RO
POLITICĂ
conjunctură politică
partide politice
procedură electorală şi vot
Parlament
dezbateri parlamentare
politică şi securitate publică
putere executivă şi administraţie publică
RELAŢII INTERNAŢIONALE
politică internaţională
politici de cooperare
echilibru internaţional
apărare
COMUNITATEA EUROPEANĂ
instituţii comunitare şi funcţie publică europeană
drept comunitar
construcţie europeană
finanţe comunitare
DREPT
izvoarele şi ramurile dreptului
drept civil
drept penal
justiţie
organizarea sistemului juridic
drept internaţional
drepturile individului
ECONOMIE
politică economică
creştere economică
regiuni şi politică regională
structură economică
conturi naţionale
analiză economică
COMERŢ
politică comercială
politică tarifară
comerţ
comerţ internaţional
consum
marketing
distribuţie comercială
FINANŢE
relaţii monetare
economie monetară
instituţii financiare şi de credit
libera circulaţie a capitalului
investiţii şi finanţare
asigurări
finanţe publice şi politică bugetară
buget
fiscalitate
preţuri
PROBLEME SOCIALE
familie
migraţie
demografie şi populaţie
context social
viaţă socială
cultură şi religie
protecţie socială
sănătate
construcţii şi urbanism
EDUCAŢIE COMUNICARE ŞI COMUNICAŢII
educaţie
învăţământ
organizarea învăţământului
documentare
comunicaţii
informaţia şi prelucrarea informaţiei
informatică şi procesarea datelor
ŞTIINŢĂ
ştiinţe naturale şi aplicate
ştiinţe umaniste
AFACERI ŞI CONCURENŢĂ
organizarea afacerilor
categorii de societăţi comerciale
statutul juridic al societăţilor
management
contabilitate
concurenţă
ANGAJARE ÎN MUNCĂ ŞI CONDIŢII DE MUNCĂ
locuri de muncă
piaţa muncii
organizarea muncii şi a condiţiilor de muncă
managementul şi remuneraţia angajaţilor
dreptul muncii şi relaţii de muncă
TRANSPORT
politica transporturilor
organizarea transporturilor
transport terestru
transport maritim şi fluvial
transport aerian şi spaţial
MEDIU ÎNCONJURĂTOR
politica mediului înconjurător
mediul înconjurător natural
degradarea mediului înconjurător
AGRICULTURĂ, SILVICULTURĂ ŞI PESCUIT
politică agricolă
producţie agricolă
exploataţii agricole
cultivarea terenurilor agricole
tehnologie agricolă
activitate agricolă
silvicultură
pescuit
PRODUSE AGROALIMENTARE
produse de origine vegetală
produse de origine animală
produse agricole procesate
băuturi şi zahăr
produs alimentar
produs agroalimentar
tehnologie alimentară
PRODUCŢIE, TEHNOLOGIE ŞI CERCETARE
producţie
tehnologie şi reglementări tehnice
cercetare şi proprietate intelectuală
ENERGIE
politică energetică
industrie carboniferă şi minieră
industrie petrolieră
industrie nucleară şi electrică
energie neconvenţională
INDUSTRIE
politică industrială
chimie
metalurgie şi siderurgie
industrie mecanică
electronică şi electrotehnică
construcţii şi lucrări publice
industria lemnului
industria pielăriei şi textilă
industrii diverse
GEOGRAFIE
Europa şi fosta Uniune Sovietică
regiuni ale statelor membre ale Uniunii Europene
America
Africa
Asia şi Oceania
geografie economică
geografie politică
ţări şi teritorii străine
ORGANIZAŢII INTERNAŢIONALE
ONU
organizaţii europene
organizaţii extraeuropene
organizaţii interguvernamentale
organizaţii neguvernamentale
Aarhus
abuz de încredere
adeziv
comerţ de stat
comerţ cu amănuntul
comerţ en-gros
comerţ cu arme
comerţ Est-Vest
comerţ exterior
comerţ interior
comerţ internaţional
aderare la Uniunea Europeană
marketing
comisie parlamentară ad hoc
comisie parlamentară de anchetă
Comisia pentru Drepturile Omului
comisie ONU
comisie parlamentară
comisie a Parlamentului European
adjudecarea unui contract
comisie parlamentară permanentă
comisie parlamentară specializată
comisie tehnică ONU
comisionar
Commonwealth
Comunităţile Europene
municipiu
adjuvant
comunicare de masă
comunicaţii prin satelit
comunicat de presă
comunism
Insulele Comore
societate de asigurare
puteri administrative
competenţă comunitară
competenţă judiciară
administraţie centrală
competenţa executivului
competenţa statelor membre ale Uniunii Europene
parlament competenţe
competenţă jurisdicţională
competenţă juridică mixtă
competenţă jurisdicţională teritorială
competitivitate
complementaritate comercială
comportamentul cumpărătorului
administraţie în învăţământ
comportament politic
componente electronice
compus mineral
structura populaţiei
structura parlamentului
contabilitate
contabilitate financiară
conturi naţionale
administraţie financiară
contabilitate bugetară
contabilitate regională
contabil
cont
cont consolidat
tranzacţionare în cont
evidenţa vânzărilor
judeţ
concentrare demografică
concentrarea puterii
administraţie locală
concentrare economică
concentrare industrială
proiectarea produselor
concesionar
asistenţă financiară pe termen mediu
concubinaj
concurenţă
concurenţă internaţională
administraţie publică
sinteză
condimente
condiţii pentru primirea ajutorului
condiţia femeii
condiţii de muncă
condiţii de trai
condiţii economice
situaţie socială
condiţii socio-economice
pregătirea mărfurilor pentru comercializare
admiterea la examen
condiţii atmosferice
Confederaţia Mondială a Muncii
conferinţă ONU
confidenţialitate
cofetărie
conflict de jurisdicţie
conflict de competenţe
abuz de drept
acces vamal temporar
conflict de muncă
conflict internaţional
conflict rasial
conflict social
concediu medical
concediu de maternitate
concediu pentru formare profesională
concediu parental
concediu plătit
concediu fără plată
concediu din motive sociale
congelare
conglomerat corporativ
Congo
perspective economice pe termen scurt
Connacht
Consiliul Uniunii Europene
consiliu de administraţie
Consiliul de Asociere la Uniunea Europeană
adopţia copilului
Consiliul pentru Cooperare Culturală
Consiliul pentru Cooperare Vamală
Consiliul Asia-Pacific
Consiliul Europei
Consiliul Ţărilor Europene
Consiliul de Securitate ONU
Consiliul de Tutelă al ONU
Comitetul Regiunilor şi Municipiilor Europene
Consiliul de Miniştri
adoptarea legilor
Consiliul European
Consiliul Nordic
Consiliul Ţărilor Nordice
consilier agricol
conservarea alimentelor
conservarea peştelui
conservare resurse
conservatorism
industria conservelor
replanificarea datoriei publice
consumatori
consum
consum alimentar
consum de apă
consum energetic
consum casnic
adoptare buget
consum final
consum intern
consum pe cap de locuitor
constituţie
înfiinţarea unui partid
constituirea unei asociaţii într-o societate comercială
control constituţional
construcţii în agricultură
construcţie de drumuri
construcţie metalică
şantier naval
consultare de informaţii
consilierea salariatului
container
contencios electoral
adulţi
cotă tarifară
contracepţie
săptămână redusă de lucru
contract
contract de asigurare
contract de muncă
mărfuri industriale contrafăcute
Asociaţia Europeană a Institutelor de Cercetare şi Formare în Dezvoltare
placaj
plătitor de taxe
control administrativ
control trafic aerian
control bugetar
auditul managementului
controlul comunicaţiilor
AELS
controlul poluării
controlul lichidităţilor
controlul producţiei
controlul calităţii produselor industriale
controlul schimbului valutar
controlul fuziunii
evaluarea activităţii şcolare
controlul migraţiei
abuz de putere
Ţări din Cadrul Aels
controlul preţurilor
control financiar
control parlamentar
control fitosanitar
controlul sănătăţii
Convenţia Internaţională privind Transportul Călătorilor şi Bagajelor pe Calea Ferată
înţelegere colectivă
aeroport
Convenţia Arusha
Convenţia Lome
prima Convenţie LOME
a doua Convenţie Lome
Convenţia Yaounde
convenţie ONU
convergenţă economică
conversie de energie
convertibilitate monedă
Insulele Cook
cooperare administrativă
cooperare comercială
cooperare culturală
cooperare economică
cooperare europeană
cooperare financiară
aerosoli
cooperare industrială
cooperare între instituţii
cooperarea firmelor
cooperare internaţională
cooperare judiciară
cooperare militară
cooperare monetară
cooperare politică
cooperare regională
destinaţia terenurilor
cooperare ştiinţifică
cooperare Sud-Sud
cooperare tehnică
cooperare transfrontalieră
cooperative
cooperativă agricolă
cooperativă de consum
cooperativă de credit
coordonarea ajutoarelor
Copenhaga
publicarea preţurilor
proprietate comună
Coreea de Sud
Coreea de Nord
COREPER
corporatism
grăsimi
grăsimi animale
grăsimi vegetale
corespondenţă
coroziune
afiliere politică
corupţie
Corsica
Costa Rica
cotizaţie bursieră
Côte d'Ivoire
contribuţie la asigurările sociale
cotizaţie pentru zahăr
bumbac
lovitură de stat
închirierea unui mijloc de transport
Curtea de Justiţie a Comunităţii Europene
Curtea Europeană de Conturi
Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Curtea Internaţională de Justiţie
mişcare migratoare
curs de apă
Afganistan
valoarea bursieră a titlurilor de proprietate
broker
preţul echipamentului
costuri de investiţie
costuri de capital
costuri de distribuţie
cheltuieli de exploatare
costurile învăţământului
AFRASEC
construcţii costuri
costul poluării
costuri pentru sănătate
costul vieţii
costuri de producţie
costuri de depozitare
costuri directe
cheltuieli de creditare
costuri salariale
acces la educaţie
Africa
cost social
creaţie artistică
crearea de locuri de muncă
credit
credit pe termen scurt
credit de export
credit de import
credit de consum
credit pe termen lung
Africa anglofonă
credit pe termen mediu
credit comercial
aranjament swap
împrumut pentru investiţie
destinaţia plăţilor
credit documentar
credit imobiliar
credit industrial
credit internaţional
smântână
Africa Centrală
îngheţată
Comitetul pentru Cercetare Tehnico-Ştiinţifică
Creta
crime de război
criminologie
criză energetică
criză politică
creştere economică
Africa de Nord
Comitetul Internaţional al Crucii Roşii
crustaceu
Cuba
piele
cupru
cultură
cultura cerealelor
culturi în terase
cultivarea furajelor
Africa de Sud
pomicultură
cultura plantelor tehnice
cultură de legume
culturi permanente
cultură populară
culturi fără pământ
culturi de seră
agricultură tropicală
cultivarea pământului pentru consum propriu
dreptul la pensie cumulată
Africa francofonă
Curaao
ciclu economic
Danemarca
regiuni ale Danemarcei
dezbateri parlamentare
despădurire
descentralizare
descărcare bugetară
Africa Meridională
deşeuri
deşeuri agricole
deşeuri industriale
deşeuri nerecuperabile
deşeuri radioactive
decizie
decizie comunitară
decizie CEEA
Africa de Vest
decizie generală CECO
decizie individuală CECO
notificare de practică restrictivă
anunţarea candidaturii
declaraţie de vot
Africa de Est
avânt economic
decolonizare
numărare voturi
deconcentrare
unitate administrativă
repartizarea pe circumscripţii electorale
decret
degrevare fiscală
apărare anti-rachetă
pierdere
deficit bugetar
deflaţie
defrişare
degradarea mediului
acces la muncă
vârstă şcolară
delincvenţă
delincvenţă juvenilă
cerere de angajare în muncă
pretenţiile consumatorului
cerere de energie
demisia guvernului
reprezentanţă străină
democraţie
democraţia populară
democratizare
democratizarea învăţământului
demografie
denaturare
mărfuri perisabile
Agenţia de Aprovizionare Euratom
densitatea populaţiei
departament (Franţa)
departament francez de peste mări
cheltuieli
cheltuieli pentru hrană
cheltuieli bugetare
agenţie de presă
cheltuieli pentru consum
cheltuieli administrative
cheltuieli extrabugetare
cheltuieli naţionale
cheltuieli neobligatorii
cheltuieli obligatorii
cheltuieli operaţionale
cheltuieli publice
depolitizare
depopulare
deportat
agent de vânzări
depozit bancar
deprecierea capitalului
abrogarea regulamentelor ce impun controale ale operaţiunilor de piaţă
dezarmare
dezastru provocat de om
dezastru natural
fişa de atribuţii pe post
deşert
deşertificare
deshidratare
retragerea candidaturii
nesupunere civică
distrugerea recoltelor
Agenţia Europeană pentru Productivitate
strâmtori
datorie externă
datorie publică
camera superioară a parlamentului
devalorizare
dezvoltare economică
Agenţia pentru Energie Nucleară
dezvoltare industrială
dezvoltare economică integrată
dezvoltare economică regională
dezvoltare socială
valută
diabet
relaţii Nord-Sud
dictatură
agenţie regională
dicţionar
diferenţă culturală
diferend internaţional
diseminarea informaţiei
răspândirea culturii
circulaţie limitată
diseminarea selectivă a informaţiei
mărimea unei întreprinderi
diplomă
managementul firmei
directivă
directivă comunitară
disciplină de vot
fonotecă
discurs
acces la informaţie
discriminare sexuală
discriminare economică
discriminare lingvistică
discriminare politică
discriminare rasială
discriminare religioasă
decalaj de preţ
inegalitate economică
decalaj în dezvoltarea regiunilor
conservant
centru medical
resurse de hrană
resurse energetice disponibile
dispozitiv de conducere a unui mecanism
dispozitiv de siguranţă
dispozitiv de semnalizare
dizidenţă
dizolvarea parlamentului
politică de intimidare
distilare
comerţ distributiv
distribuţia energiei
alimentare cu apă
distribuţia energiei electrice
acord de distribuţie exclusivă
diversificarea produselor
diversificarea exporturilor
supraveghetor
diviziunea internaţională a muncii
divorţ
Djibouti
doctrină juridică
document
document audio-vizual
document de identitate
documente de şedinţă
aglomerare urbană
document vamal
document oficial
document parlamentar
documentare
Dominica
daune
pagube de război
despăgubiri
donaţie
donaţie drept civil
vamă
Dubai
dublă impunere
naţionalitate dublă
salariat cu două locuri de muncă
aşezare rurală
buget preliminar
dragare
drenaj
Drenthe
drept la educaţie
dreptul la informare
drept la cultură
centru urban
drept la justiţie
drept administrativ
drept aerian
drept antidumping
dreptul la muncă
drept bancar
drept cambial
drept civil
drept comercial
drept comunitar
agitaţie politică
drept constituţional
drept vamal
drept de autor
taxă de înregistrare
drept de staţionare
drept de reşedinţă într-o ţară
dreptul la grevă
dreptul energiei
dreptul mediului
agregat economic
drept cosmic
drepturile individului
dreptul concurenţei
dreptul familiei
dreptul războiului
dreptul mării
drept de manifestare
drept de pescuit
acces la o profesie
drept de preemţiune
drept de repunere în posesie
drept de vot
dreptul asigurărilor
dreptul patentelor
dreptul naţiunilor
drepturile străinilor
drepturile minorităţilor
dreptul societăţilor comerciale
dreptul transporturilor
drept locativ
dreptul muncii
drept electoral
munci agricole în timp parţial
legislaţie financiară
drept fiscal
drept fiscal internaţional
legislaţie silvică
drept internaţional umanitar
drept internaţional
drept internaţional privat
drept internaţional public
agricultură ecologică
drept maritim
drept matrimonial
drept naţional
drept nuclear
drept penal
infracţiuni economice
drept internaţional penal
drept privat
agricultură comercială
drept public
drept agrar
legislaţie socială
drept teritorial
dreapta politică
drepturi civile
drepturile omului
drepturile femeilor
agricultură contractuală
drept special de tiraj
dumping
speranţă de viaţă
durata studiilor
durata contractului de închiriere
timp de lucru
timp de lucru legal
ţări AAMS (Statele Africane şi Malgaşe Asociate)
asociaţie agricolă
Anglia de Est
apă
ape comunitare
infiltrări de ape
apă bună pentru baie
spirtoase
apă dulce
ape interioare
agricultură montană
ape internaţionale
apă minerală
apă potabilă
apă sărată
ape subterane
ape de suprafaţă
ape teritoriale
ape reziduale
comerţ agricol
operaţiuni comerciale
agricultură de subzistenţă
transfer de informaţii
schimb de publicaţii
comerţ extracomunitar
comerţ intracomunitar
schimburi comerciale între un grup de state
comerţ între state
comerţ cu produse
eşantionare
agricultură extensivă
scară de salarizare
iluminat
şcoli în străinătate
şcoli europene
şcoli internaţionale
unitate de învăţământ preşcolar
şcoli naţionale
ecologie
ecologism
econometrie
acces pe piaţă
agricultură intensivă
economie
economie agrară
economie colectivizată
acţiune economică concertată
reducerea costurilor de producţie
economie de energie
economie de război
administrarea afacerii
agricultură mediteraneană
economie de piaţă
economie de subzistenţă
economia transporturilor
economie dirijată
economie casnică
economie forestieră
economie industrială
economie mondială
economie mixtă
economie naţională
produs agro-alimentar
economie planificată
economie postindustrială
economie publică
economie regională
economie subterană
economie urbană
Scoţia
ecosistem
Euro
agroindustrie
activitate editorială
învăţământ
învăţământ la domiciliu
învăţământ de artă
învăţământ comparat
învăţământ de bază
învăţământ de masă
educaţie adulţi
învăţământ pentru străini
învăţământ neformal
educaţie permanentă
educaţie fizică
învăţământ preşcolar
învăţământ medical
educaţie sexuală
învăţământ special
îndulcitor
efectiv şcolar
agronomie
scurgeri radioactive
