš; mít sicflajš výdrž, vytrvalost; vydržet u něčeho sedět Sitzfleisch m.; Sitzfleisch haben
sichr jistý (sicher)
sichrhajcka
sulc huspenina (Sülze)

šacovat pohledávat (durchsuchen; etym. aus schatzen)
šachta důl (Schacht)
šacovat cenit schätzen
šajn, mít šajna o něčem mít o tom zdáni, néjakou představu (einen Schein, eine Vorstellung haben)
šaltovat řadit (schalten)
šaltpáka řadící páka Schaltung f. (im Auto)
šíbovat posunovat (schieben)
šichta směna (Schicht)
šiml úřední šiml bělouš; byrokracie Schimmel m. (Pferd);
šína
škatule krabice (Schatulle)
šlágr líbivý popěvek (Schläger)
šlajfka
šlajsna propust (Schleuse)
šlak; trefí mě šlak mrtvice; Schlag(anfall) m.; mich trifft der Schlag
šlic
šlofík krátký spánek (Schläfchen)
šluk vdechnutí kouře z cigarety; doušek tekutiny (Schluck)
šlus a konec; zkrat Schluss
šmajchlíř lichotník (Schmeichler)
šmajchlovat lichotit (schmeicheln)
šmakovat; to mi šmakuje! chutnat; to mi chutná! schmecken; das schmeckt mir!
šmirglpapír, šmirgl brusný papír Schmirgelpapier
šnaps, šňába kořalka (Schnaps)
šnuptychl kapesník (Taschentuch; etym. aus Schnupftüchel)
šňůra, šňůra pletený provaz (Schnur)
špacír procházka Spaziergang m.
špacírka
špagát provaz Spagat m., Faden m.
špachtle roztěrka (Spachtel)
špajs m., špajska f. spíž Speisekammer
špás žert (Spaß)
špásovat žertovat (spaßen)
špek slanina (Speck)
špílmachr hráč, který má v zápase klíčovou roli Spielmacher m.
špitál nemocnice Spital
šponovat napínat (spannen)
špulka cívka (Spule)
špunt zátka; dítě (Spund; kleines Kind)
šrajtofle
šrot staré železo (Schrott)
štamgast
štempl razítko Stempel
štrapác námaha Strapaze
štych; nechat někoho ve štychu "na holičkách" (j-n im Stich lassen)
štymovat souhlasit (stimmen)
štos hromada; hranice (Haufen; Stoß)
šuplík
šutr kámen; štěrk (Stein; Schotter)
švindl podvod (Schwindel)
švindlovat podvádět schwindeln

taška brašna (Tasche)
trefit zasáhnout treffen
trucovat vzdorovat (trotzen)
tyátr; nedělej tyátry! Theater; mach kein Theater!

vandr toulka Wanderung
vandrák tulák (Wanderer)
vandrovat toulat se (wandern)
vekslák (Geld-) Wechsler m. (negativ)
vercajk nářadí (Werkzeug)
vingl úhel (Winkel)

zacálovat zaplatit (zahlen)
zamordovat zavraždit ermorden
zašprajcovat vzepřít; podepřít (verspreizen; abspreizen)
zmerčit zpozorovat (merken)
zrychtovat dát do pořádku (richten); zrychtovat někoho , vyhubovat někomu (j-n ausschimpfen)

žinýrovat se stydět se; být nejistý (sich genieren)Převzato z http://hemm.ic.cz/dokumenty/slovnik.html

abtajlung   oddíl   e Abteilung
ajfr  horlivost, píle  r Eifer
ajnclík  samotka  einzeln
ajncvaj  jedna dvě  ein zwei
ajntopf  jídlo z jednoho hrnce  r Eintopf
ajzenboňák  nádražák  e Eisenbahn
akorát  přesně  akkurat
almužna  milodar  s Almosen
alotria  neplechy  e Allotria
anšlus  připojení  s Anschluss
ánunk  tušení  e Ahnung
apatika  lékárna  e Apotheke
apetit  chuť k jídlu  r Appetit
arest  vězení  r Arrest
artikl  druh zboží  r Artikel
ausgerechnet  právě, zrovna  ausgerechnet
aušus  zmetek  r Ausschuss
bac-hamr  perlík, kladivo  r Bäuschel r Hammer
bafat  čadit, kouřit dýmku  paffen
bágl  zavazadlo  e Bagage
bál  ples  r Ball
banda  tlupa  e Bande
bandáž  obvaz  e Bandage
bastlit  kutit  basteln
befel  rozkaz  r Befehl
bíbr  bobr, bradka  r Biber
