Italština


Jan Ámos Komenský

Via Lucis

KAPITOLA XIX.

ZPŮSOB UNIVERSÁLNÍHO JAZYKA

l0. Za prvé, všeobecným jazykem musí být pomoženo všem rovnoprávně. Latinským jazykem bychom pomáhali nejspíše jen sobě, kteří jej již známe, nikoli také nevzdělaným národům (na něž tu musíme mít větší zřetel, protože znamenají větší část světa). 

Pro ně je latina stejně jako jiné jazyky, ba ještě více, jednak neznámá, jednak obtížná. Vyžaduje totiž velmi pracnou mnohaletou péči a soustředěnou píli, jak to zakouší naše mládež a jak ukazuje sama stavba tohoto jazyka. Neboť je pln rozmanitých 1. pádů při jménech, 2. časů a způsobů při slovesech, 3. vazeb ve skladbě a 4. ve všem tom oplývá co nejčetnějšími nepravidelnostmi. 

To všechno Italové z velké části ve svém jazyku vymýtili. Proto i přesto, že se zdá, že latinu zkazili, přece dosáhli toho, že se jejich jazyku (italštině) docela rády učí nejenom skoro všechny národy evropské, ale i Arabové, Turci, Tataři a jiní barbaři, přestože i italština dosud vystrkuje své trny, to jest trpí nepravidelnostmi. Čeho všeho se teprve můžeme nadíti, kdybychom měli jazyk ještě snazší a ve všem naskrze pravidelný a plynný!Tagliamento river - from http://www.trekearth.com/gallery/Europe/Italy/Friuli-Venezia_Giulia/Pordenone/Spilimbergo/photo758697.htm