salariu egal (plată egală)
tratament egal pentru toţi cetăţenii
egalitate în faţa legii
Egipt
El Salvador
extinderea pieţei
citrice
înregistrarea alegătorilor
alegeri
alegeri anticipate
alegeri europene
alegeri indirecte
alegeri locale
alegeri naţionale
alegeri parlamentare
alegeri parţiale
alegeri prezidenţiale
alegeri preliminare
electorat
electrochimie
electrometalurgie
electronică
electrotehnologie
fermă de animale
susţinere economică
creşterea animalelor în adăposturi deschise
creşterea crustaceelor
creşterea intensivă a şeptelului
elev
eligibilitate
evacuare deşeuri
emancipare
ambalaj
păşune de calitate
înbuteliere
ajutor la angajare
emigraţie
Emilia-Romagna
Emiratele Arabe Unite
ţări ale Emiratelor Arabe Unite
securitatea pieţei financiare
emitere de monedă
accident de transport
ocupaţie pentru persoane cu dizabilităţi
funcţionar foarte instruit
funcţionar
angajat în funcţie publică
patron
primirea unui împrumut
ajutor extern
primirea unui împrumut comunitar
împrumut internaţional
împrumut public
emulsificator alimentar
îndatorare
energia valurilor
energie neconvenţională
ajutor pentru export
energie tradiţională
energie electrică
energie eoliană
energie geotermică
energie hidraulică
energie hidroelectrică
flux de energie
energie nucleară
energie reutilizabilă
ajutor pe hectar
energie solară
energie termică
copil
copil abandonat
copil de emigrant
copil natural
copil unic
angajament de cheltuieli
fertilizator
fertilizator chimic
ajutor pentru investiţie
fertilizator organic
îngrăşare
răpire politică
privire generală asupra economiei
sondaje de opinie pentru consumatori
anchetă socială
înregistrarea datelor
înregistrarea documentară
subvenţii pentru construcţii
combustibil îmbogăţit
profesori
pedagogie
învăţământ la distanţă
învăţământ agricol
învăţământ ajutat de computer
învăţământ confesional
învăţarea limbii
învăţământ general
învăţământ gratuit
ajutor pentru modernizare
învăţământ laic
pregătire medicală
învăţământ obligatoriu
învăţământ paramedical
învăţământ multidisciplinar
învăţământ postuniversitar
învăţământ primar
învăţământ particular
învăţământ profesional
învăţământ public
ajutor pentru producţie
educaţie ştiinţifică
învăţământ secundar
învăţământ superior
învăţământ tehnic
practică comercială restrictivă
înţelegere pe orizontală
acord ilegal
cartel internaţional
înţelegere pe verticală
ajutor alimentar
asistenţă mutuală între fermieri
barieră netarifară
barieră tarifară
barieră tehnică
depozit vamal
tip de afacere
industrie meşteşugărească
repartizarea afacerilor
joint venture
afaceri cu închirieri
companie de transport
întreprinderi străine
întreprindere europeană
asociaţie familială
societate fiduciară
agenţie imobiliară
afacere individuală
accident profesional
ajutor pentru categorii sociale defavorizate
întreprindere industrială
întreprinderi multinaţionale
sector privat
sector public
întreţinere
întreţinerea culturilor
mediu înconjurător
economisire
subvenţii pentru întreprinderi
economisire forţată
epidemie
epidemiologie
Epirus
epuizarea resurselor
Ecuador
cabaline
echilibru bugetar
echilibru ecologic
asistenţă bilaterală
echipament agricol
facilităţi comunitare
accesorii ale vehiculului
echipament electronic
echipament industrial
facilităţi socio-culturale
ajutor CECO
bază sportivă
echivalarea diplomelor
ergonomie
erupţie vulcanică
sclavie
scontare
spaţiu aerian
spaţiu juridic european
zonă verde
asistenţă comunitară
Spania
regiuni ale Spaniei
specii protejate
spionaj industrial
testări industriale
teste nucleare
Extremadura
ajutor suplimentar pentru produse
înfiinţarea firmei
instituţii cu statut special
instituţii de învăţământ
instituţie de utilitate publică
stabilirea bugetului
instituţii medicale
penitenciare
instituţii publice
cositor
etalon aur-devize
asistenţă de urgenţă
etalon aur
stat
stare civilă
stare de excepţie
stare de necesitate
stat social
Statele Unite
ajutor de stat
etanol
Etiopia
etnologie
etichetare
studiu de fezabilitate
studiu de piaţă
studiul muncii
student
student străin
ajutor economic
eurocredit
eurodeviz
Eurodolar
Eurobond
piaţa Euro
eurocomunism
Eurocontrol
dreapta europeană
Eurogrup
Europa
ajutor în natură
Europa de Nord
Europa de Sud
Europa de Vest
Europa de Est
pescuit comunitar
eutrofizare
evaluare bugetară
evaluarea proiectului
evaluarea resurselor
gunoi animalier
accident nuclear
ajutor financiar
evaluare tehnologică
evaziune fiscală
examen
surplus agricol
excepţii de la normele comunitare
managementul proiectelor
execuţie bugetară
autoritatea lucrului judecat
scutire de autorizaţie de practică restricţionată
scutire de taxe vamale
an financiar
exodul creierelor
scutire de taxe
agricultor
holding agricol
fermă de stat
fermă mixtă
exploatarea mărilor
exploatarea resurselor
fermă familială
holding forestier
fermă de lapte
explozibil
export
export de capital
expropriere
ajutor multilateral
deportare
extrateritorialitate
minerit
extrădare
extrema dreaptă
extrema stângă
Orientul Îndepărtat
facturare
ajutor nerambursabil
venit mic
faliment
foamete
regim de exploatare agricolă
agricultură individuală
perioadă intermediară între poziţia de proprietar si cea de chiriaş al unei ferme
familie
familie numeroasă
familie constituită prin căsătorie
FAO
ajutor privat din partea bisericii, fundaţiilor, etc.
făină de cereale
fascism
faună
Fondul European de Cooperare Monetară
fertilitate
casnică
asistenţă regională
femeie migrantă
Fondul European de Orientare şi Garantare Agricolă FEOGA
secţia de garantare FEOGA
secţia de orientare FEOGA
fier
arendă
fermă colectivă
fermă model
feribot
asistenţă sanitară
IFLA
fibră lemnoasă
fibră de sticlă
fibre textile
FID
Fondul Internaţional pentru Dezvoltare Agricolă
Fiji
febră aftoasă
ajutor sectorial
sârmă
plasă de pescuit
filială
filială comună pentru mai multe întreprinderi
finanţare
finanţare pe termen scurt
finanţare pe termen lung
finanţare pe termen mediu
bunăstare
finanţare comunitară
finanţare compensatorie
finanţare suplimentară
finanţarea ajutorului
industrie-finanţare
finanţarea exportului
partide politice finanţare
finanţare bugetară
finanţarea alegerilor
finanţare naţională
accize
finanţe internaţionale
finanţe locale
finanţe publice
Finlanda
Funen
fiscalitate
Unicef
fisiune nucleară
Agenţia Internaţională a Energiei
fixarea preţurilor
stabilirea salariului
Provincia Flandra Occidentală
Provincia Flandra Orientală
fulgi de cereale
floră
floricultură
transport pe plută
flotă aeriană
Agenţia Internaţională pentru Energie Atomică
flotă de pescuit
flotă fluvială
flotă comercială
fluctuaţii ciclice în economie
fluctuaţia preţurilor
fluctuaţie economică
fluctuaţie structurală
fluorină
FMI
Asociaţia Internaţională a Securităţii Sociale
Fondul Naţiunilor Unite pentru Activităţi Demografice
funcţie publică
funcţionar public
funcţionar european
fundul mării în zona litorală
fund de mare
fundaţie
fonduri Comunitatea Europeană
Adjman
fond comun
fond de comerţ
Fondul European Regional pentru Dezvoltare
fond de rulment
Fondul Monetar European
fontă
foraj
foraj marin
amânare
pădure
rezervaţie forestieră
pădure din zona montană
pădure de arbuşti
pădure naturală
plantaţie forestieră
formalităţi vamale
instruire managerială
instruirea profesorilor
formarea preţurilor
instruire la locul de muncă
formare profesională
ajustare monetară
tipizat
furnal
furnizori
furnizare de documente
cheltuieli de judecată
taxă şcolară
cheltuieli electorale
cheltuieli generale
cheltuieli pentru medicamente
Franţa
Departamentul pentru teritorii în afara Franţei metropolitane
Teritorii din afara Franţei metropolitane
regiuni ale Franţei
Franche-Comt
franciză
franciză vamală
fraudă
fraudă electorală
Asociaţia Latino-Americană de Comerţ Liber
fraudă fiscală
Frederiksberg
Frederiksborg
frecvenţă şcolară
rată de încărcare
Friuli-Venezia Giulia
Friesland
brânză
brânză semi-slabă
brânzeturi cu pastă dură
Ţări din America Latină
brânză slabă
brânză tip roquefort
brănză de oaie
brânză de capră
brânză de vacă
brânză prelucrată
brânză proaspătă
fabrică de brânzeturi
frontieră
fructe
nuci
fructe cu sâmburi
sâmburele fructului
fructe proaspete
fructe tropicale
Fujairah
fuziune
fuziune nucleară
Gabon
Albania
Galapagos, Insulele
Galiţia
Gambia
garanţie
garanţie de credit
venit garantat
protecţia investiţiilor
îngrijirea copiilor
alcool
risipă
GATT
stânga politică
stângism
combustibil gazos
gaze de ardere
gaze naturale
conducte de gaze naturale
alcool chimic
necultivarea pământului
inginerie civilă
juncă
geochimie
geografie
geografie economică
geopolitică
geologie
geofizică
gerontologie
management
gestiune contabilă
managementul afacerilor
gestionarea mediului înconjurător
managementul deşeurilor
managementul pescuitului
managementul resurselor
logistică
alcoolism
managementul resurselor umane
management financiar
managementul planificării
Ghana
vânat
Gibraltar
gheaţă
glucoză
golf
guvern
guvern în exil
guvern insurecţional
grăsimi alimentare
grăsimi industriale
Alentejo
întreprinderi mari
exploataţie agricolă mare
Antilele Mari
îngrijire medicală gratuită
Grecia
Grecia Centrală
regiuni ale Greciei
Grenada
grevă
Algarve
Groenlanda
Groningen
Grupul Andin
Ţări din Grupul Andin
grup de interese
grup de companii
Grupul celor 10
Acord European privind Transportul Rutier Internaţional al Produselor Periculoase
Algeria
grup parlamentar politic
mişcări în favoarea drepturilor omului
grup de cumpărători
grup de interese economice
grup de producători
grup etnic
algă
grup lingvisitic
crupe
Guadelupe
Guatemala
Gelderland
război
război civil
război de independenţă
război de frontieră
război rece
război nuclear
Guinea
Guinea-bissau
Guineea Ecuatorială
Guyana
Guiana Franceză
habitat
habitat rural
habitat urban
hrană pentru animale
obiceiuri alimentare
obişnuinţa de a cumpăra
Provincia Hainaul
Haiti
halogen
Hamburg
persoane cu dizabilităţi
armonizare vamală
alimente industriale
armonizare fiscală
Normandia Superioară
Burkina Faso
Hawai
elicopter
Hessen
alimente pentru copii
ora de vară
timp alocat pentru întrebări
timp de lucru suplimentar
hinduism
istorie
histologie
holding
Olanda de Sud
Olanda de Nord
alimente preparate
omucidere
omologare
Honduras
Hong Kong
Ungaria
spital de psihiatrie
program de lucru
alimente prelucrate
program de lucru flexibil
horticultură
hamei
uleiuri animale
ulei de arahide
ulei de măsline
ulei de peşte
uleiuri grele
ulei mineral
alimentaţie
ulei uzat
ulei vegetal
presă de uleiuri
portărel
umanizarea muncii
hidrocarbură
hidrogen
hidrogeologie
alimentaţia animalelor
hidrologie
igienă alimentară
igiena muncii
ipotecă
ideologie politică
Convenţia Europeană privind Transporturile Rutiere
alimentaţie umană
ignam
Institutul Internaţional pentru Planificarea Învăţământului
insulă
Ile de France
Guam
Insulele Channel
Insulele Cayman
Insulele Caroline
Insulele Windward
Insulele Feroe
Insulele Ioniene
Insulele Mariane
Insulele Leeward
Insulele Turks şi Caicos
Insulele Virgine
reducerea datoriilor
registrul comerţului
imigraţie
imunitate parlamentară
imunologie
impact publicitar
imperialism
sediul firmei
Republica Democrată Germania
import
impozit
impozit pe salariu al angajaţilor instituţiilor comunitare
impozit pe venitul personal
impozit direct
impozit pe proprietate
impozit global
impozit indirect
impozit local
Germania
impozit naţional
impozit real
impozit pe consum
impozit pe avere
impozit pe plus valoare
impozit pe transfer patrimonial
impozit pe capital
impozit pe venit
impozit pe profitul non-comericial
impozit pe venitul din capital
regiuni ale Germaniei
impozit pe salariu
impozit corporativ
tipografie
imputare contabilă
incapacitate de muncă
incendiu
incompatibilitate
Incoterms termenii internaţionali de comerţ
India
indemnizaţie
aliaj
despăgubiri în asigurări
indemnizaţie de instalare
compensaţie pentru concediere
indemnizaţie parlamentară
independenţă economică
independenţă naţională
independenţă tehnologică
indexarea preţurilor
indexarea salariilor
indexarea documentelor
indicator de divergenţă
indicator economic
indicator social
nivelul preţurilor
Indonezia
industrializare
industria aeronautică
industria aerospaţială
alianţe electorale
industria alimentară
industria de automobile
industria chimică
industria cinematografică
industrie culturală
industria de armament
industria audio-video
industria informaţiei
industria încălţămintei
beneficiu suplimentar
industria comunicaţiilor
industria maşinilor-unelte
industria peştelui
industrie de catering
industria prelucrării cărnii
industria celulozei şi hârtiei
industrie de înaltă tehnologie
industrie prelucrătoare
industria băuturilor
acord cadru
bursă de studii
industria coloranţilor
industria îngrăşămintelor
industria materialelor plastice
industria serviciilor
industria telecomunicaţiilor
industria lemnului
industria cauciucului
industria pieilor şi blănurilor
ajutor de deces
industria aparatelor frigorifice
industria jucăriilor
industria cărţii
industria mobilei
industria zahărului
industria tutunului
industria sticlei
industria confecţiilor
industria ambalării în vid
alocaţie pentru maternitate
industria electronică
industria electrotehnică
industria exporturilor
industria pentru orologii şi ceasornice
industria hotelieră
industria tehnologiei informatice
industria laptelui
industria uşoară
industria grea
alocare resurse
industria mecanică
industrie minieră
industrie nucleară
industrie optică
industria petrolului
industria farmaceutică
industria fotografiei
industria siderurgică
industria textilă
eliminare analfabetism
inechitate socială
inflaţie
informaţii
informaţie comercială
informarea salariatului
informarea consumatorilor
informatică
informatică de gestiune
stocarea şi regăsirea informaţiei
procesarea industrială a datelor
Alsacia
informatică medicală
infracţiuni
infrastructura transporturilor
infrastructură industrială
inginer
amestec în treburile altui stat
alternanţă politică
iniţiativă legislativă
inovaţie
inundaţie
insubordonare
inspecţie alimentară
inspectoratul de muncă
inspecţie şcolară
inspecţie veterinară
aluminiu
instalaţii portuare
organ de control
Institutul European al Sindicatelor
instituţie ACP-EC
instituţii din Uniunea Europeană
instituţii financiare
instituţii politice
instituţii religioase
instituţii specializate ONU
modernizarea locuinţei
anchetă judiciară
instrumente muzicale
instrumente financiare
instrumente financiare comunitare
Institutul de Integrare pentru America Latină
integrarea emigranţilor
integrare economică
integrare europeană
îmbunătăţirea producţiei
integrare monetară
integrare politică
integrare regională
integrare socială
intelectuali
intenţii de vot
interdependenţă economică
interdicţie profesională
acorduri ale Comunităţii Europene
îngrijirea plantelor
dobândă
intermediere comercială
Internaţionala Muncitorească
Internaţionala Socialistă
internare la psihiatrie
interpelare parlamentară
interpretare
ameliorarea solului
interpretarea dreptului
intervenţie financiară
intervenţie pe piaţă
invenţie
investiţii
investiţii în străinătate
investiţii comunitare
investiţii directe
investiţii străine
investiţii industriale
investiţii internaţionale
investiţii private
investiţii publice
investiţii regionale
violare de domiciliu
iod
Irak
Iran
Irian Jaya
organizarea timpului de muncă
Irlanda
Irlanda de Nord
regiuni ale Irlandei
Institutul de Cercetare al Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare Socială
islam
Islanda
ISO
izoglucoză
izolant
dezvoltare forestieră
izolaţii în construcţii
izolaţie fonică
izolaţie termică
izolaţionism
Israel
Italia
regiuni ale Italiei
teren în asolament
Jamaica
lucrări hidraulice
Japonia
grădinărit
Java
jocuri de noroc
tineri
muncitor tânăr
jocuri olimpice
Torus European Comun
Iordania
monitor oficial
administrarea apei în agricultură
zi de lucru continuă
iudaism
judecător
hotărâre judecătorească
curte administrativă
tribunal pentru jurisdicţie civilă
curte cu jurisdicţie specială
dezvoltare rurală
organizare judecătorească
tribunal militar
tribunal penal
tribunal pentru minori
tribunal social
Curte Supremă de Justiţie
amendă
jurisprudenţă
jurisprudenţă Comunitatea Europeană
suc de fructe
suc de legume
iută
Cambodgia
capoc
Kenya
amendament
Kiribati
Kuwait
Reunion
marcă de calitate
lactoză
lână
lapte
lapte de băut
acord comercial
lapte concentrat
lapte neprelucrat
lapte degresat
lapte praf
lapte integral
lapte fermentat
lapte omogenizat
lapte pasteurizat
lapte sterilizat
fertilizarea solului
lansarea unui produs
stat în cadrul unei federaţii
limbaj
limbă străină
limbă maternă
Languedoc-Roussillon
Laos
iepure
Lazio
America
legalitate
legislaţie
legislaţie privind alimentele
legislaţie antidumping
legislaţie antitrust
delegare legislativă
legislaţie farmaceutică
legislaţie fitosanitară