biflovat  šprtat se  büffeln
bichle  kniha  s Buch
blafovat  klamat, balamutit  bluffen
blekotat  koktat, mektat  blöken
blicka  bleskovka v šachu  e Blitzpartie
na blind  naslepo  blind
blinkr  směrovka  s Blinker
bort  paluba  r Bord
bouda  chata  e Baude
brak  zmetek  s Brack
brakovat  vybírat  bracken
buřt  uzenka  e Wurst
cajghaus  zbrojnice  s Zeughaus
cálovat   platit  zahlen
cangle  kleště  e Zange
cejch  kalibrace, značka  e Eiche
celta  stanová plachta  s Zelt
cejcha  povlak na peřinu  e Zieche
cifra  číslice  e Ziffer
cimprlich  choulostivý  zimperlich
cimra  místnost, pokoj  s Zimmer
cirkulárka  okružní pila  s Zirkular
civil  nevoják  s Zivil
cop  vrkoč, pletenec  r Zopf
cugrund  nazmar  zugrunde
cuknout  škubnout, trhnout  zucken
cupovat  trhat  zupfen
cukrkandl  cukrátko  s Zuckerkandl
cvikr  skřipec  r Zwicker
cvok  cvoček do obuvi  e Zwecke
čachrovat  handrkovat se  schachern
čmuchat  čenichat  schnuppern
čus  ahoj  tschüs
dakl  jezevčík  r Dachshund
dekl  víko  r Deckel
dekovat se  mizet  decken sich
drek  bezcenná věc  r Dreck
dril  bezduchý výcvik  r Drill
durch  skrz  durch
duršlák  průbojník  r Durchschlag
endlich  konečně  endlich
eklheft  hnusný, odporný  r Ekelhaft
eklovat  ošklivit si  ekeln
erteple  brambory  r Erdapfel
fabrika  továrna  e Fabrik
facka  políček  e Watschen
fáč  obvaz  e Fatsch
fachat  pracovat odborně  s Fach
fachman  odborník  r Fachmann
fajfka  dýmka  e Pfeife
fajn  prima  fein
fajnšmekr  labužník  r Feinschmecker
fajrovat  topit  feuern
fajrunt  ukončení práce  r Feierabend
falc  záhyb, drážka  r Falz
fald  záhyb  e Falte
falešný  padělaný  falsch
fant  zástava  s Pfand
fascikl  svazek spisů, složka  r Faszikel
fasovat  vzít, uchopit  fassen
fasunk  příděl  e Fassung
fašírka  sekaná  s Faschierte
fedrovat  cpát se, (pružit)  federn
fekálie  výkaly  e Fäkalien
felčar  ranhojič  r Feldscher
feldflaška  polní láhev  e Feldflasche
feldkurát  vojenský kněz  r Feldkurat
fertik  hotovo  fertig
fěrtoch  zástěra  s Fürtuch
fest  pevný  fest
fikaný  mazaný  pfiffig
filc  plsť  r Filz
filcka  muňka, veš  e Filzlaus
filiálka  pobočka  e Filiale
finta  lest  e Finte
firhaňky  závěsy  r Vorhang
fiskus  státní pokladna  r Fiskus
fládrovat  žilkovat  fladern
flastr  náplast  s Pflaster
flaška  láhev  e Flasche
flaxa  šlacha  e Flechse
flek  skvrna, místo  r Flek
flígr  křídlo  r Flügel
flikovat  záplatovat  flicken
flok  nýtek  r Pflock
flusat  plivat  r Fluss
foch  police  s Fach
fortel  zručnost  r Vorteil
fortna  brána  e Pforte
forychtung  přípravek, příprava  e Vorrichtung
fořt  hajný, lesník  r Förster
fotr  otec  r Vater
frajle  slečna  s Fräulein
frajtr  svobodník  r Gefreiter
frištik  snídaně  s Frühstück
fujtajbl  hnus  pfui Teufel
funglovka  zbrusu nový  funkelnagelneu
fungovat  působit  fungieren
furt  pořád  in einem fort
fusekle  ponožka  e Fuss-Socke
fušer  břídil  r Pfuscher
fuška  práce načerno  e Pfuscherei
fušovat  břídit, packat, melouchařit  pfuschen
futrál  pouzdro  s Futteral
futro  zárubeň  s Futter
futrovat  krmit  füttern
gábl  svačina, jídlo na vidličku  s Gabelfrühstück
galoše   přezůvky  e Galosche
gauner  darebák  r Gauner
gesto  posunek  e Geste
glanc  lesk, třpyt  r Glanz
glazura  poleva  e Glasur
gradovat  stupňovat  r Grad
grajfnout  pochopit  begreifen