legislaţie sanitară
legislaţie şcolară
legislaţie veterinară
legislatură
legitimă apărare
legitimitate
legume
bulb vegetal
legume cu frunze
produs vegetal
America Centrală
legume rădăcionoase
legume proaspete
leguminoase pentru boabe
Leinster
Lesotho
leucoză animală
Liban
liberalism
America de Nord
liberalizarea comerţului
Liberia
libertate de asociere
libertate de expresie
libertate de opinie
libertatea de comunicare
libertatea presei
libertatea navigaţiei
America de Sud
libertatea de asociere
libertatea comerţului
libertate religioasă
librărie
libera circulaţie a capitalului
libera circulaţie a mărfurilor
America Latină
libera circulaţie a persoanelor
libera circulaţie a forţei de muncă
concurenţă liberă
libertatea de autodeterminare
circulaţie vamală liberă
libertatea de a oferi servicii
Libia
licenţă pentru brevet
licenţă comercială
licenţă de export
azbest
licenţă de import
licenţă de transport
concediere
concediere colectivă
concediere din motive economice
Liechtenstein
dop de plută
Provincia Liege
pescuit
loc de muncă
amidon
linii de transport
lignit
Liga Arabă
stat din Liga Arabă
Liguria
Limburg
Provincia Limburg
restricţie de comercializare
acord de asociere
Amnesty International
băuturi gazoase
Limousin
in
seminţe de in
lingou
lingvistică
lichior
lichidare judiciară
amortizare
lichidarea bunurilor
decontarea cheltuielilor
lichiditate monetară
lichidităţi internaţionale
listă electorală fixă
regim electoral
literatură
documente nepublicate
achitare datorie publică
litoral
livrare
localizarea surselor de energie
localizarea producţiei agricole
leasing imobiliar
vânzare în rate
închiderea întreprinderii
locuinţă
analfabetism
bloc de locuinţe
locuinţă unifamilială
locuinţă insalubră
locuinţă socială
software
legi
legea bugetului
lege cadru
timp liber
Lombardia
Lorena
chirie moderată
lubrifianţi
bibliotecă ludică
protecţie contra incendiilor
măsuri pentru controlul poluării
lupta împotriva criminalităţii
lupta împotriva risipirii resurselor
luptă de clasă
analiza cost-beneficiu
Luxemburg
Provincia Luxemburg
lucernă
uscare prin congelare
Macao
Macedonia
maşinărie
maşini agricole
echipament de birou
analiza eficacităţii costurilor
combină agricolă
instalaţii hidraulice
maşini-unelte
unelte pneumatice
utilaje folosite în industria textilă
Mashreq
macroeconomie
Madagascar
Madera
analiza economică a intrărilor-ieşirilor
supermarket
magazin cu mărfuri la preţ redus
Maghreb
magistrat
magneziu
forţă de muncă
forţă de muncă în agricultură
mănă de lucru familială
forţă de muncă feminină
analiza apei
păstrarea locului de muncă
menţinerea păcii
porumb
editor
majoritate absolută
majoritate civilă
vot majoritar
majoritate politică
majoritate calificată
majoritate tăcută
analiza informaţiei
majoritate simplă
boli
bolile animalelor
boli respiratorii
boli cardiovasculare
boli endemice
boli contagioase
boli psihice
boli profesionale
boli tropicale
bolile plantelor
tulburări afective la tineri
Sabah
Malawi
Malaysia
Maldive
Mali
malnutriţie
Falkland, Insulele
malţ
analiză demografică
Malta
mamifer marin
Canalul Mânecii
competenţele avocatului
mandat electoral
mangan
eveniment cultural
manioc
analiza bilanţului
muncitor necalificat
manuale şcolare
maoism
piaţă
piaţă pentru contracte cu livrare viitoare
piaţă agricolă
piaţă agricolă comunitară
piaţă cu plata pe loc
analiza costurilor
piaţă comună
Piaţa Arabă Comună
Piaţa Comună a Ţărilor Arabe
piaţă comunitară
contract de furnizare
contract negociat
piata locurilor de muncă
piaţă de schimb valutară
analiză economică
facilităţi de piaţă
piaţa muncii
piaţă externă
piaţă financiară
piaţă imobiliară
piaţă internă
piaţă internaţională
piaţă deschisă
piaţă monetară
contract public
analiză financiară
piaţă oficială
Regiunea Marche
margarină
marjă comercială
marjă de fluctuaţie
marginalizare socială
căsătorie
Maroc
analiză socială
marcă comercială
Martinica
marxism
masă bugetară
masă monetară
material de construcţii
materiale rezistente la căldură
echipament de iluminat
anarhism
echipamente pentru construcţii
echipament de foraj
macarale
echipament electric
echipament mecanic
matematică
materii grase din lapte
materiale plastice
ASEAN
materie primă
substanţe radioactive
Mauritius
Mauritania
Mayotte
ţări membre ale Pieţei Comune Central Americane
mecanică fină
mecanică generală
ţări ASEAN
mecanizare
mecanizarea agriculturii
mecanism de intervenţie monetară
mecanism de susţinere
medicină
medicina muncii
prevenirea bolilor
medicină şcolară
medicină veterinară
tăierea animalelor
Acordul Bretton Woods
anatomie
avocatul poporului
megalopolis
Melanezia
melasă
gospodărie familială
gospodărie agricolă
plăţi lunare
atelier de tâmplărie
piesă de metal
veteran de război
mare
Marea Baltică
Marea Irlandei
Andaluzia
Andorra
Marea Norvegiei
Angola
Marea Nordului
anhidridă
Marea Mediterană
mercur
măsură cu efect echivalent
metale
metale feroase
metale grele
metale neferoase
metale preţioase
metaloid
animal pentru tăiere
metalurgia pulberilor
arendare parţială a pământului
nutreţuri combinate
meteorologie
metanol
metodă de cercetare
metode statistice
metrologie
metropolă
animal de fermă
Mexic
Mezzogiorno
microeconomie
microdocument
Micronezia
Pirineii de Sud
Midlands de Est
West Midlands
miere de albine
animal de tracţiune
migraţie
migraţie alternativă
repatriere
migraţia familiei
migraţie forţată
migraţie de frontieră
migraţie ilegală
migraţie internă
migraţie interurbană
acord de decontare clearing
animal domestic
migraţie intraurbană
migraţie comunitară
migraţie profesională
migraţie rurală
migraţie sat-oraş
migraţie sezonieră
mediu de lucru
mediu şcolar
activist politic
animal pentru reproducere
militarizarea spaţiului
militarism
mei
minereu de fier
minereu neferos
minereu nemetalic
mineralogie
animal viu
Ministerul Public
miniştri
vârsta copilăriei
minorităţi naţionale
minoritate sexuală
făină
rachetă
confecţii metalice
flexibilitatea cererii de muncă faţă de ofertă
mobilitatea proprietarilor de terenuri
mobilitate geografică
mobilitate rezidenţială
mobilitate şcolară
mobilitate socială
modalitate de finanţare
sistem de vot
tipuri de transport
model economic
modernizarea întreprinderii
modernizarea industriei
modernizarea fermelor agricole
rectificare bugetară
Molise
moluşte
anuar
Moluccas
molibden
Monaco
monarhie constituţională
mondializare
Mongolia
monedă
monedă de rezervă
transfer electronic de valori
bancnotă
monedă de schimb internaţional
monedă naţională
depozit monetar
parlament unicameral
monocraţie
monografie
monopol
monopol de cumpărare
monopol de stat
monopolul importurilor
Antarctica
monopol informaţional
monopol fiscal
Montserrat
munte
sumă monetară compensatorie în agricultură
etică
morală publică
mortalitate
mortalitate infantilă
mortalitate profesională
motor
moţiune de cenzură
motivarea consumatorilor
antibiotic
motivaţie politică
mişcare autonomă
mişcare anti-rasistă
curent de opinie
mişcare de capital
mişcare feministă
mişcare de tineret
mişcare de eliberare naţională
convenţie complementară
mişcare ecologică
mişcare europeană
mişcare muncitorească
mişcare ţărănească
mişcare socială
mijloc de comunicare
mass-media
tehnologie agricolă
mijloace de transport
întreprinderi medii
exploataţie agricolă de dimensiuni medii
Mozambic
multilingvism
pluripartidism
Munster
muzeu
muzică
Indiile de Vest Britanice
cultivarea ciupercilor
Oganizaţia de Pescuit Nord-Vest-Atlantică
Namibia
Provincia Namur
natalitate
naţional socialism
naţionalizare
Indiile de Vest Franceze
naţionalism
naţionalitate
naţionalitatea persoanei juridice
naturalizare
Nauru
Navarra
trafic aerian
navigaţie fluvială
navigaţie maritimă
Antilele Olandeze
cargou
barjă transportoare
comerciant
negociere colectivă
Runda Tokyo
Runda Dillon
Runda Kennedy
negocieri tarifare
antisemitism
Nepal
neutralitate
instrument comunitar nou
Nicaragua
nichel
Niger
Nigeria
nivel de şcolarizare
grad de poluare
Provincia Anvers
standard de viaţă
nivel de zgomot
nucă de palmier
nomadism
nomenclator
clasificare bugetară
nomenclatorul produselor agricole
nomenclator de tarife
Anzus
nealiniere
parlamentar independent
nonviolenţă
Iutlanda de Nord
Nord-Pas-de-Calais
standardizare
standard
standard de hrană
ţări membre ANZUS
standard biologic
norme de comercializare
standard de muncă
normă socială
Norvegia
notar
apartheid
noua ordine economică
Noua Caledonie
Noua Zeelandă
noxe
invalidarea alegerilor
statistica căsătoriilor
Organizaţia Internaţională a Aviaţiei Civile
Organizaţia Asiatică pentru Productivitate
acord de cooperare
apatrid
obiecţie de conştiinţă la serviciu militar
obligaţiune
obligaţie de întreţinere
clauză de neconcurenţă
piedici în calea dezvoltării
OCAM
aperitiv
OCDE
Ţări din Cadrul Organizaţiei de Cooperare şi Dezvoltare Economică
ocean
Oceanul Antarctic
Oceanul Arctic
Oceanul Atlantic
Oceanul Indian
Oceanul Pacific
Oceania
oceanografie
apicultură
Organizaţia Statelor Americii Centrale
ţări din America Centrală
Organizaţia Statelor Americane
ţări aparţinând Organizaţiei Statelor Americane
Storebaelt de Est
ouă
opere de artă
Oficiul European pentru Invenţii
consilier public
echipament de înregistrare
ofertă de locuri de muncă
energie disponibilă
cerere şi ofertă
ofertă publică de cumpărare de acţiuni
OIM
cultivarea măslinilor
conducte de petrol
oligoelement
oligopol
oligopsonie
măsline
Organizaţia pentru Eliberarea Palestinei
Oman
Umbria
Avocatul Poporului Comunitatea Europeană
Organizaţia Maritimă Internaţională
Organizaţia Mondială de Meteorologie
Organizaţia Mondială a Proprietăţii Intelectuale
OMS
ONUDI
Organizaţia Ţărilor Arabe Exportatoare de Petrol
OPEC
ţări membre OPEC
activitate bancară
tranzacţie bursieră
tranzacţie valutară
opinie publică
Oficiul pentru Publicaţiile Oficiale ale CE
opoziţie
opoziţie politică
aur
calculator
ordonanţă
echipament de măsură
agendă parlamentară
societate profesională
ordine publică
organism comunitar (stabilit prin tratatele europene)
organigramă
structură administrativă
organizaţii africane
organizaţii africano-asiatice
instrumente de precizie
organizaţii americane
organizaţii arabe
organizaţii din Asia
organizarea comună a pieţei
organizaţii culturale
organizarea învăţământului
echipament radio
organizarea producţiei
organizarea profesiei
ONU
organizarea partidelor politice
organizarea transportului
organizarea pieţei
Organizaţia Pactului de la Varşovia
organizarea muncii
echipament de televiziune
organizarea alegerilor
Organizaţii Europene
organizaţii interguvernamentale
organizaţii internaţionale
organizaţii din America Latină
organizaţii neguvernamentale
dispozitiv electronic
orz
orientare agricolă
orientare profesională
orientare şcolară
orfan
EUROSTAT
NATO
ţări membre NATO
Organizaţia Tratatului Asiei de Sud-Est
Uniunea Africană
Uganda
unelte agricole
unelte de mână
construcţii civile
lucrător
personal calificat
lucrător specializat
Overijssel
oaie
produse din ou
oxizi
oxigen
ozon
plăţi
plăţi în avans
licitaţie
plăţi internaţionale
plăţi intra-comunitare
pâine
Pakistan
vot combinat
Panama
coş monetar
panificaţie
aplicabilitate directă a actelor comunitare
hârtie
Papua Noua Guinee
parafiscalitate
Paraguay
parazitologie
parc de maşini
material rulant
parc naţional
aplicarea legii
parcelă
părinte singur
rudenie
paritate de schimb valutar
paritatea puterii de cumpărare
Parlament
Parlamentul European
parlament naţional
parlament regional
parlamentar
implementarea naţională a dreptului comunitar
membru al Parlamentului European
divizarea proprietăţii
partide comuniste
partide conservatoare
partide democrate
partide creştin democrate
partide ecologiste
partide europene
utilizarea energiei solare
partide liberale
partide politice
partide republicane
partide social democrate
partide socialiste
partide muncitoreşti
unipartidism
participare financiară în cadrul unei companii
participarea femeilor
participarea salariaţilor
evaluarea personalului
participare electorală
participare politică
participare socială
paşaport
paşaport european
pasteurizare
paste
acord de comerţ liber
ucenic
patiserie
patrimoniu cultural
patronat
pauperizare
sărăcie
pavilion de navigaţie
pavilion de complezenţă
ucenicie la locul de muncă
ţări asociate
Olanda
Teritoriile Olandeze
regiuni ale Olandei
Ţara Bascilor
Ţara Galilor
state din Blocul Estic
aprovizionare
Regiunea Loarei
ţară donatoare
ţări în curs de dezvoltare
ţări şi teritorii stăine de peste mări
ţări industrializate
ţări membre
ţări mai puţin dezvoltate
ţări din Lumea a treia
barieră unde se încasează taxe
piele de animale
furnizarea de armament
pescuit de coastă
pescuit în apă dulce
pescuit în ape adânci
pescuit industrial
pescuit în mare
peşte returnat
pescuit tradiţional
pescar
furnizarea de energie
metode noi de învăţare
pedeapsa cu moartea
Peloponez
barjă
penurie
criză de alimente
egalizare financiară
acvacultură
prelucrarea mărfurilor de import
export temporar de mărfuri pentru prelucrare
sezon de pescuit
perioadă de tranziţie Comunitatea Europeană
permis de conducere
permis de conducere european
autorizaţie de construcţie
Acquitania
permis de pescuit
permis de muncă
Peru
personalizarea puterii
persoane vârstnice
persoane divorţate
persoane căsătorite
Arabia Saudită
persoane juridice
persoane fizice
persoane separate
persoane care se autoîntreţin
văduv
resurse umane
personal de la sol
personal de categoria A al CE
arahide
personal de categoria B al CE
personal de categoria C al CE
personal de categoria D al CE
conducătorul unui vehicul
personal din transporturi
profesii juridice
echipaj
personalul penitenciarelor
Aragon
pierdere financiară
pestă animală
pesticide
întreprinderi mici
întreprinderi mici şi mijlocii
mică proprietate
oraş mic
Antilele Mici
petiţie
petrochimie
petrodolar
ţiţei
farmacologie
Filipine
filozofie
filozofie politică
arbitraj financiar
fosfor
fotochimie
celulă fotovoltaică
fiziologia muncii
fizică nucleară
Picardy
piesă de schimb
Piedmont
arbitraj internaţional
pietre preţioase
dispozitiv de conversie a energiei chimice
piraterie
piscicultură
pistă pentru biciclete
investiţii de capital
plafon tarifar
arbitraj politic
câmpie
plan anticriză în economie
hartă de planificare urbană
Planul Colombo
program de dezvoltare economică
plan de finanţare
plankton
arboricultură
planificare şcolară
planificare familială
planificarea producţiei
planificare în transporturi
planificare de piaţă
planificare economică
planificare financiară
copac
planificare industrială
planificare naţională
planificare regională
planificare sectorială
răsad
plantaţii
plante acvatice
plante furajere
plante industriale
plante oleaginoase
conifer
culturi de rădăcinoase
plante textile
plante tropicale
culturi sub folie de plastic
plastifiere
laminare
program politic
platou continental
platină
ghips
foioase
locuri de muncă pentru toţi solicitanţii
plumb
plutoniu
anvelope
Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare
Programul Naţiunilor Unite pentru Mediu
mărimi şi greutăţi
punct de vânzare
peşte
peşte de apă dulce
peşte de mare
peşte proaspăt
Poitou-Charentes
poliţie
poliţie judiciară
politică agricolă
politică agricolă comună
politică agricolă naţională
politică agricolă regională
politică alimentară
politică bancară
politică bugetară
politică comercială
politică comercială comună
politică comunitară
acord de limitare voluntară
arheologie
politică comunitară de angajare a forţei de muncă
politica comunitară a pescuitului
politică comună de preţuri
politică comună a transporturilor
politică economică pe termen scurt
politică culturală
politică de asistenţă
politică de austeritate
politică economică de intervenţie
politică de investiţii
politică de apărare
politică de dezvoltare economică
politică de finanţare
politica învăţământului
politică de angajare a forţei de muncă
politica afacerilor
politica mediului înconjurător
arhitectură
politică de informare
politica comunicaţiilor
politica în domeniul concurenţei
politica construcţiilor
politica pescuitului
politica producţiei agricole
politică de cercetare
politică în sănătate
politica natalităţii
conducerea producţiei
construcţie pentru captarea energiei solare
politică de susţinere
politică demografică
politică Est-Vest
politica pieţei valutare
politică de export
politica importurilor
politica preţurilor
politica veniturilor
politică salarială
arhive
politică structurală agricolă
politica transporturilor
politică de credit
politici pentru locuinţe
politică economică
politică energetică
politică europeană de apărare
politică externă
politică familială
politică financiară
Arctica
politică fiscală
politică forestieră
politică guvernamentală
politică industrială
politică internă
politica migraţiei
politică monetară
politică monetară agricolă
politică portuară
politică portuară comună
argint
politică regională
politică comunitară regională
politică socială
politică structurală
politică tarifară
politică tarifară comună
poluant
poluant atmosferic
poluant al apei
poluare
Argentina
poluare fonică
poluare atmosferică
poluare chimică
poluare maritimă cauzată de deşeuri
poluarea apei
hrană contaminată
poluare litorală
poluarea canalelor navigabile
poluarea solului
poluare maritimă
culturi în zone aride
poluare organică
poluare din surse agricole
poluare radioactivă
poluare stratosferică
poluare termică
poluare transfrontieră
Polonia
culturi agricole mixte
polimeri
Polinezia
Polinezia Franceză
cartof
pompă de căldură
populaţie activă
populaţie activă în agricultură
persoane active în muncă
populaţie aptă de muncă
populaţie mondială
populaţie inactivă
acord de pescuit
arme chimice
populaţie rurală
populaţie urbană
porcine
port pescăresc
Puerto Rico
Portugalia
regiuni ale Portugaliei
poziţie dominantă
servicii poştale şi de telecomunicaţii
arme convenţionale
potasiu
potenţial de dezvoltare economică
Apulia
remorcare navală
praf
putere politică
putere bugetară
putere de cumpărare
putere de evaluare
putere de implementare
putere de iniţiativă
putere de control
putere de decizie
puterea de a negocia
putere de ratificare
putere discreţionară
putere executivă
putere judecătorească
putere legislativă
putere legitimă
autoritate publică
preambalarea produselor
tarif preferenţial generalizat
taxă vamală pentru produse agricole
taxă CECO
ocupaţie de bază
copilărie timpurie
arme nucleare
pregătirea solului
prescripţie
Preşedintele Parlamentului
jurnalism
presă politică
drepturile supravieţuitorului
ofertă de servicii
arme nucleare tactice
ajutor social familial
prestaţie socială
acordare împrumut
împrumut al Băncii Europene pentru Investiţii
împrumut CECO
împrumut comunitar
împrumut Euratom
măsuri de prevenire a poluării
previziune economică pe termen scurt
previziune economică pe termen lung
prognoză economică pe termen mediu
estimarea bugetului
previziune economică
supremaţia legii
prioritatea dreptului comunitar
plata primelor
primă de abator
primă pentru desfiinţarea culturilor agricole
primă de necomercializare
primă de asigurare
primă de depozitare
fructe şi legume timpurii
principiul poluatorul plăteşte
prioritate economică
forţe armate
luarea deciziilor
deţinut politic
privare de drepturi
preţuri
interval de preţuri
preţ la export
preţ de import
preţ de consum
armată profesionistă
preţ de producător
preţuri agricole
preţul produselor alimentare
preţ cif (compus din preţul mărfii, asigurare şi transport)
preţ de cumpărare
preţ limită
preţ de intervenţie în agricultură
preţ de obiectiv
acord de preţuri
armament
ofertă de preţ
preţ orientativ
preţ de bază
preţ de activare
preţ de vănzare cu amănuntul
preţ de vânzare en-gros
preţul energiei
preţul terenurilor agricole
preţ de piaţă
preţ de referinţă în agricultură
arome
preţ de retragere
preţ de cost
preţ iniţial
preţ de susţinere pentru produsele agricole
preţ de staţionare
preţ de vânzare
preţul produselor de bază
preţ discriminatoriu
preţ de arendare
preţul pieţei internaţionale
decizie administrativă
preţ prestabilit
preţ franco la bordul navei
preţ franco la frontieră
preţ minim de referinţă
preţ garantat
preţ impus
preţ ţintă
preţ industrial
preţ liber
preţ maxim
irigaţii
preţ minim
preţ minim garantat
preţ mediu
preţ preferenţial
preţ redus
preţ de livrare
preţ reprezentativ
artă
preţul pieţei
probleme sociale
probleme urbane
proces chimic
proces electric
proces fizic
procedură administrativă
procedura antisubvenţiilor
artă populară
procedură bugetară
procedură civilă
procedură disciplinară
procedură legală
procedură legislativă
procedură parlamentară
procedură penală
Orientul Mijlociu
cadouri
producţie
linie de asamblare în producţie
producţie agricolă
producţie alimentară
producţie animalieră
producţie de artizanat
producţie comunitară
producţie continuă
producţie energetică
producerea hidrogenului
producţie de masă
articole de pescuit
subproducţie
producţie industrială
producţie mondială
producţie naţională
cultura plantelor
productivitate
productivitate agricolă
obiect decorativ
productivitatea pământului
productivitatea muncii
produs cerealier
produse din fructe
produs alimentar din legume
preparate din peşte
produs zaharos
produs agricol
alimente
produs alimentar complex
produs de origine animală
produs din carne
produs chimic
produs chimic anorganic
produs concentrat
produs ambalat
produs îngheţat
produs cosmetic
echipament sportiv
material pentru ambalaj
produse pentru lustruire şi curăţire
produs de bază
produs de cofetărie
produse de larg-consum
produs substitutiv
produs deshidratat
produs dietetic
produs din lemn
articole de toaletă
produs vrac
produs afumat
produs industrial
produs inflamabil
produs instant
produs intern brut
produs iradiat
produs lactat
produse uscate prin congelare
produse fabricate
produs metalic
produs minier
produs intern
produs naţional brut
produs nou
produs original
produs petrolier
produs farmaceutic
articole de menaj
produse proteice
produs reconstituit
produs refrigerat
produs regional brut
produs sărat
produse semifabricate
produs sensibil
produs congelat
produs textil
meşteşugar
produs veterinar
profesii comerciale
ocupaţie în finanţe
profesii liberale
profesii în medicină
profesii paramedicale
Programul mondial alimentar
program de acţiune
program de asistenţă
curriculum şcolar
program de cercetare
program electoral
progres ştiinţific
proiect de investiţii
proiect de buget
proiect de lege guvernamental
proiect de cercetare
proiect industrial
promoţie comercială
promovarea schimburilor comerciale
promovarea investiţiilor
dezvoltarea proprietăţii imobiliare
promovarea în muncă
propagandă electorală
propunere Comunitatea Europeană
arta spectacolului
propunere legislativă
proprietate publică
proprietate funciară
proprietate agricolă
proprietate imobiliară
proprietate industrială
proprietate intelectuală
proprietate mobiliară
proprietate privată
Aruba
prospectare minieră
previziune pe termen lung
prostituţie
protecţie antifonică
protecţia mediului înconjurător
protecţia faunei
protecţia florei
protecţia vieţii private
Agenţia Europeană Spaţială
protecţia animalelor
protecţia acţionarilor
protecţia comunicării
protecţia libertăţilor
protecţia minorităţilor
protecţie diplomatică
protecţia consumatorului
acord de specializare
Asia
protecţia pieţei
protecţia patrimoniului
conservarea peisajului
protecţia solului
îngrijire mamă şi copil
protecţionism
proteine animale
proteină sintetică
proteină din lapte
Asia de Sud
proteină vegetală
protocol la un acord
protocol asupra zahărului
prototip
Provence-Alpi-Coasta de Azur
provincie
psihiatrie
psihologie
psihologia muncii
Asia de Sud-Est
publicaţie
publicaţie comunitară
publicarea legii
publicitate
publicitate abuzivă
publicarea conturilor
publicarea tarifelor de transport
Qatar
azil politic
calificare profesională
calitatea mediului înconjurător
calitatea vieţii
calitatea produselor
cantitate de peşte descărcată
categorie socială defavorizată
întrebări scrise adresate de parlamentari Guvernului
întrebări orale adresate de parlamentari Guvernului
întrebări adresate de parlamentari Guvernului
decontaminare
cvorum
cotă de pescuit
cotă electorală
rasism
radioactivitate
radiodifuziune
protecţie radioactivă
Adunarea Generală ONU
rafinarea ţiţeiului
rafinarea zahărului
struguri
denumirea firmei
repatrierea capitalului
raport
raport agricultură-comerţ
relaţii agro-industriale
raport anual
raportul comisiei parlamentare
raport de cercetare
armonizare legislativă
aproximarea politicilor
Ras al Khaima
bază de impozitare
ratificarea unui acord
raţie
reactor nuclear
reconversie profesională
reînarmare
reasigurare
recensământ
recensământul populaţiei
asistenţă în pregătirea profesională
recesiune economică
încasări
profit din export
admisibilitatea probelor
cercetare
cercetare agricolă
cercetare aplicată
cercetare ştiinţifică în energie
cercetare documentară
cercetare ştiinţifică pentru mediul înconjurător
cercetare ştiinţifică forestieră
cercetare piscicolă
cercetare industrială
cercetare medicală
cercetare ştiinţifică
recoltă
recomandare
recomandare comunitară
acord economic
ajutor social oferit din afara sistemului de asigurări
recomandare CECO
recomandare Euratom
recunoaşterea diplomelor
reconstrucţie economică
reconversie în horticultură
reconversia şeptelului
conversie industrială
conversie spre produse din carne de vită
redirecţionarea producţiei
apel la o autoritate administrativă
recurs în anulare
recurs pentru omisiune
recurs pentru omisiunea de a îndeplini o obligaţie
recrutarea forţei de muncă
asociaţie
recuperarea energiei
reciclare capital
reciclare deşeuri
plante aromatice
reducerea forţelor militare
plante medicinale
ulei de soia
ulei din sămânţă de floarea soarelui
reducerea timpului de lucru
carne de vânat
carne de iepure
ulei de porumb
reducerea taxelor vamale
lapte praf degresat
rescontare
reevaluare monetară
reexport
alimente confiate
stabilizator alimentar
procedură de urgenţă
asistenţă agricolă
referendum
tratament preferenţial comercial comunitar
reformă administrativă
reforma Politicii Agricole Comune
reformă agrară
plan de dezvoltare a fermelor
reglementarea producţiei agricole
reforma învăţământului
cotă agricolă
prag de garantare
producţie agricolă alternativă
taxă pe uleiuri şi grăsimi animale
reforma terenurilor
zonă agricolă defavorizată
femeie fermier
fermier tânăr
reformă judiciară
grup de ferme
fişa exploatării agricole
produse fitosanitare
refugiaţi
ierbicid
turbare
producţie de lapte
înlocuitor de cereale
refugiaţi politic
grup forestier
refuzarea ofertei pentru licitaţie
producţia lemnului
proprietate forestieră
pădure a statului
pădure privată
refuzarea vânzării
pepinieră de moluşte
produs piscicol
licenţă de pescuit
regim autoritar
sistem de asistenţă
scindarea întreprinderii
corporaţie transnaţională
acord de cumpărare exclusivă
întreprindere parţial naţionalizată
acord de distribuţie selectivă
regimul proprietăţii funciare
poştă electronică
flux transfrontier de date
mass-media comercială
sistem economic
mass-media locală
companie media privată
regim militar
reţea de transmisie
videoconferinţă
televiziune europeană
sistem parlamentar
plata abonamentului tv
videotext
folosirea computerului la domiciliu
stocarea informaţiilor
regim politic
aplicaţii pe calculator
criminalitate informatică
drept informatic
inteligenţă artificială
regiune
Jurnal Oficial al Uniunii Europene
piraterie informatică
regiune agricolă
monitorizare alegeri
cumul de mandate
rezultate alegeri
delegare de atribuţii
Regiunea Bruxelles
delegaţie parlamentară
vârstă de votare
federalism
regiune litorală
plebiscit
repartizarea voturilor
putere consultativă
regiune de dezvoltare
puterea de a numi
privilegiu parlamentar
partide radicale
regiune montană
regiuni defavorizate
dispariţie de persoane
minoritate politică
control efectuat de poliţie
pacifism
apărare civilă
regiune economică
vot prin delegaţie
consorţiu
Flandra
executiv
program guvernamental
zonă de frontieră
sprijinirea pieţei
conversie economică
zonă industrială
ajutor pentru reconversie economică
ajutor pentru restructurare economică
ajutor pentru comercializare
asistenţă în industrie
redistribuirea veniturilor
regiunea mediterană a UE
ajutor umanitar
asistenţă pentru refugiaţi
ajutor pentru victimele dezastrelor
ajutor pentru dezvoltare
regiuni prioritare
regiune rurală
ţări nou industrializate
regiune turistică
economie socială
conturi economice pentru agricultură
Regiunea Valonă
studiu de impact
consecinţe economice
procedură de conciliere
regionalizare
metrou
vehicul de tracţiune grea
transport spaţial
vehicul spaţial
regionalizarea comerţului
staţie spaţială
regionalism
închiriere de maşini
destinaţia transportului
regulament
permis de navigaţie
preţ de transport
regulament comunitar
aprobarea tarifelor
trafic portuar
regulament Euratom
control trafic
cotă de transport
piaţa transporturilor
înmatricularea vehiculului
actele maşinii
reglementarea diferendelor
durata călătoriei
mijloace de transport de mare viteză
document de transport
timp de conducere
testare tehnică a drumurilor
agenţie de turism
regulament financiar
contract de transport
asociat
acord cu creditorii
reglementări comerciale
legislaţie urbanistică
linie aeriană
circulaţie rutieră
reglementări privind vânătoarea
politică maritimă
conferinţă maritimă
reglementări de trafic
deversarea în apă a deşeurilor
depozitarea deşeurilor
dreptul construcţiilor
substanţe toxice
vehicul nepoluant
exploatarea platformei marine
înlocuirea resurselor
impactul asupra mediului înconjurător
monitorizarea mediului înconjurător
monitorizare seismică
pază de coastă
reglementarea vitezei
managementul apei
controlul practicilor restrictive
mediu geofizic
apă stătătoare
reglementarea investiţiilor
specii marine
viaţă sălbatică
asigurare
reglementarea preţurilor
resurse vegetale
estuar
dezastru agricol
legislaţie vamală
desfrunzire
eroziune
poluare produsă de autovehicule
reglementarea transportului
poluare cu petrol
poluare cu metale
poluare produsă de nave
poluare industrială
stabilizarea pieţei
impozit pe export
plafon de import
controlul naşterilor
comerţ ilicit
organism de intervenţie în activitatea comercială
Nimexe
reglementarea tranzacţiilor
marcarea originii produsului
procedură de scutire de taxe vamale
reimport
rambursarea taxelor vamale
reintegrare şcolară
teritoriu vamal al CE
reabilitare socială
document unicat
simplificarea formalităţilor vamale
respingerea bugetului
specificarea poziţiei tarifare
relaţii comerciale
acord financiar
asigurare pentru export
emisii termice
schimb în compesaţie
export comunitar
import comunitar
bunuri şi servicii
relansare economică
bunuri de producţie
relaţii bilaterale
bunuri de capital
bunuri uzate
comerţ integrat
relaţii culturale
consum industrial
consum mondial
comercializarea mărfurilor
teoria marketingului
relaţii diplomatice
întâlniri comerciale
preţ net (fără taxe)
relaţii de muncă
vânzare în pierdere
magazin cu autoservire
comerţ asociat
comerţ itinerant
comerţ independent
lanţ de magazine
raport şcoală-industrie
piaţă de interes naţional
distribuitor comercial
relaţii economice
lichiditate monetară în sectorul privat
relaţii biserică-stat
asigurare personală de accidente
relaţii Est-Vest
relaţii interindustriale
criză monetară
relaţii între instituţii
restricţie de schimb valutar
relaţii internaţionale
credit fără dobândă
rată a scontului
controlul creditelor
relaţii interparlamentare
bursă de valori
relaţii intracomunitare
scurgere de capital
evaluarea preţului în vederea transferului
relaţii legislativ-executiv
finanţare pe termen foarte scurt
relaţii monetare
finanţarea întreprinderii
relaţii multilaterale
asigurarea proprietăţii
asigurare personală
coasigurare
relaţii sat-oraş
instituţii de credit
bancă industrială
servicii bancare electronice
asigurare în caz de accident de muncă
relaţii umane
supervizarea activităţii bancare
cheltuieli bancare
buget alocare
buget general
relaţii cu publicul
finanţe regionale
religie
buget comunitar finanţare
contribuţia statelor membre
remaniere guvernamentală
acord fiscal
control fiscal
rambursare împrumut
impozit special
reparcelare
baremul preţurilor în transporturi
reducerea taxelor de export
preţ unitar
tarif preferenţial pentru transport
preţ mixt
înlocuirea importurilor
preţul produselor agricole interne
remuneraţia muncii
asigurare agricolă
randament agricol
educaţie civică
învăţământ comercial
material didactic
software didactic
relaţii şcoală-viaţă profesională
reabilitare urbană
neurobiologie
rentabilitate
ginecologie
neurologie
pediatrie
stomatologie
prim ajutor
medicină alternativă
reorganizare industrială
acustică
optică
cibernetică
petrologie
repartizarea ajutoarelor
secte religioase
teologie
repartizarea impozitelor
piaţă unică
distribuţia geografică a populaţiei
familie monoparentală
copil adoptat
asigurare auto
distribuţia producţiei
protecţia familiei
acord pentru împărţirea pieţei
tehnici de reproducere artificială
inseminare artificială
fertilizare în vitro
repartiţia bogăţiei
mamă purtătoare
autoritate părintească
repartizarea mandatelor
filiaţie
nume de familie
responsabilitate părintească
separaţie judiciară
dinamica populaţiei
repartizarea veniturilor
migrant
repartizarea muncii
colonizare
ajutor pentru repatriere
îmbătrânirea populaţiei
mobilitate profesională
distribuţie geografică
repartizare după vârstă
repartizare pe cap de locuitor
decoraţie
muncă voluntară
organizaţii de voluntari
ajutor de şomaj
repartizarea pe persoană angajată
jocuri
sală de jocuri