grobián  sprosťák, hrubec  r Grobian
grund  základ, půda  r Grund
grupa  skupina  e Gruppe
guláš  ostrá omáčka  s Gulasch
gyps  sádra  r Gips
hajs  horký, vřelý  heiss
hajzl  kadibudka  s Häusel
hák  skoba  r Haken
háklivý  choulostivý  heiklig
hákovat  pracovat  häkeln
halt  stop, stůj  r Halt
handl  obchod  r Handel
handlovat  obchodovat  handeln
hantuch  ručník  s Handtuch
haraburdí  veteš  s Gerümpel
harampádí  veteš, krámy  s Gerümpel
harašit  šelestit  rascheln
háro  vlasy  s Haar
hauptna  kapota  e Haube
hauzírovat  obchodovat po domech  hausieren
haxna  noha  e Haxe
hébl  páka  r Hebel
heč  heč!  etsch
heftlink  vězeň  r Häftling
heftovat  přibíjet  heften
helfnout  pomoci  helfen
helma  přilba  r Helm
hever  zvedák  r Hebel
hexnšlus  houser, ústřel  r Hexenschluss
hic  vedro  e Hitze
himlhergot  sakra  r Himmel, r Herr, r Gott
hochštapler  podvodník  r Hochstapler
horda  tlupa  e Horde
houfnice  dělo  e Haubitze
huntovat  přivézt na mizinu,unavovat  hundsmüde
chrchlat  kašlat  krächzen
imrvére  pořád  immer
jarmark  výroční trh  r Jahrmarkt
juchat  výskat  jauchzen
kafe  káva  r Kaffee
kajsrrok  kabát  r Rock
kalich  pohár  r Kelch
kalup  cval, trysk  r Galopp
kamarádčoft  přátelství  e Kameradschaft
kandelábr  sloup  r Laternenpfahl
kanonýr  dělostřelec  r Kanonier
kapota  kryt motoru  e Kapotte
kapsle  rozbuška  e Kapsel
kaput  rozbitý  kaputt
karfiol  květák  r Karfiol
kasa  pokladna  e Kasse
kasaštyk  trhák  e Kassa - s Stück
kastle  bedna  r Kasten
katr  rámová pila  s Gatter
kauf  obchod, nákup  r Kauf
kelner  číšník, sklepmistr  r Kellner
kilner  důlčík  r Körner
kindrštube  dětský pokoj  e Kinderstube
klandr  zábradlí  s Geländer
klimpr  piano, (brnkání)  e Klimperei
knajpa  hospoda  e Kneipe
knecht  sluha, pacholek  r Knecht
komando  oddíl  s Kommando
komandovat  poroučet  kommandieren
komoda  skříň  e Komode
konzum  obchod  r Konsum
košér  v pořádku  koscher
koukat  dívat se   gucken
kramle  svorka  e Klammer
krčmář  hospodský  r Kretschmer
kredenc  příborník  e Kredenz
krchov  hřbitov  r Kirchhof
kriminál  vězení  s Kriminal
kripl  mrzák  r Krüppel
krucifix  kříž  s Kruzifix
ksicht  obličej  s Gesicht
kšandy  šle  ?
kšeft  obchod  s Geschäft
kšeftman  obchodník  r Geschäftsmann
kšilt  štítek čepice  s Schild
kuchtit  vařit  kochen
kumpán  společník  e Kumpan
kumšt  umění  Kunst
kuplíř  dohazovač  r Kuppler
kurtovat se   pásat se  gürten sich
kušna  huba  e Gosche
kušovat  mlčet  kuschen
kvalt  převod, rychlost  r Gang
kvartýr  byt  s Quartier
kvelb  klenba, kobka  s Gewölbe
kvér  puška  e Gewehr
kýbl  kbelík, vědro  r Kübel
kysna  bedna  e Kiste
ládovat  nabíjet, nakládat  laden
lágr  tábor  s Lager
lajsna  lišta  e Leiste
lakovat  balamutit koho  lackieren
langzám  pomalu  langsam
lantuch  prostěradlo  s Leintuch
latrína  suchý záchod  e Latrine
lautr  nic než  lauter
lešpánek  tříska  r Span
loch  díra, vězení  s Loch
lógr  kávová sedlina  s Lager
luft  vzduch  e Luft
luftovat  větrat  lüften
lump  rošťák  r Lump
lunt  hubený (jako doutnák)  e Lunte
machr  odborník, borec  r Macher
majlant  velký obnos  e Million
majstrovat  mistrovat  meistern
majstrštyk  mistrovské dílo  s Meisterstück
majzlík  sekáč, dláto  r Meißer
manšaft  mužstvo  e Mannschaft
marast  bláto  r Marast