jocuri automate
repartizare după sex
pescuit sportiv
schimb de turişti
turism străin
turism rural
repertoar
infrastructură turistică
buget social
replantare
politică socială europeană
prevenirea delincvenţei
criminalitate
dizabilitate fizică
report de credit
persoane cu dizabilităţi psihice
persoane fără adăpost
mutilare sexuală
odihnă săptămânală
trafic de droguri
medicină generală
asistenţă socială
facilitate socială
dreptul securităţii sociale
muncă socială
asistenţă la domiciliu
pensie suplimentară
reprezentant sindical
carnet de sănătate
cheltuieli pentru sănătate
cheltuieli de spitalizare
reprezentare diplomatică
spitalizare
îngrijire medicală la domiciliu
drepturile pacientului
igienă publică
medicină socială
asigurare de credit
reprezentarea salariaţilor
tratament medical privat
construcţii urbane
infrastructură urbană
piaţă funciară
reprezentare politică
reglementări privind închirierea imobilelor
Insulele Man
Castilia - Leon
reprezentare proporţională
Castilia - La Mancha
Cantabria
Insulele Baleare
Rioja
Ceuta şi Melilla
represiune
Comunitatea Madridului
Comunitatea Valenciei
Regiunea Murcia
Portugalia de Nord
Portugalia Centrală
Lisabona şi Vale Do Tejo
Anglia de Nord
Anglia de Nord-Vest
Anglia de Sud-Est
Anglia de Sud-Vest
redresare economică
Antigua şi Barbuda
Anguilla
Sfântul Cristofor şi Nevis
multiplicare
Sfântul Vicenţiu şi Grenadine
Insulele Virgine ale Statelor Unite
Marele Maghreb
creşterea animalelor
răspândirea plantelor
Insulele Marshall
Samoa Americană
asigurare de invaliditate
republică
regiune polară
Republica Dominicană
Insulele Pitcairn
rechiziţionarea forţei de muncă
arme biologice
arme de distrugere în masă
arme nucleare strategice
reţea de informaţii
reţea de informaţii contabile agricole
rachetă balistică
rachetă teleghidată
rachetă intercontinentală
reţea de transport
navă de război
reţea feroviară
arme spaţiale
arme laser
arme incendiare
arme de foc şi muniţii
reţea de navigaţie fluvială
armată terestră
forţe paramilitare
reţea de drumuri
forţe aeriene
armată de rezervă
forţe militare în străinătate
marină militară
rezerve speciale
serviciu militar feminin
serviciu militar voluntar
rezervă contabilă
cheltuieli de apărare
apărare strategică
rezerve valutare
securitate internaţională
politică de înarmare
politică europeană de armament
securitate europeană
neproliferarea armelor nucleare
limitarea înarmării
crearea de zone denuclearizate
rezervaţie naturală
standardizarea armelor de foc
rezidenţă
acord internaţional
acord bilateral
acord multilateral
rezidenţă secundară
negocieri internaţionale
semnarea unui acord
instrumente internaţionale
convenţie internaţională
reziduuri de pesticide
rezoluţie
reziduuri lemnoase
convenţie europeană
pact internaţional ONU
politică internaţională
încetarea unui contract
probleme internaţionale
asigurare pentru daune
răşină
relaţii între cele două state germane
vizite oficiale
ajutor internaţional
cod de conduită în relaţiile internaţionale
sancţiuni internaţionale
rezoluţie comunitară
grup religios
grup socio-cultural
autonomie alimentară
politică de cooperare
rezoluţie ONU
cooperare legislativă
cucerire armată
rezoluţie a Parlamentului European
teritoriu ocupat
forţe multinaţionale
responsabilitate juridică
prizonier de război
problema armeană
problema Kurdistanului
problema palestiniană
unificarea Germaniei
responsabilitate internaţională
Conferinţa pentru Dezarmare din Europa
eurorachete
controlul armamentelor
responsabilitate ministerială
Tratatul START
Acordul ABM
zonă de pace
asigurare de sănătate
responsabilitate penală
OSCE
şomaj pe termen lung
reinserţie profesională
responsabilitate politică
lupta împotriva şomajului
planificarea mâinii de lucru
loc de muncă cu timp parţial
resortisant
încetarea activităţii angajatului
schimbarea locului de muncă
iniţiativă locală de angajare a forţei de muncă
muncă neplătită
cetăţean comunitar
muncă temporară
resurse animale
munca tinerilor
munca femeilor
resurse marine
recalificare profesională
resurse economice
stagiu de formare profesională
resurse de apă
resurse ale solului
statistica locurilor de muncă
resurse energetice
muncitor auxiliar
muncitor expat
asigurare maritimă
antreprenor
director de întreprindere
resurse piscicole
liber profesionist
resurse minerale
sărbători naţionale
muncă în zilele de sărbătoare
resurse naturale
normă de lucru
resurse reutilizabile
muncă la distanţă
îngheţarea plăţilor
resurse bugetare suplimentare
reducerea salariilor
drepturi băneşti suplimentare salariului
alocaţii şi cheltuieli
resurse bugetare
numire pe post a personalului
resurse proprii
regulament interior
angajare în muncă de probă
catering
drepturi sindicale
libertate sindicală
etică profesională
asigurare obligatorie
subvenţii pentru exportul produselor agricole
repartizarea profitului
restituire la import
alegeri sindicale
parteneriat social
sindicatul funcţionarilor publici
asociaţie profesională
sindicat
restituirea producţiei
restricţie de export
profesii în diplomaţie
restricţie de import
profesii în comunicaţii
restricţionarea concurenţei
personal administrativ
personal pentru secretariat
restricţii comerciale
profesii în ştiinţa informării
profesii ştiinţifice
profesii tehnice
restricţii ale libertăţii
politician
profesii în asigurări
restricţie cantitativă
mic comerciant
dentist
medic
veterinar
farmacist
moaşă
profesii artistice
asigurare privată
restructurare industrială
profesii literare
rezultatul exploatării
vânzător
agent comercial
performanţe agricole
rezultate şcolare
profesii în tehnologia informaţiei
profesii în turism
profesii hoteliere
personal de serviciu
reconsiderarea obligaţiilor vamale
profesii bancare
sport profesionist
tranzit
şcoală ajutătoare
zonă industrială europeană
politică industrială comunitară
retragere de pe piaţă
artizanat
mica industrie
industrii ale întreprinderilor mijlocii
industrii ale întreprinderilor mici şi mijlocii
pensionar
amplasament industrial
zonă liberă industrială
pensionare anticipată
parc tehnologic
surplus de producţie
manipulare
asigurare publică
combustibil reprelucrat
industrie manufacturieră
cotă de producţie
statistica producţiei
responsabilitatea producătorului
tehnologie avansată
reuniune la nivel înalt
tehnologie ecologică
tehnologie tradiţională
proces tehnologic
reglementări tehnice
durata de viaţă a unui produs
produs defect
reuniune ministerială
specificaţii tehnice
standard european
standard internaţional
armonizarea standardelor
regulament tehnic
reuniune internaţională
tehnologie de reciclare
buget de cercetare
creşterea plăţilor
Eureka (Agenţia Europeană de Coordonare a Cercetării)
cercetători
politică comunitară de cercetare
relaţii cercetare-producţie
dealer
venit
organism de cercetare
brand comercial
marcă comercială înregistrată
desene şi modele industriale
venit suplimentar
dreptul mărcilor
marcă comercială europeană
experienţe pe animale
experienţe pe oameni
institut de cercetare
cercetare fundamentală
cercetare militară
cercetare universitară
asigurare de responsabilitate civilă
venit investit
Grupul celor 77
Grupul Contadora
teritoriu vasal
organizaţii ale consumatorilor
venit din agricultură
indemnizaţie de secretariat
transport de produse periculoase
venit agricol
metode pedagogice
venit casnic
venit impozabil
venit naţional
resurse minerale submarine
venit nesalarial
materiale avansate
pardoseală
aliaj supraconductor
materiale compozite
ceramică tehnică
polimeri speciali
materiale amorfe
particule ultrafine
biomateriale
aliaj cu memorie
revizuirea constituţiei
Convenţia ADN
echipamente periferice
planificarea concediilor
revizuirea legilor
microcomputer
politica turismului
asigurare pentru transport
revoluţie industrială
Biroul Internaţional al Muncii
ECOSOC
Înaltul Comisariat al Naţiunilor Unite pentru Refugiaţi
Rinul de Nord-Westphalia
Banca Europeană pentru Export
Renania-Palatinat
Rhône-Alpes
Societatea Europeană a Energiei Atomice
Agenţia Europeană pentru Energie Nucleară
Fundaţia Europeană pentru Îmbunătăţirea Condiţiilor de Trai şi de Muncă
Institutul Universitar European din Florenţa
Ribe
Uniunea Europeană de Radiodifuziune UER
bogăţie
Uniunea Economică şi Monetară a Africii de Vest
asigurare de viaţă
ricin
Centrul Asiatic pentru Dezvoltare
Ringkoebing
Piaţa Comună Central Americană
risc de asigurare
Comitetul de Asistenţă pentru Dezvoltare
riscuri pentru sănătate
politică nucleară
orez
politică petrolieră
depozitarea hidrocarburilor
dezactivarea centralelor energetice
agro-energie
industrie energetică
carburant cu alcool
alcool carburant
robotică
produs energetic
industria cărbunelui
robotizare
politica exploatărilor miniere
prelucrarea cărbunelui
zăcământ de minereu
rol social
exploatare minieră
producţie minieră
pensie
Roskilde
exploatarea minereului
minereu metalic
bauxită
materiale bituminoase
roci şi argile
sare
cuzinet
fosfat
zăcământ de potasiu
România
exploatare petroliferă
extragerea ţiţeiului
platformă maritimă petroliferă
producţie de petrol
butan
parafină
ţiţei neprelucrat
benzină auto
combustibil pentru motoare diesel
păcură
Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord
propan
combustibil avioane
benzină fără plumb
Teritorii din afara Regatului Unit
petrol marin
regiuni ale Regatului Unit
staţie energetică
industrie electrică
Rwanda
amplasare centrale energetice
amenajări hidroelectrice
Saba
sistem de răcire a unui reactor
chimie nucleară
astronomie
Peninsula Malaysia
combustibil iradiat
zaharoză
bioproces
bioindustrie
biotehnologie
produs chimic special
Sahara Occidentală
produs nelaminat
produs laminat
tablă
secţiune
Sahel
film
untură
industrie chimică de bază
element chimic
compus chimic
lacuri şi vopsele
Saint Eustatius
medicamente
San Marino
hormoni
Saint Martin
compus chimic organic
industria pesticidelor
industria metalurgică
acord între companii
Principatul Asturias
Saint Pierre şi Miquelon
produse din fier şi oţel
industrie de buloane şi şuruburi
industria articolelor de menaj
produse din fier
produs de forjă
metalizare
Insula Sfânta Elena
mijloace de producţie în siderurgie
oţeluri speciale
Sfânta Lucia
antimoniu
beriliu
cadmiu
feroaliaj
tantal
sechestru bunuri
industria de biciclete şi motociclete
industria uneltelor
aparatură ştiinţifică
salariu
instrumente medicale şi chirurgicale
salariu după cantitatea de muncă
echipament de răcire
salariu plătit cu ora
robot industrial
salariu pentru munci casnice
salariu minim
pompă
Asociaţia Internaţională pentru Transport Aerian
salariat
echipament audiovizual
echipament de reproducere a sunetului
Insulele Solomon
Samoa
cablu electric
echipament de telecomunicaţii
aparatură electrocasnică
sancţiuni administrative
instalaţie electrică industrială
maşini electrice
echipament electromagnetic
sancţiuni comunitare
disc video
casetă video
suport pentru înregistrări
sancţiuni economice
disc
suport optic
înregistrare audio-video
laser
radiotelecomunicaţii
microelectronică
pedepse
industria construcţiilor
prefabricate
panou de construcţie
construcţie la scară mare
mucava
lemn aglomerat
sănătate publică
industria de pielărie şi marochinărie de lux
industria pielăriei
Sao Tomé şi Príncipe
mercerie
Sardinia
fire sintetice
fibre naturale
industrii diverse
societate privată cu răspundere limitată
bijuterii şi produse ornamentale
hrişcă
drepturi sociale
drepturi politice
drepturi economice
Carta drepturilor omului
Saarland
ateism
satelit
libera circulaţie
satisfacţie profesională
măsuri pentru combaterea discriminării
know-how
discriminare etnică
libertate sexuală
xenofobie
egalitate între sexe
autonomie universitară
dreptul la dezvoltare
drepturile copilului
tratament crud şi degradant
Schleswig-holstein
protecţia copilului
crime împotriva umanităţii
retroactivitatea legilor
drept comparat
ştiinţe administrative
legislaţie elaborată de administraţia locală
ştiinţa informaţiei
responsabilitate civilă
responsabilitate contractuală
psihologia comportamentului
proprietate
atlas
ştiinţa solului
privatizare
ştiinţe economice
succesiuni
drept
dreptul succesiunilor
proprietari multipli
servitute
beneficierea de drepturi
domiciliu legal
ştiinţe biologice
solvabilitate financiară
infracţiuni contra persoanei
infracţiuni contra proprietăţii
sechestrare de persoane
fizică
ştiinţe politice
fraudă vamală
ştiinţe aplicate
calomnie
infracţiuni fiscale
ştiinţele pământului
detenţiune
drept penitenciar
deţinuţi
ştiinţe sociale
pedepse alternative
eliberare condiţionată
confiscarea proprietăţii
reducerea pedepsei
transfer de deţinuţi
sistem penitenciar
administraţia penitenciarelor
sciziune politică
prescripţia acţiunii juridice
audiere judiciară
atmosferă
şcolarizare
asistenţă juridică
arest
interogatoriu
percheziţie
detenţie preventivă
drept la apărare
al doilea tur de scrutin
tur de scrutin unic
sistem de vot pe liste
recurs pentru stabilirea responsabilităţii CE
recurs al personalului
trimitere la Curtea de Justiţie a CE pentru o procedură preliminară
sistem de vot majoritar
sistem de vot uninominal
tribunal comercial
şedinţă parlamentară
curte de arbitraj
curte internaţională
curte fiscală
secetă
consilier juridic
jurat
zonă maritimă
infracţiuni contra securităţii statului
secret bancar
supraveghere maritimă
principiul libertăţii mării
secret industrial
spaţiu extraatmosferic
drept de proprietate spaţială
secret profesional
utilizarea spaţiului cosmic
Secretariat ONU
străini
permis de rezidenţă
vize pentru străini
sector economic
căsătorie mixtă
sector primar
drept internaţional - drept naţional
drept economic internaţional
responsabilitate administrativă
drept administrativ economic
sector cuaternar
decizie Comunitatea Europeană
directivă Comunitatea Europeană
sector secundar
sistem juridic comunitar
legislaţie secundară
directivă CEEA
recomandare Comisia Europeană
sector terţiar
regulament Comunitatea Europeană
regulament de aplicare
aviz Euratom
siguranţa aprovizionării
aviz CECO
opinie a Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene
armonizarea securităţii sociale
garantarea locului de muncă
competenţa externă a Comunităţii Europene
protocol Comunitatea Europeană
tratat de fuziune
siguranţa transportului
Actul Unic European
Acordul de Aderare la Comunitatea Europeană
siguranţa produsului
acţiuni comune Euratom
Comisia Europenă
securitatea muncii
relaţii externe Uniunea Europeană
Consiliul de Miniştri ACP-EC
securitate nucleară
membru al Curţii de Justiţie a Comunităţii Europene
comisar european
siguranţă publică
Asociaţia Europeană pentru Cooperare
siguranţă pe drumurile publice
acorduri de asociere la Comunitatea Europeană
Convenţia ACP-EC
securitate socială
Comitetul de Ambasadori ACP-CE
Comitet comun ACP-EC
a treia Convenţie Lome
Sistem European de Difuzare a Ofertelor şi Cererilor de Angajare
Fondul European de Dezvoltare FED
Fondul Social European
lărgirea Uniunii Europene
alocaţie pentru locuinţă
secară
Uniunea Europeană
istoria Europei
sare chimică
apartenenţa la Uniunea Europeană
Sistemul Economic Latino-American SELA
poziţie comună a statelor membre în Consiliul European
acţiune comună de cooperare guvernamentală în consiliul european
Tratatul Uniunii Europene. Maastricht. 1992
ţări SELA
cooperare politică europeană
concurenţă Comunitatea Europeană
selecţia elevilor
mecanism comercial suplimentar
prevenirea riscurilor
risc natural
risc industrial
liberalism economic
taxă vamală
inspecţie vamală
obligaţii vamale comune aplicate importurilor din ţări terţe
seminţe
măsuri şi greutăţi
alimente conservate
semimetal
iradierea alimentelor
venit minim de subzistenţă
arme pentru uz personal
făină integrală
patronaj cultural
concurs administrativ
audiere publică
Senegal
separaţia puterilor
psihanaliză
sericicultură
arte vizuale
pluralism cultural
obiceiuri şi tradiţii
servicii
patrimoniu arhitectural
biserică
imn
drapel
service de garanţie
proprietate literară şi artistică
serviciu militar civil
aerodinamică
termodinamică
fizica plasmei
fizica laserului
inginerie genetică
pictură
birou de angajare
liberare condiţionată
creştere de capital
servicii medicale
situaţie agricolă
servicii financiare ale oficiilor poştale
promulgarea legii
interesele financiare ale parlamentarilor
cooperare arabo-africană
serviciu gratuit
cooperare euro-arabă
Delegaţia Comisiei Europene
control comunitar
principiul adiţionalităţii
serviciu militar
regiune periferică
regiune insulară
clauza naţiunii celei mai favorizate
serviciu plătit
buget complementar
servicii poştale
dicţionar poliglot
dicţionar de abrevieri
serviciu public
enciclopedie
tezaur-instrument bibliografic
publicaţii periodice
serviciu secret
deşeuri menajere
cultură agricolă unică
servicii sociale
ziar
susan
creşterea preţurilor
sesiune parlamentară
Seychelles
universitate
transport animale
mişcare asociativă
Shardjah
Sicilia
staţionare de forţe armate
mandat parlamentar
sediu central
loc vacant pe liste electorale
Australia
Sierra Leone
indicatoare de circulaţie
hrană pentru animale de companie
Singapore
ploaie acidă
asigurare în caz de dezastru
profesii în planificare urbană
instrumente documentare
material neţesut
sirop
Insulele Canare
sisal
Biroul Permanent al Parlamentului European
Preşedinte
seismologie
vicepreşedinte
Secretar general
activitatea instituţiilor
sediul instituţiilor comunitare
reformă instituţională
competenţă instituţională
situaţia Comunităţii Europene
statut matrimonial
politică spaţială
autoaprovizionare
situaţie financiară
socialism
organizaţii
societate comercială cu răspundere limitată
societate civilă
parteneriat profesional
societate comercială
societate comercială mixtă
societate de investiţii
societate comercială pe acţiuni
autobuz
societate de consum
parteneriat
societate comercială în comandită
societate comercială în participaţiune
societate comercială europeană
societate mamă
organizaţii nonprofit
sociologie
Iutlanda de Sud
mătase
consum propriu
persoane cu dizabilităţi asistenţă
soia
solvent
Somalia
sondaj
sondaj de opinie
sorg
autodeterminare
Sudan
sulfură
ofertă
surse de informare
provenienţa ajutorului
izvoare de drept
subdezvoltare
subprodus
subprodus agricol
autofinanţare
subprodus lactat
subprodus metalic
subproletariat
subnutriţie
subpopulare
subcontractare
autogestiune
susţinător de familie
sprijinirea preţurilor
subvenţionare preţuri de fermă
susţinere monetară
suveranitate naţională
specializarea producţiei
specializarea comerţului
specificaţie bugetară
limitare voluntară
speculaţii clădiri
sport
Sri Lanka
Stabex
stabilitatea preţurilor
stabilizare venituri
stabilitate economică
creşterea şeptelului în adăposturi
acord interprofesional
automatizare
stagnare economică
fermă experimentală
statistică
statistică agricolă
statistică comunitară
statistică demografică
statistică în piscicultură
automobile
statistică economică
statistică financiară
statistică industrială
statistică internaţională
statistică naţională
statistică oficială
statistică regională
statutul Berlinului
statutul Ierusalimului
funcţionar public statut
autonomie
statutul personalului
statut juridic
statutul politic al ţărilor din regiuni conflictuale
statut profesional
statut social
sterilizare
stimulent fiscal
stoc
stoc comunitar
autonomie financiară
stoc conjunctural
stoc de intervenţie
stoc excedentar
stoc minimal
stoc mondial
stoc privat
stoc public
stoc regulator de marfă
depozitare
deţinere de arme
stocarea energiei
depozitarea alimentelor
stocarea documentelor
Regiunea Copenhaga
Storstroem
structură agricolă
structura forţei de muncă
structura companiei
autorizare bugetară
structură economică
structură industrială
structură instituţională
structură socială
narcotice
substanţe cancerigene
substanţe periculoase
autorizaţie de practică restrictivă
subvenţie de export
înlocuitor de hrană
succesiune la exploatarea agricolă
sucursală
zahăr
zahăr rafinat
zahăr nerafinat
zahăr din sfeclă de zahăr
autorizaţie de transport
zahăr din trestie de zahăr
Suedia
vot exprimat
sufragiu universal
sinucidere
Elveţia
Sulawesi
Sumatra
suprafaţă agricolă utilizată
parlamentar supleant
preţ adiţional
suport material/imaterial pentru înregistrarea informaţiei
mediu magnetic
reducerea locurilor de muncă
desfiinţarea taxelor vamale
supranaţionalitate
supraexploatare a resurselor
zonă împădurită
suprafaţă de teren
păşune
suprafaţă principală
congelare profundă
reactor regenerator
Surinam
suprapopulare
acord monetar
autostradă
supraproducţie
supravegherea pieţei
suspendarea ajutorului
suspendarea pedepsei penale
suspendarea taxelor vamale
Swaziland
silvicultură
Austria
Siria
Sysmin-susţinerea produselor miniere
sistem bancar
sistem de învăţământ
sistem de exploatare agricolă
sistem de informaţii
informaţie managerială
sistem de comunicaţii
sistem contabil
sistem de cultură
Auvergne
Sistemul Naţiunilor Unite
sistem de documentare
sistem electoral
sistem electoral european
sistem contabil european
sistem monetar european
sistem monetar internaţional
sistem contabil standardizat
tutun
tabagism
Taiwan
Tanzania
covor
transport aerian costuri
tarif de transport
tarif vamal
tarif vamal comun
tarif pentru transportul feroviar
avans
tarif poştal
tarif preferenţial
tarif per călător
taxă pentru folosirea infrastructurii
taur
taxă de autoaprovizionare
rată de schimb
prioect preliminar de buget
valoarea TVA
curs variabil
valoarea monedei naţionale (în raport cu alte valute)
taxă reprezentativă
Tawal
evaluarea preţurilor
taxă pe camion
taxă de export
taxă de import
taxă de timbru
taxă compensatorie
taxă vamală echivalentă
coresponsabilitatea producătorului
taxă de tranzit
impozit pe afacere
taxă pe combustbil
aviaţie civilă
impozit pe vehicul
Ciad
Cehoslavacia
tehnici de cultivare în agricultură
tehnici de management
echiparea construcţiilor
tehnologie
tehnologie alimentară
aviaţie militară
tehnologia materialelor
tehnologie alternativă
tehnologie energetică
tehnologie intermediară
tehnologie nucleară
tehnologia ţiţeiului
telecomunicaţii
facsimil
teledetecţie
ferme de păsări
televiziune prin cablu
telegraf
telematică
telefon
televiziune
telex
mărturie în instanţă
concediu
tendinţe politice
Acord Monetar European
avion
stress psihic
indicatori comerciali
terminologie
teren de construcţie
teren industrial
pământ abandonat
teren agricol
teren în proprietatea statului
teren necultivat
teren arabil
opinie
teren redat agriculturii
teritorii îndepărtate
terorism
Thailanda
ceai
terapeutică
teză
opinie a Comunităţii Europene
Thesalia
Timor
Timorul de Est
titan
titlu de credit
bilet de transport
Togo
Tonga
tortură
Toscana
turbă
turism
turism de masă
floarea soarelui
opinie a Parlamentului European
toxicologie
dependenţă de droguri
tractor
Trade Expansion Act
traducere
Tratatele Comunităţii Europene
Tratatul CECO
Tratatul CEE
Tratatul CEEA
ţările Pactului de la Varşovia
mulgătoare mecanică
tratarea apei
procesare informaţii
procesare text
procesarea datelor
tratarea minereurilor
tratament fitosanitar
tranzacţie financiară
transferarea afacerilor
transfer de capital
transferul drepturilor de pensie
transfer de populaţie
transfer de tehnologie
ovăz
prelucrarea hranei
tranzit comunitar
tranzit vamal
transliterare
transmisia datelor
transfer de proprietate
avort
transport aerian
transport combinat
energie transport
transport interjudeţean
transport de produse
transport de suprafaţă
transport de pasageri
transport public
avort ilegal
transport feroviar
transport pe cursuri de ape interioare
mijloace de transport private
transport intercontinental
transport intern
transport internaţional
transport rutier internaţional
transport intracomunitar
transport maritim
Abu Dhabi
acordul multifibre
avort terapeutic
transport naţional
transport prin cablu
transport prin conducte
transport în contul unui terţ
transport pe cont propriu
mijloace de transport public
transport regional
transport rutier
transport şcolar
transport semipublic
transport sub control vamal
transport subteran
transport suburban
transport terestru
transport transfrontalier
transport urban
transportator
muncă
muncă la domiciliu
azot
munca pe bandă
normă întreagă
angajare cu jumătate de normă
muncă la negru
echipă de lucru
muncă de noapte
munca copiilor
muncă în schimburi
activitate şcolară
muncitor vârstnic
muncitor clandestin
salariat comunitar
munca la graniţă
muncitor cu dizabilităţi
Baden-Wrttemberg
lucrător manual
muncitor migrant
muncitor sezonier
asistent social
lucrări publice
trifoi
Bahamas
Trentino-Alto Adige
trezorerie
Trinidad şi Tobago
triticală
Bahrein
barter
trust
tub
tuberculoză animală
tungsten
Tunisia
turbină
Turcia
tutelă
fructe de pădure
Tuvalu
instalaţii
TVA
Uniunea Vamală şi Economică Central Africană
ţări membre ale Uniunii Vamale şi Economice Central Africane
Uniunea Economică Belgiano-Luxemburgheză
Uniunea Economică Vamală Europeană
ţări ale Uniunii Europei Occidentale
Uniunea Internaţională de Telecomunicaţii
Umm Al Qaiwain
unanimitate
Centrul ONU pentru Dezvoltare Regională
Unesco
unificare naţională
UEO
contract de închiriere
Uniunea Statelor Africane
uniune vamală
uniune economică
Uniunea Economică şi Monetară
Uniunea Europeană de Plăţi
Uniunea Interparlamentară
acord preferenţial
închirierea spaţiului comercial
ţările Uniunii Monetare a Africii de Vest
uniune monetară
UNIR (Uniunea pentru Navigaţia Internaţională pe Rin)
Unisist
Unitar (Institutul Naţiunilor Unite pentru Formare şi Cercetare)
capete de animal în şeptel
contract de arendare
UNRWA
Uniunea Parlamentarilor din Asia-Pacific
Uniunea Poştală Universală
uraniu
urbanizare
urbanism
URSS
Uruguay
pasager
reducere de preţ
fabrică la cheie
uzufruct
utilizator de informaţie
utilizarea ajutorului
utilizarea apei
utilizarea energiei
utilizarea terenului
utilizare paşnică a energiei
Utrecht
balanţă comercială
vacanţă
vaccin
vaccinare
vacă
vacă de prăsilă
vaci de lapte
Valle d'Aosta
valoare adăugată
valoare bursieră
valoare comercială
deficit al balanţei de plăţi
evaluare vamală
valori mobiliare
vanadiu
Vanuatu
Vatican
viţel
vehicul
vehicul pe pernă de aer
vehicul pe două roţi
vehicul cu motor
vehicul agricol
vehicul electric
vehicul pe şine
vehicul industrial
Vejle
Veneţia
balanţă comercială invizibilă
Venezuela
vânzare
vânzare pe credit
vânzare la domiciliu
vânzare cu amănuntul
vânzare la preţ redus
vânzare la licitaţie
vânzare directă
vânzare en-gros
balanţă de plăţi
vânzare liberă de taxe
vânzare la distanţă
livadă
audit financiar
sticlă
Storebaelt de Vest
Zeeland-ul de Vest
Bali
confecţii
carne
carne de vită
carne de capră
carne de cal
carne de bivol
carne de viţel
carne de pasăre
carne dezosată
carne proaspătă
Balcani
carne de oaie
carne de porc
Viborg
vicepreşedinte al parlamentului
victimă
victimă civilă
victimă de război
videografie difuzată
videografie interactivă
integrare în muncă
scrutin de balotaj
activitate colectivă
afaceri
politică
viaţă şcolară
viaţă socială
Vietnam
podgorie
oraş
oraş mediu
oraş nou
oraş satelit
vin
vin aromat
vin alb
vin de regiune
vin de calitate superioară
vin de masă
vin îmbuteliat
vin tonic
bandă
vin spumos
vin roze
vin roşu
vin uşor
vinificaţie
violenţă sexuală
violenţă
violenţă guvernamentală
violenţă politică
virament
Bangladesh
vitamine
viticultură
canal de navigaţie interior
cale navigabilă internaţională
autostradă rapidă de circulaţie
bancă
şosele
drum orăşenesc
departament de servicii rutiere
furt
păsări domestice
Banca Africană de Dezvoltare
păsări de curte tăiate
păsări ouătoare
păsări vii
volumul schimburilor comerciale
volumul tranzacţiilor de capital
vot
vot în alb
bancă agricolă
vot pentru ansamblul unui text de lege
etapele parcurse de un proiect de lege
vot electronic
vot prin apel nominal
vot nul
vot obligatoriu
vot anticipat
vot prin corespondenţă
vot prin procură
vot parlamentar
bancă centrală
vot preferenţial
scrutin deschis
vot secret
călătorie
călătorie inclusă în preţ
călătorie în grup
vulcanologie
servicii de consultanţă agricolă
Wallis şi Futuna
iaurt
bancă comercială
Yemen
fostul Iemen de Sud
Yorkshire şi Humberside
Iugoslavia
Congo, Republica Democrată
Zambia
Zeeland
Zimbabwe
zinc
bancă cooperatistă
zonă aridă
zonă climatică
zonă rezidenţială
zonă de captură a peştelui
zonă comercială liberă
zonă de pescuit
zonă economică exclusivă
zonă ecuatorială
zonă liberă
Tratatul SALT
bancă de investiţii
zonă rece
zonă umedă
zonă monetară
zonă pietonală
zonă poluată
zonă protejată
zonă sinistrată
zonă subtropicală
zonă suburbană
zonă tarifară
bancă de dezvoltare
zonă temperată
zonă tropicală
zonă urbană
zoologie
bancă funciară
Banca Mondială
bancă populară
bancă privată
bancă de stat
Barbados
acord sectorial
listă de preţuri
bară
salariu mic
bază de date
bază militară
Basilicata
Normandia Inferioară
Saxonia Inferioară
BAT
navă maritimă
acord asupra produselor de bază
vas de pescuit
tanc petrolier
construcţii
ambarcaţiuni de agrement
construcţii industriale
clădire publică
Bavaria
acord tarifar
arte frumoase
BEI
Belgia
regiuni şi comunităţi din Belgia
Belize
profit
ţară beneficiară a ajutorului
Benelux
State Benelux
Benin
Berlin
Bermude
nevoi de hrană
necesităţi de locuinţe
cerere de mână de lucru
creşterea populaţiei
necesar de apă
furaje
necesităţi financiare
beton
sfeclă furajeră
sfeclă de zahăr
BEUC
unt
unt vegetal
Bhutan
creştere a producţiei
bibliografie
bibliotecă
bibliotecă pentru copii
bibliotecă naţională
bibliotecă publică
bibliotecă ştiinţifică
bibliotecă universitară
parlament bicameral
Banca Interamericană pentru Dezvoltare
aculturaţie
cartier mărginaş
Biroul Internaţional pentru Educaţie
teren comun
bunuri culturale
bunuri de consum
bunuri de folosinţă îndelungată
bunuri de folosinţă redusă
bunăstare socială
acuzare
bere
bilanţ contabil
bilanţ de aprovizionare
bilanţ energetic
audit social
bilingvism
biochimie
bioconversie
biodegradabilitate
bioenergie
biogaz
biografie
biologie
biomasă
biosferă
bipartidism
bipolarizare
Myanmar
cumpărare
fabrică de biscuiţi
bismut
grâu
griş
grâu de vară
îngheţarea preţurilor
bou
lemn de foc
lemn pentru construcţii
cumpărare pe credit
împădurire
băuturi
băuturi alcoolice
băuturi nealcoolice
Bolivia
bon de tezaur
Insula Bonaire
bonificaţie de interes
tricotaje
cumpărare de intervenţie
Insula Kalimantan (Borneo)
Insula Bornholm
botanică
Botswana
budism
brutărie
Burgundia
facilităţi de schimb
bovine
acid
Provincia Brabantul Flamand
Brabantul de Nord
Provincia Brabantul Valon
Bremen
Brazilia
Bretania
brevet
patent european
Banca pentru Reglementări Internaţionale
acid anorganic
bromură
bruceloză
zgomot
Brunei
buget
buget comunitar
buget naţional
buget pentru apărarea naţională
buget extraordinar
acid organic
buget casnic
buget operaţional CECO
buget de publicitate
buget rectificativ
buget social european
suplimentarea bugetului
includere în buget
Bulgaria
buletin de vot
oţel
centru de informare
circumscripţie electorală
biroul permanent al parlamentului
guvern politic
formalităţi birocratice
tehnolgie informatică de birou
Burundi
ulei de unt
cabinet fantomă
Abruzzi
Azore
cabotaj maritim
cacao
cadastru
funcţie de execuţie
manager
cadru lingvistic comunitar
ţări ACP (Africano-Caribiene-Pacific)
cadre medii
top management
CAER
ţări membre ale CAER
cafea
bancă de economii
bancă ipotecară
Calabria
evaluarea costurilor
cumpărarea unei proprietăţi
calendar şcolar
Camerun
campanie agricolă
campanie electorală
Campania
camping
Canada
Canalul Panama
acumulare de cunoştinţe
Canaul Suez
cancer
candidat în alegeri
trestie de zahăr
Comunitatea Africii Orientale
Capul Verde
achiziţie documente
exercitarea drepturilor civile
capacitate de încărcare
contractare
drepturi civile şi obligaţii
veto
procedură de consultanţă
minister
chestor al parlamentului
mandat local
comunitate autonomă
administraţie regională
colonialism
schimb ştiinţific
capacitate de producţie
sancţiuni militare
voluntar internaţional
problema Cisiordaniei (West Bank)
drept comunitar-drept naţional
Delegaţie a Parlamentului European
avizul Comitetului Economic şi Social
funcţie publică europeană
aviz conform Parlamentului European
Adunare comună ACP-EC
Preşedintele Parlamentului European
Vicepreşedinte al Parlamentului European
chestor al Parlamentului European
decizie a Curţii de Justiţie a CE
mişcare antieuropeană
fonduri structurale
tribunale ale muncii
capacitate de depozitare
avocat pledant
regretul săvârşirii unei fapte penale
zonă contiguuă
supraveghere judiciară
recurs al persoanelor private
situaţie economică
factor de producţie
punct de creştere
program de dezvoltare integrată
programe integrate mediteraneene
comerţ Nord-Sud
capacitate de transport
capital speculativ
finanţare publică
armonizarea preţurilor
piaţă de capital
capital de risc
buget general al Comunităţii Europene
maternitate
premiu cultural
capacitate juridică
anglicanism
catolicism
ortodoxism
protestantism
parc de distracţie
profesii în catering
mafia
bioetică
societate secretă
cultură regională
SIDA
preţul terenurilor
universitate deschisă
buget pentru învăţământ
schimb interşcolar
Euridice
recunoaşterea studiilor
întreprindere de presă
teletext
protecţia datelor
reţele interactive
producţie cinematografică
industria programelor de calculator
coproducţie audio-video
program audio video
producţie audiovizuală
tehnologia informaţiei
televiziune digitală de înaltă rezoluţie
videocomunicaţii
politici în comunicaţii audio-vizuale
piraterie audio-vizuală
spaţiu european audio-vizual
libera circulaţie de programe audiovizuale
tarif de comunicaţii
legislaţie privind informaţiile