masa  hmota  e Masse
mašinfíra  strojvedoucí  r Maschinenführer
mašírovat  pochodovat  marschieren
maštal  chlívek  r Marstall
meldovat  hlásit se  melden
mindvertigkeit  prostřednost  e Mittelmäßigkeit
mírnyx týrnyx  jakoby nic  mir nichts dir nichts
mišmaš  chaos, směsice  r Mich-masch
mišung  směs  e Mischung
mít kliku  mít štěstí  Glück haben
mord  vražda  r Mord
muknout  hlesnout, ceknout  mucken
mundart  nářečí  e Mundart
mundverk  výřečnost  s Mundwerk
mus  nutnost, povinnost  s Muss
mustr  vzor  s Muster
nemlich  úplně  unmöglich
nýmand  nikdo  niemand
obrst  plukovník  r Oberst
oficír  důstojník  r Offizier
pajcr  páčidlo, sochor  r Beißer
pajšl  plíčky  s Beuschel
pajzl  putyka  s Beisel
pakovat  balit  packen
pant  dveřní závěs  s Türband
pantofle  trepka  r Pantoffel
partaj  strana  e Partei
pasovat  padnout, slušet  passen
pech  smůla  s Pech
pišingr  oplatka, dort  e Pischingertorte
pixla  plechovka  e Büchse
plac  místo  r Platz
planýrovat  srovnávat povrch  planieren
plato  deska, podnos  e Platte
polstrovaný  čalouněný  polster
ponk  pracovní stůl  e Bank
portmonka  peněženka  s Portemonnaie
portýr  vrátný  r Portier
posichrovat  pojistit  versichern
prajs  Prus  r Preuße
pucovat   čistit  putzen
pucvol  čistící vlna  e Putz - Wolle
pulírovat  leštit  polieren
pumpky  golfové kalhoty  e Pumphose
putštok  štětka na záchod  r Putz - Stock
rafnout  uchvátit, popadnout  raffen
rajcovat  dráždit  reizen
rajtovat  jet na koni  reiten
rantl  přesah, okraj  r Rand
rapl  nával vzteku  r Rappel
raport  hlášení  r Rapport
rašple  struhadlo  e Raspel
raubíř  loupežník, lupič  r Räuber
raum  nákladový prostor  r Raum
rauš  opilost  r Rausch
regiment  pluk  s Regiment
rekrut  branec  r Rekrut
rest  odpočinek  e Rast
roura  trubka  e Röhre
ruksak  batoh  r Rucksack
runda  kolečko  e Runde
rygol  příčný výkop  r Riegel
sajfovat  čistit mýdlem  seifen
senkrovna  žumpa  e Senkgrube
servírovat  podávat  servieren
sesle  židle  r Sessel
sichr  jistota  sicher
sichrhajska  zavírací špendlík  e Sicherheitsnadel
skica  nákres  e Skizze
skuhrat  naříkat  krächzen
spurtovat  finišovat  spurten
striktně  přesně  strikt
svině  prase  s Schwein
svinstvo  nepořádek, sprosťáctví  e Schweinerei
šábr  škrabák  r Schaber
šacovat  oceňovat  schätzen
šafnout  stihnout, zvládnout  schaffen
šachta  jáma, důl  r Schacht
šajba  puk  e Scheibe
šajn  zdání, potucha  r Schein
šalování  bednění  e Schale
šaltovat  řadit  schalten
šaltpáka  řadící páka  r Schalthebel
šamstr  holkař  r Schürzenjäger
šenk  výčep, nálevna  r Schank
šíbovat  strkat  schieben
šíbr  posunovač  r Schieber
šíf  loď  s Schiff
šífák  plavec, lodník  r Schiffer
šichta  směna  e Schicht
šik  elegantní  schick
šikana  týrání  e Schikane
šiknout  slušet, hodit se  schicken
šiml  bělouš  r Schimmel
šlaftruňk  sklenička před spaním  r Schlaftrunk
šlajsna  stavidlo  e Schleuse
šlak  mrtvice  r Schlag
šlamastyka  brynda  r Schlamassel
šlank  štíhlý  schlank
šlendrián  nepořádek  r Schlendrian
šlic  rozparek, trhlina  r Schlitz
šlichta  prosté jídlo, kaše  schlicht
šluk  hlt, vdech  r Schluck
šlus  konec, zkrat  r Schluss
šmajchl kabinet  pokojík na muchlání  s Schmeichelkabinett
šmajchlovat  lísat se  schmeicheln
šmakovat  chutnat  schmecken
šmejd  zmetek  e Schmarren ?