informatică juridică
descărcare date
limbaj de programare
traducere automată
independenţă energetică
capital industrial
procedură de cooperare
transfer de competenţă comunitară
iniţierea unei afaceri
companie de servicii
agenţie de angajare temporară în muncă
staţie de lucru video
cabotaj rutier
transport fluvial
canal maritim
eurotunel
tarif naţional
tarif internaţional
tarif pentru transportul rutier
navigaţie spaţială
act administrativ
capital social
conservarea pădurii
Marea Tireniană
Marea Adriatică
Marea Ligurică
Marea Egee
Marea Ionică
lupta împotriva insectelor
amenajare funciară
insecticid
reglementarea pescuitului
controlul pescuitului
capitală
plante perene
produse proaspete
standard de calitate
norme de securitate
standard tehnic
cooperare europeană în domeniul cercetării ştiinţifice şi tehnologiei
cercetare şi dezvoltare
cercetare spaţială
tehnologie spaţială
capital străin
cauciuc sintetic
cauciuc natural
industria feroviară
mangal
industria produselor de lux
Provincia Autonomă Bolzano
Provincia Autonomă Trento
Conferinţa Europeană a Administraţiilor din Poştă şi Telecomunicaţii
Biroul Internaţional pentru Controlul Narcoticelor
habitat ONU
personal Comunitatea Europeană
capră
subprodus pescăresc
pescuit autorizat
cantitate pescuită
pescuit pe specii
cantitate totală pescuită
act comunitar
Insulele Caraibe
industria subproduselor carbonifere
carbon
combustibil motor
carcasă animală
Caricom-Comunitatea Caraibelor
ţări membre Caricom
repartizarea şcolilor
cartel
tranzacţie comercială
cartografie
flux de numerar
dosar penal
catalogare
Catalonia
catalog bibliografic
categorie socio-profesională
garanţie electorală
lucrări ale conferinţelor
Centrul Internaţional de Comerţ
Comisia Pacificului de Sud
femei
bărbaţi
Centrul pentru Dezvoltare Industrială
ţări ale UE
Conferinţa Europeană a Aviaţiei Civile
Comunitatea Economică Est-Africană
Uniunea Vamală Est-Africană
radiaţie ionizată
sodiu
siderurgie
gaz rar
moarte
transplant de organe
transfuzie de sânge
deşeuri metalice
autostrăzi comunitare
custodie
schimburi culturale pentru tineri
particulă elementară
atom
chimie analitică
spectrometrie
ţări membre ale Uniunii Vamale Est-Africane
citologie
calciu
diagnostic medical
medicină nucleară
consultaţie medicală
membru al Curţii Europene a Auditorilor
siguranţa construcţiilor
Agenţia Europeană de Mediu
ghid
simbol european
limbă oficială
accident casnic
program comunitar
pădure tropicală
bunuri personale
a patra convenţie LOME
interferenţe electromagnetice
bandă de frecvenţă
mercenari
comemorare
înfrăţire
instrucţiuni de conducere auto
dopaj
Convenţia pentru Apărarea Drepturilor Omului şi a Libertăţilor Fundamentale
Comunitatea Europeană a Cărbunelui şi Oţelului
Tribunalul CE de Primă Instanţă
condiţii de pensionare
frontieră comunitară internă
rulotă
antidumping
impactul tehnologiei informatice
furnizare de informaţii
intervenţie militară
exportul deşeurilor
muncă în cooperare
radiobiologie
absenteism la serviciu
act papal
Comunitatea Economică a Statelor Vest-Africane
Centrul European pentru Dezvoltare şi Formare Profesională
Comunitatea Europeană
EURATOM
celibatar
celuloză
Conferinţa Europeană a Miniştrilor Transporturilor
cenzură
Republica Centrafricană
centrală nucleară
centralizarea informaţiilor
Franţa Centrală
centru comercial
Centrul Comun de Cercetare Euratom
centru de calcul
centru de documentare
centru politic
serviciu on line de date
ceramică
cereale
cereale alimentare
acţiuni
cereale furajere
cereale pentru panificaţie
CERN
Organizaţia Europeană de Cercetare a Spaţiului
certificat de provenienţă al mărfii
certificat de circulaţie
certificat sanitar
Confederaţia Europeană a Sindicatelor
acţiune în justiţie
încetarea activităţii întreprinderii
încetarea activităţii fermei
suspendarea plăţilor
încetarea focului
cameră de comerţ şi industrie
cameră parlamentară aleasă prin vot direct
cameră federală
cameră parlamentară
şampanie
Champagne-Ardenne
reformă socială
schimb de tehnologie
cânepă
îndulcirea vinului
cărbune
mină de cărbuni
sarcină axială
acţionar
persoane dependente
încărcătură utilă
încărcare
Carta de la Havana
Carta ONU
Carta Socială Europeană
vânătoare
boiler
acces la informaţii comunitare
acces la justiţie
Acordul ATP
acorduri comerciale Comunitatea Europeană
acorduri de cooperare Comunitatea Europeană
Acordul Schengen
Acord European de Asociere
acorduri interimare ale Comunităţii Europene
acord interinstituţional
acord mixt
acumulator
acquis comunitar
acţiune penală pentru recuperarea unui prejudiciu
acţiune comunitară
acţiune civilă
acţiune penală
procedură de stabilire a răspunderii civile
urmărire judiciară
activitate comunitară
adaptarea perspectivelor financiare
aderare la un acord
administrarea instituţiilor comunitare
afişaj
Africa vorbitoare de limbă portugheză
Africa Subsahariană
Agenţia Europeană pentru Evaluarea Produselor Medicinale
Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate la Locul de Muncă
agresiune fizică
parcare
Acordul Nord-American de Liber-Schimb
alergie
ambasadă
planificare urbană şi regională
Fosta Republică Democrată Germania
ţări din fosta URSS
vechime în funcţie
foste ţări socialiste
Anglia
animal cu blană
dispozitiv cu gaz
aplicaţii informatice
dezvoltare comunitară
ţări pe malul Oceanului Atlantic
arhipelag
Armenia
Asociaţia Asia de Sud pentru Cooperare Regională
lift
Asia Centrală
adunare parlamentară
autonomie administrativă
autorizaţie de vânzare
proiect de buget preliminar Comunitatea Europeană
avion de luptă
Azerbaijan
Banca Centrală Europeană
bază juridică
Valea Rinului
Belarus
beneficiar net
BERD
bunuri cu dublă întrebuinţare
îngrijirea animalelor
biodiversitate
biotop
spălarea banilor
curăţătorie chimică a hainelor
lemn tropical
bombardier
Bosnia-Herţegovina
Brandenburg
cabotaj aerian
program-cadru de sprijin comunitar
calcul ştiinţific
calendarul Uniunii Economice şi Monetare
carieră profesională
placă de extensie
casetă audio
Consiliul de Cooperare Nord-Atlantic
CSI
circuitul controlului calităţii
atestare comunitară
schimbare climatică
schimbarea regimului politic
Carta Europeană privind Drepturile Sociale Fundamentale ale Salariaţilor
cartă europeană
cartă internaţională
chirurg
cimitir
circumstanţe agravante
circumstanţe atenuante
cetăţenie europeană
clauză contractuală abuzivă
clauză contractuală
clauză de scutire
Comisia de coordonare pentru controlul exporturilor multilaterale
cod civil
cod penal
codificarea dreptului comunitar
coeziune economică şi socială
coafor şi cosmetică
autoritate locală
autoritate regională
căldură
Comisia Mixtă pentru Spaţiul Economic European
Comisia Consultativă Mixtă pentru Spaţiul Economic European
Comitetul de Gestiune Comunitatea Europeană
Comitetul de Reglementare Comunitatea Europeană
Comitetul Regiunilor
comisie mixtă comunitară
Comisia Parlamentară Mixtă pentru Spaţiul Comun European
comitologie
comerţ cu organe
comerţ cu opere de artă
Comunitatea Flamandă
Comunitatea vorbitorilor de limbă franceză
Comunitatea vorbitorilor de limbă germană
comunităţile Belgiei
puterile Parlamentului European
puterile instituţiilor din Comunitatea Europeană
design computerizat
confederaţie patronală
confederaţie sindicală
conferinţă europeană
Conferinţa Interguvernamentală a Comunităţii Europene
conferinţă internaţională
Conferinţa Internaţională a Muncii
conferinţă tripartită
conflict etnic
concediu pentru activităţi politice
Consiliul de Cooperare al Golfului
Consiliul Spaţiului Economic European
consultanţă
depozit de produse poluante
consolidarea dreptului comunitar
consulat
contract administrativ
compensaţii financiare la un acord
contributor net
contribuţie la Produsul Intern Brut
control de frontieră
controlul ajutorului de stat
monitorizare exporturi
Convenţie Interguvernamentală Comunitară
cooperare afaceri interne
cooperare vamală
cooperare mediu înconjurator
cooperare interguvernamentală în Comunitatea Europeană
cooperare interinstituţională Comunitatea Europeană
cooperare interparlamentară
cooperare judiciară Uniunea Europeană
poliţie cooperare
cooperarea poliţiilor în Uniunea Europeană
asociaţie de locatari
coordonarea finanţării
coordonarea politicilor Uniunii Economice şi Monetare
Capul Horn
Corp militar european
COSAC
creanţă
crima organizată
criterii de eligibilitate pentru finanţare
criterii de convergenţă
Croaţia
cumul de venituri
ciclon
declaraţie fiscală
declaraţie de interese comunitare
declaraţie publică
termen de publicare
abuz de informaţie preferenţială
infracţiuni asupra mediului înconjurător
infracţiuni sexuale
destinaţia produsului
retragerea unui acord
cheltuieli agricole comunitare
cheltuieli comunitare
cheltuieli administrative ale Comunităţii Europene
cheltuieli pentru cercetare în Comunitatea Europeană
cheltuieli operaţionale ale Comunităţii Europene
cheltuieli structurale
derogare de la dreptul comunitar
datorie
datorii vamale
a doua etapă a Uniunii Economice şi Monetare
dezvoltare durabilă
funcţionar public îndatoriri
dialog social
dialog social comunitar
diseminarea informaţiilor comunitare
disciplina bugetară a Comunităţii Europene
disciplină militară
discriminare bazată pe naţionalitate
dispozitiv anti-poluare
date medicale
date personale
drept de acţionare în justiţie
drept de azil
dreptul obligaţiilor
legislaţie regională
funcţionar public drepturi
monitor
Ecu privat
educaţie corecţională
acţionariatul salariaţilor
efect de seră
elaborarea dreptului comunitar
alegeri regionale
embrion şi fetus
utilizarea limbii
instrucţie militară
echilibru instituţional Comunitatea Europeană
echipament de protecţie
echipament pentru calculatoare
echipament sub presiune
echipament termic
eroare judiciară
Eritrea
zonă economică europeană
Estonia
stabilirea bugetului comunitar
stat confesional
stat de drept
stat federal
stat islamic
stat laic
stat unitar
studiu comparativ
studiu de caz
Europa cetăţenilor
Europol
executarea pedepsei
experienţă profesională
expertiză judiciară
extremism
producţie asistată pe calculator
persoane cu dizabilităţi facilităţi
Flevoland
funcţie publică internaţională
funcţionar public internaţional
funcţionare instituţională
Fundaţia Europeană de Instruire
fonduri de coeziune
fonduri ale Consiliului Europei
Fondul de Investiţii al Comunităţii Europene
articole de birotică
franciză fiscală
fraudă împotriva Comunităţii
frontiera externă a UE
gaz generator de efect de seră
genetică
Georgia
ţigani
greva foamei
ţările Grupului Vişegrad
Grupul celor 24
asociaţii ale autorităţilor locale
grup european de interese economice
hărţuire sexuală
elicopter de luptă
istorie antică
istorie contemporană
istorie medievală
istorie modernă
cronologie
orar comercial
identitate culturală
FEOP
imagine publică
imunitate diplomatică
imprimantă
incinerarea deşeurilor
infrastructură economică
iniţiativă comunitară
iniţiativă europeană de dezvoltare economică
insectă
rampă de lansare
instalaţii sanitare
Institutul European pentru Administraţie Publică
Institutul Monetar European
instituţii comune pentru Spaţiul Economic European
instrumente economice pentru mediu
vreme nefavorabilă
interconexiunea sistemelor
interes colectiv
interes legitim
internat
Interpol
otrăvirea alimentelor
evrei
curţi şi tribunale
Curte Constituţională
Kazahstan
Kirghizstan
Kosovo
etichetă ecologică
lacuri
lapte matern
lansator spaţial
limbaj european
limbaj minoritar
limbă neeuropeană
limbaj regional
limbă vorbită
unitate de disc
Letonia
liberalizarea pieţei
libertatea spaţiului aerian
Lituania
închiriere
legi organice
parcelarea terenurilor
fosta Republică Iugoslavă a Macedoniei
boli congenitale
boli de nutriţie
boli de piele
boli ale sângelui
tulburări gastrointestinale
boli neurologice
boli endocrine
boli cu transmitere sexuală
mamifer sălbatic
eveniment sportiv
manevre militare
contract de servicii
marcaj comunitar de conformitate
marsupial
materii de origine animală
mecanismul ratelor de schimb Sistemul Monetar European
Mecklenburg-Pomerania de Vest
acord cadru de asistenţă medicală
medicină legală
medicamente cu vânzare fără reţetă
medicamente pentru uz veterinar
Marea Caspică
Marea Neagră
Marea Roşie
Mercosur
măsuri de implementare naţională
microorganisme
mediu acvatic
mediu marin
miner
misiune de anchetă
modem
Muntenegru
monument
morală politică
negocierea unui acord al CE
Runda Uruguay
nomenclator statistic şi tarifar al CE
medicamente clasificare
neproliferarea armelor
standard de mediu
profesii noi
observator internaţional
Centrul European de Monitorizare a Drogurilor şi a Dependenţei de Droguri
păsări
organizaţii de cooperare ale Uniunii Europene
organism pentru luarea deciziilor
organ mixt comunitar
organizarea sistemului sanitar
Organizaţia Mondială a Comerţului
organizaţii sportive
organ comunitar
organism modificat genetic
organisme şi agenţii specializate ale CE
Uzbekistan
sponsorizare
sponsorizare comunitară
parteneriat pentru pace
Ţările Baltice
state CSI
state CCG
Stat din Golf
State Mercosur
ţări neasociate
ţări mediteraneene din lumea a treia
ţări din Europa Centrală şi de Est
permis negociabil al poluării
personal civil în armată
personal angajat cu contract
personal sanitar
personal militar
perspective financiare
PESC
filozofia dreptului
plângere la Comisie
plante nocive
plante vii
pluralism în media
politică comunitară privind mediul înconjurător
rată de schimb unică
politica vizelor
politică monetară unică
poluant stratosferic
populaţie indigenă
pornografie
portavion
acţiune legală
preistorie
prima etapă a Uniunii Economice şi Monetare
şef de stat
preşedinţia Consiliului Uniunii Europene
Preşedintele Comisiei Uniunii Europene
presă ştiinţifică
probă judiciară
prevenirea accidentelor
principiul recunoaşterii reciproce
principiul subsidiarităţii
principiu general de drept
procedură comunitară în caz de infracţiune
procedură de codecizie
procedură de conciliere (parte a procedurii de codecizie)
procedură specială
produs homeopat
produs reciclat
lucrător vamal
practicant de medicină alternativă
program legislativ comunitar
program operaţional
proiect de interes comunitar
proiect de buget comunitar
promovarea ideii europene
protocol financiar
editare asistată pe calculator
publicitatea dezbaterilor
moţiune de încredere
problema tibetană
proceduri judiciare preliminare
reînnoirea unui acord
recurs la Ombudsman-ul Comunităţii Europene
contencios administrativ
recurs contencios comunitar
recurs în anularea unei decizii a CE
recurs pentru stabilirea responsabilităţii administrative
taxă pe mediu
reformă economică
reformă politică
procedură vamală comunitară
procedură vamală de export
acord financiar comunitar
regiunea alpină
regiune dependentă de pescuit
regiune eligibilă
regiune europeană
zonă industrială în declin
înregistrarea populaţiei
parlament regulament
relaţii cetăţean-autorităţi
relaţii între stat şi regiuni
relaţii între instituţiile Comunităţii Europene
repartizarea competenţelor
repartizarea finanţării comunitare
reptile
Republica Moldova
Slovacia
Cehia
reţea energetică
reţea de calculatoare
reţea locală
reţea transeuropeană
rezervare
rezerve bugetare Comunitatea Europeană
rezoluţie parlamentară
resurse TVA
deducere la sursă
revizuirea unui acord
revizuirea tratatelor europene
revizuirea perspectivelor financiare
rolul internaţional UE
rozătoare
monarhism
Rusia
sănătatea animalelor
sănătate psihică
Saxonia
Saxonia-Anhalt
ştiinţe medicale
sculptură
Sistemul European al Băncilor Centrale
secret de stat
secretariatul unei instituţii
sector agricol
siguranţă aeriană
servicii private de pază
siguranţă maritimă
cutremure
campanie de conştientizare publică
Serbia
server de reţea
serviciu naţional de sănătate
maimuţă
sit istoric
situaţie politică
Slovenia
îngrijirea sănătăţii
îngrijire sanitară
submarin
specializare medicală
spectacol cu animale
buget comunitar stabilizat
statistică învăţământ
şef de holding agricol
statistică medicală
statistică de transport
statistică în turism
statut juridic european
stimulent
depozitare subterană a deşeurilor
structuri de pescuit
substanţe psihotrope
asistenţă tehnică pentru utilizator
farmacovigilenţă
supraveghere multilaterală
autoritate administrativă comună
sistem de operare
managementul bazelor de date
sistem pentru îngrijirea sănătăţii
sistem informatic
sistem juridic
program de calcul tabelar
Tadjikistan
nivel de finanţare comunitară
taxi
tehnologie cu dublă întrebuinţare
computer terminal
Teritoriile Autonome ale Palestinei
ex-Iugoslavia
Turingia
trafic de persoane
tranchilizant
prelucrarea în vamă a mărfurilor noncomunitare
transparenţă administrativă
transparenţă în luarea deciziilor
transportul pacienţilor
traumă
activităţi profesionale atipice
muncă sezonieră