šmelcovat  tavit  schmelzen
šmelit  lichvařit  verschieben
šminkovat  líčit se  schminken
šminky  líčidla  e Schminke
šmír  kolomaz  e Schmiere
šmirgl  brusný papír, smirek  r Schmirgel
šmírovat  sledovat  schmieren
šmudla  špindíra  schmuddelig
šnaps  pálenka  r Schnaps
šnek  hlemýžď  e Schnecke
šnorchl  dýchací trubice  r Schnorchel
šňupat  popotahovat nosem  schnupfen
šnuptychl  kapesník  r Schnupfen
šňůra  provaz  e Schnur
šnytlík  pažitka  r Schnittlauch
šofér  řidič  r Schöfför
šoufek  naběrák  e Schöpfe
šoufl  nevolno  e Scheu
špacír  procházka  r Spaziergang
špagát  provaz  r Spagat
špachtle  stěrka  r Spachtel
špajzka  spižírna  e Speisekammer
špás  žert  r Spass
špehýrka  dveřní kukátko  spähen
špejchar  skladiště  r Speicher
špeluňka  špinavá hospoda  e Spelunke
špicl  vyzvědač  r Spitzel
špíglovat  leštit  spiegeln
špitál  nemocnice  s Spital
špórovat  šetřit  sparen
šprajcovat  příčit se   spreizen
šprechtit  mluvit  sprechen
šprycle  příčka  e Sprosse
špulka  cívka  e Spule
špunt  zátka  r Spund
šrajtofle  peněženka  schreiben Tafel
šrám  rýha  e Schramme
šraňky  závory  e Schranken
šrot  staré železo  r Schrott
štafle  dvojitý žebřík  e Staffel
štajf  ztuhlý  steif
štamgast  stálý host  r Stammgast
štamprdle  sklenička na likér  r Stamperl
štangle  tyčka  e Stange
šteft  šroub, svorník  r Schaft
štekr  zástrčka  r Stecker
štempl  razítko  r Stempel
štepovat  stehovat, prošívat  steppen
štercl  škubánky  r Sterz
štof  materiál, hmota  r Stoff
štokrdle  stolička  r Stock r Hoker
štrachat  šťourat  stochern
štráf  pruh  r Streifen
štráfovat  potulovat se  streifen
štrajk  stávka  r Streik
štrapáce  námaha, lopota  e Strapaze
štrejchnout  škrtnout  streichen
štrikovat  pléct  stricken
štrůdl  závin  r Strudel
štrych  vryp  s Strich
štuba  světnice  e Stubbe
štulpny  shrnovačky  e Stulpenstiefel
štupovat  zašívat  stopfen
šturmovat  útočit  stürmen
štymovat  souhlasit  stimmen
šufánek  naběračka  r Schöpflöffel
šunt  brak  r Schund
šuple  zásuvka  e Schublade
šupléra  posuvné měřítko  e Schublehre
šupna  nákladní loď  e Schublade
šús  rychlý pohyb  r Schuss
tankovat  čerpat benzín  tanken
tapicírung  čalounění  tapezieren
techtle mechtle  milostné pletky  s Techtelmechtel
temprovna  chladící pec  temperieren
tepich  koberec  r Teppich
trap (v trapu)  rychle pryč  trappeln
troky  necky  r Trog
trotl  idiot, blbec  r Trottel
truc  vzdor  r Trutz
truhla  rakev  e Truhe
trychtýř  nálevka  r Trichter
tumlovat  hltat, jíst rychle  tummeln
tumpachový  znehybnělý, němý  stumm
ťulpas  hlupák  r Tolpatsch
v cajku  v pořádku, na ukázku  zeigen
v cuku letu  rychle  r Zug
v rychtyku  v pořádku, správně  richtig
vafle  oplatka  e Waffel
vajgl  nedopalek  r Vogel
vajtlink  lavor  r Waschtisch
varta  hlídka  e Warte
vasrklozet  splachovací záchod  s Wasserklosett
verbovat  získávat, nabírat  werben
vercajk  nářadí  e Werkzeuge
verkštat  prac.místo, dílna  s Werkstatt
verpánek  pracovní stolek  e Werkbank
veškosten  koš na prádlo  r Wächekorb
vint  závit  e Windung
virbl  zmatek, blázinec, vír  r Wirbel
xindl  chátra, pakáž  s Gesindel
zkrachovat  udělat úpadek  krechen
zrychtovat  zřídit, spravit  richten
žargon  hantýrka  r Jargon
žejdlík  pivní sklenice  s Seidel
žertovat  vtipkovat  scherzen