troica comunitară
etapa a 3-a a Uniunii Economice şi Monetare
Turkmenistan
supervizare administrativă
Ucraina
Ulster-Donegal
Uniunea Politică Europeană
utilizator de informatică
folosirea alternativă a produselor agricole
vector patologic
vehicul de luptă
nerespectarea dreptului comunitar
apel
Voivodina
călător
zonă demilitarizată
zonă sensibilă
şef de guvern
lider al opoziţiei
cap de familie
şeptel
cec instrument de plată
cifră de afaceri
Chile
chimie
chimie alimentară
chimie industrială
China
chirurgie
clorină
planificare bugetară
alegerea tehnologiei
şomaj
şomaj ciclic
şomaj ascuns
şomaj feminin
şomaj tineri
şomaj parţial
şomaj sezonier
şomaj sructural
şomaj tehnic
şomaj datorat progresului tehnic
abţinere vot
domeniu de activitate
şomer
creştinism
crom
Cipru
cidru
Comisia Interguvernamentală pentru Migraţie Europeană
activitate economică
ciment
cinema
circulară
civilizaţie
clasă conducătoare
clasă socială defavorizată
clasă socială de mijloc
clasa muncitoare
ţărănime
clasă socială
clasă socială favorizată
clasificare documentară
clauză de arbitraj
clauză de repartizare
clauză protecţionistă
activitate non salarială
cler
clienţi
climă
aer condiţionat
lichidare de conturi
club politic
Consiliul Mondial al Alimentaţiei
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru comerţ şi dezvoltare
coaliţie politică
cobalt
codificare
cod rutier
cod de navigaţie
codul muncii
cod de legi
coexistenţă paşnică
cofinanţare
cointeresare
cocs
cooperare bugetară
colectarea taxelor
colectarea datelor
colector de energie solară
colectivism
comunitate rurală
autoritate regională şi locală
comunitate urbană
Columbia
adaptare şcolară
colorant
colorant alimentar
colorarea artificială a alimentelor
colorant alimentar natural
ulei de seminţe de rapiţă
combustibil
combustibil neconvenţional
combustibil fosil
adaptare socială
combustibil nuclear
comisie agricolă comunitară
comisie a Comunităţii Europene
Comitetul Consultativ Comunitatea Europeană
comitet de întreprindere
aditivi alimentari
Comitetul Consiliului Uniunii Europene
Comitetul Economic şi Social al UE
Comisia Monetară a Comunitaţii Europene
comitet paritar al UE
Comitetul Permanent al Comunităţii Europene
Comitetul Permanent ONU
comisie ştiinţifică a Comunităţii Europene
comisie tehnică a Comunităţii Europene
reformă structurală
arbitraj comercial
audit
bibliotecă virtuală
Centrul de Traduceri pentru Organismele Uniunii Europene
Oficiul Comunitar pentru Varietatea Plantelor
Carta africană a drepturilor omului şi popoarelor
Carta europeană a energiei
clauză socială
Conferinţa Naţiunilor Unite pentru mediu şi dezvoltare
Consiliul European al Muncii
Internet
comerţ electronic
Institutul European de Standardizare
Comisia Europeană pentru Standardizare
Comisia Europeană pentru Standardizare în Electrotehnică
Institutul European de Standardizare în Telecomunicaţii
recunoaşterea calificării profesionale
controlul calităţii produselor agricole
Tribunalul AELS
deşeuri periculoase
depozit legal
dumping social
drept câştigat
economie de tranziţie
editare electronică
enzime
boala vacii nebune
spaţiu social european
Grupul celor mai industrializate 7 ţări
GATS
Grupul de la Rio
stabilirea păcii
spionaj economic
grădină zoologică
boli ale peştilor
globalizare
multimedia
Biroul pentru Armonizarea Pieţei Interne
Organizaţia Mondială a Vămilor
organism pentru reglementarea diferendelor comerciale
Organizaţia de Cooperare Economică Asia-Pacific
pedofilie
principiul proporţionalităţii
publicitate comparativă
regiuni ale Finlandei
regiuni ale Austriei
regiuni ale Suediei
reglementarea telecomunicaţiilor
societate informaţională
Tratatul Uniunii Europene. Amsterdam. 1997
tranziţie economică
TRIMS (măsuri privind investiţiile în comerţ )
TRIPS ( acord multilateral prvind aspectele comerciale ale drepturilor de proprietate intelectuală)
Uniunea Confederaţiilor Industriaşilor şi Patronilor din Europa
viaţă profesională
zonă euro
zoonoză
TARIC măsuri tarifare comunitare privind comerţul între statele membre
Confederaţia Internaţională a Uniunilor Comerciale Libere
Comunitatea Economică a Statelor Central Africane
EUTELSAT
Liga Europeană pentru Cooperare Economică
Oficiul Internaţional pentru Epizootii
clonare
diferend comercial
întreprindere în dificultate
autostrăzi informaţionale
Intranet
extranet
browser
managementul documentelor
managementul electronic al documentelor
recunoaşterea optică a caracterelor
digitalizare
scanner
Austria Inferioară
Austria de Sus
Burgenland
Carintia
Salzburg
Steiermark
Tirol
Vorarlberg
Viena
ţări membre ale Organizaţiei de Cooperare Economică Asia-Pacific
Centrul European al Întreprinderilor cu Participare Publică
termen limită de plată
pact de stabilitate
politici pentru tineri
politica consumatorului
politică comunitară - politică naţională
Centrul European de Monitorizare a Rasismului şi Xenofobiei
justiţie şi afaceri interne
Serbia şi Muntenegru
discriminare după vârstă
discriminare bazată pe orientarea sexuală
îngrijirea persoanelor vârstnice
concediere abuzivă
Stockholm
Östra Mellansverige
Suedia de Sud
Norra Mellansverige
Mellersta Norrland
Ovre Norrland
Smaland med arna
Suedia de Vest
It-Suomi
Pohjois-Suomi
Etel-Suomi
Ahvenanmaa
acord social Comunitatea Europeană
discriminare din motive de handicap
ECHO
OLAF
simplicare legislativă
ADN
realitate virtuală
imagine creată de computer
metodă de evaluare
tehnici ştiinţifice de observare
principiul comunitizării
responsabilitatea statului
simulare
supravegherea importurilor
analiză comparativă
cauzalitate
analiză calitativă
analiză cantitativă
concediu pentru nevoi speciale
coperare strânsă
hipermedia
hipertext
eutanasie
Palau
Insula Norfolk
Niue
Tokelau
Ceuta, Oraşul
Melilla
opinie comunitară
avizul Curţii de Conturi
Carta Drepturilor Fundamentale a Uniunii Europene
deficit democratic
Înaltul Reprezentant PESC
rezoluţie a Consiliului Uniunii Europene
rezoluţie a Consiliului European
mod de producţie
obiectivul producţiei
tehnici de producţie
animal modificat genetic
plante modificate genetic
difuzarea inovaţiilor
standard de producţie
tehnologie uzată moral
evaluarea introducerii noilor tehnologii
organizarea cercetării
descoperire ştiinţifică
principiul prudenţei
cercetare de teren
rezultatele cercetării
identificare
agricultură durabilă
modelul agricol european
plan agro-ambiental
politică funciară
proiect agricol
zonă agricolă cu restricţii medioambientale
agrosilvicultură
pierderea recoltei
recensământ agricol
agricultură irigată
asolament
siloz
producerea energiei prin agricultură
cultură de oleaginoase
zootehnie
pădure din zona boreală
silvicultură durabilă
atestat silvic
politică forestieră europeană
Institutul European de Informare şi Comunicare Forestieră
pădure mediteraneană
pădure din zona temperată
statistică forestieră
monedă europeană
Ecu
rată interbancară a dobânzii stabilite de SEBC
rată de conversie
BAD
CABEI-Banca Americii Centrale pentru Integrare Eonomică
Caribank
credit agricol
program de stabilitate
cooperare fiscală europeană
reformă fiscală
migrant şomer
formare profesională continuă
Comisia Consultativă pentru Angajare
strategie europeană pentru ocuparea locurilor de muncă
adaptabilitatea salariatului
relaxarea reglemetărilor muncii
abilitate profesională uzată moral
ofertă de locuri de muncă mai mare cât cererea
muncitor policalificat
head-hunting
reîncadrare profesională
retrogradare profesională
Ecofin
ţară non-participantă
ţară participantă
rezistenţa materialelor
evaluarea performanţelor tehnice
arme neletale
comerţ corect
concesionarea serviciilor
contract comercial
arbitraj comercial internaţional
servicii de interes general
semnătură electronică
statistică comercială
excluderea dintr-o organizaţie internaţională
parteneriat euro-mediteranean
evaluarea ajutorului umanitar
prevenirea conflictelor internaţionale
purificare etnică
arme antipersonal
spionaj
secret militar
statistică militară
analiza solului
ştiinţa spaţiului
astronautică
climatologie
bioclimatologie
chimia solului
geografie culturală
geografie umană
geografie regională
geomorfologie
sedimentologie
tipuri de sol
etnografie
sociologie industrială
economia mediului înconjurător
educaţia pentru mediu înconjurător
protecţia apelor
reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
responsabilitate pentru mediul înconjurător
statistici privind mediul înconjurător
balenă
ecosistem marin
ecosistem terestru
focă
acidificare
gură de evacuare
depozitare neautorizată a deşeurilor
deşeuri chimice
deşeuri electronice
deşeuri sanitare
poluare accidentală
poluare locală
adopţii internaţionale
conflict între generaţii
dreptul adopţiilor
familie reîntemeiată
poligamie
solidaritate familială
diaspora
politici privind migraţia comunitară
dependenţa persoanelor vârstnice
prognoze demografice
întinerirea populaţiei
creştini
musulmani
asociaţie europeană
independenţa persoanelor cu dizabilităţi
comportament social
integrarea persoanelor cu handicap
pact social
pornografie infantilă
turism religios
violenţa tinerilor
violenţa în şcoli
violenţa în familie
excepţie culturală
identitate europeană
fundamentalism religios
religie nouă
eveniment cultural european
promovare culturală
asigurare de sănătate valabilă în orice ţară
drept medical
eroare medicală
boli cronice
medicamente generale
siguranţa alimentaţiei
îngrijire paliativă
autoreglementare
cod administrativ
istoria dreptului
crimă involuntară
hărţuire psihică
impunitate
responsabilitatea penală a minorilor
turism sexual
arbitraj
retragere a unui caz din instanţă
hotărâre judecătorească de amânare sau suspendare
abrogare
competenţă jurisdicţională extrateritorială
independenţa justiţiei
tribunal maritim
căsătorie de convenienţă
sistemul de informaţii Schengen
conflict religios
dreptul la sănătate
diversificarea formelor de energie
zăcământ de gaze
randament energetic
rezerve strategice
zăcământ petrolifer
cercetare nucleară
lărgirea unei organizaţii internaţionale
integrare industrială
criterii de aderare la Uniunea Europeană
negocieri de aderare la Uniunea Europeană
politică de apărare comună
strategie de preaderare la Uniunea Europeană
Agenţia Europeană pentru Informarea Consumatorului
microcredit
microfinanţe
ştiinţa prevenirii riscurilor
cosmologie
colaborare între soţi
muncă ocazională
vibraţie mecanică
pădurar
pace
Eurojust
mandat de arestare european
tratat de aderare la Uniunea Europeană
Tratatul Uniunii Europene. Nisa. 2001
ajutor pentru victime
centru de detenţie pentru tineri
dreptul intern al religiilor
drept budist
drept canonic
dreptul bisericii protestante
drept ebraic
drept hindus
drept islamic
anularea datoriei fiscale
construcţii ilegale
copiii străzii
huliganism
zonă urbană defavorizată
tratament medical de urgenţă
vandalism
eugenie
muncitor sărac
radiaţie neionizată
dezvoltarea întreprinderii
antreprenoriat
fuziune internaţională
conducerea întreprinderii
încadrare socială
răscumpărarea întreprinderii
activitate de reintegrare în muncă a şomerilor
întreprindere nouă
microîntreprinderi
cooperativă europeană
calitatea învăţământului
bibliotecă parlamentară
citat
comentariu la o lege
document electronic
ghid turistic
bibliotecă media
dezinformare
furnizor de servicii Internet
navigator pe web
motor de căutare
politica telecomunicaţiilor
site Internet
telefon mobil
supraveghere video
criptografie
virus de calculator
nevoi fundamentale
relaţii între regiuni şi Uniunea Europeană
sector noncomercial
cerşetorie
transferuri sociale
valoare economică
gelatină
ulei esenţial
supliment de hrană
produs ecologic
cărămidă
piatră
metale speciale
motor diesel
fabrică de cherestea
asistenţă de zbor
trafic urban
mobilitate durabilă
sistem de transport inteligent
navigaţie prin satelit
pieton
asistenţă la sol
secularizare
stat confederal
stat regional
oligarhie
protocol
simbol al statului
partide naţionaliste
partide autonomiste
partide extremiste
reformă electorală
anchetă parlamentară
redactarea legilor
statutul aleşilor
guvernare electronică
declaraţie guvernamentală
guvernare
diplomaţie parlamentară
amendă penală
evacuare din locuinţă
automat pentru vânzări
capital iniţial
chirurgie estetică
expertiză medicală
abandon şcolar
antenă parabolică
forum
acţiune interactivă
popularizarea ştiinţei
gestiunea informaţiilor în conducere
administraţie portuară
tunel
subcontractare externă
accident chimic
industrie cosmetică
tehnica construcţiilor
cooperaţie agricolă
cornute
distrugerea armelor
cooperare în domeniul educaţiei
industria gazelor naturale
dreptul internaţional al muncii
drept comercial internaţional
concediu de paternitate
munca deţinuţilor
piaţă regională
securitate regională
ren
medicină la distanţă
diferend teritorial
Autoritatea Europeană pentru Siguranţă Alimentară
Constituţia Europeană
corpus juris comunitar
vânzarea drepturilor de autor
raport ştiinţific
impact social
ISPA
dreptul pentru protecţia plantelor
postcomunism
sănătatea reproducerii
serviciu universal
Tribunalul Penal Internaţional
viziune europeană
acord instituţional
CEFTA
Comisia Centrală pentru Navigaţia pe Rin
responsabilitate publică
clauză de conştiinţă
coabitare politică
structura comisiilor parlamentare
tehnici de coordonare a întâlnirilor profesioanale
Curtea Inter-Americană pentru Drepturile Omului
Curtea Penală Internaţională
cadru decizional
dezvoltarea individului
stat multietnic
Statele Unite ale Microneziei
evacuarea populaţiei
tribunal de proximitate
etica afacerilor
Organizaţia pentru Interzicerea Armelor Chimice
OMT (Organizaţia Mondială a Turismului)
organism de reprezentare agricolă
Parlamentul Andin
Parlamentul Americii Centrale
state membre ale Acordului Nord-American de Liber-Schimb
ţări din Caucaz
abilităţi de comunicare
abilităţi de negociere
Parlamentul Latino-American
abilităţi de redactare
război mondial, primul
război mondial, al 2-lea
rezultatul votului
social-democraţie
statutul membrilor Parlamentului European
sistem de informaţii geografice
tehnologie digitală
Zona Americană de Comerţ Liber
Agenţia Europeană pentru Reconstrucţie
Oficiul Alimentar Veterinar
poliţie de proximitate
delegaţie interparlamentară
budist
ştiinţe militare
cantină şcolară
conciliu
congres al partidului
CPRLE
îndatoririle cetăţenilor
dreptul la integritate fizică
drept penal militar
drept roman
rambursare fiscală
dreptul la vizite
enclavă teritorială
boli renale
farmacie
gară feroviară
autogară
geografie istorică
hinduist
istorie universală
ilustraţie grafică
incunabul
contravenţie administrativă
lege de armonizare
manifest
manuscris
metodologie juridică
mitologie
mişcare antiglobalizare
mişcare culturală
partide mici care pot influenţa balanţa puterii
partide extraparlamentare
partide monarhiste
partide regionaliste
plan
poliţie regională
poliţie comunitară
ajutor
buget local
buget regional
propagandă politică
regim prezidenţial
religie primitivă
reşedinţă universitară
sexualitate
sociologia dreptului
sociologie rurală
sociologie urbană
sociologia educaţiei
sociologie politică
distribuţia gazelor
refuzul tratamentului medical
texte religioase
videotecă
drept natural
biometrie
dreptul la locuinţă
forţe de reacţie rapidă
populism
concubinaj oficial
Asociaţia Statelor din Caraibe
mişcare patriotică
reprezentare permanentă la Uniunea Europeană
drept militar  [V4.2]
tehnici de învăţare  [V4.2]
mnemotehnică  [V4.2]
test psihometric  [V4.2]
Acordul de la Cotonou  [V4.2]
regiuni din Polonia  [V4.2]
regiuni din Slovenia  [V4.2]
regiuni din Republica Cehă  [V4.2]
regiuni din Slovacia  [V4.2]
Gorenjska  [V4.2]
Goriska  [V4.2]
Slovenia de Sud-Est  [V4.2]
Koro?ka   [V4.2]
Notranjsko-kra?ka  [V4.2]
Obalno-kra?ka  [V4.2]
Podravska  [V4.2]
Pomurska  [V4.2]
Savinjska   [V4.2]
Spodnjeposavska  [V4.2]
Zasavska  [V4.2]
Slovenia Centrală  [V4.2]
regiunea Bratislava  [V4.2]
regiunea Trnava  [V4.2]
regiunea Trenčín  [V4.2]
regiunea Nitra  [V4.2]
regiunea Banská Bystrica  [V4.2]
regiunea Pre?ov  [V4.2]
regiunea Ko?ice  [V4.2]
Boemia de Sud  [V4.2]
Hradec Králové  [V4.2]
Karlovy Vary  [V4.2]
Liberec  [V4.2]
Moravia de Sud  [V4.2]
Moravia-Silezia  [V4.2]
Olomouc  [V4.2]
Pardubice  [V4.2]
Pilsen  [V4.2]
Praga  [V4.2]
Usti  [V4.2]
Vysočina  [V4.2]
Zlín  [V4.2]
Boemia Centrală  [V4.2]
regiunea ?ilina   [V4.2]
regiuni din Estonia  [V4.2]
Estonia de Nord  [V4.2]
Estonia Occidentală  [V4.2]
Estonia Centrală  [V4.2]
Estonia de Nord-Est  [V4.2]
Estonia de Sud  [V4.2]
regiuni din Letonia  [V4.2]
Latgale  [V4.2]
Riga  [V4.2]
Vidzeme  [V4.2]
Kurzeme  [V4.2]
Zemgale  [V4.2]
regiuni din Lituania  [V4.2]
Alytus  [V4.2]
Kaunas  [V4.2]
Klaipeda  [V4.2]
Marijampole  [V4.2]
Paneve?ys  [V4.2]
Siauliai  [V4.2]
Taurage  [V4.2]
Tel?iai  [V4.2]
Utena  [V4.2]
Vilnius  [V4.2]
regiuni din Ungaria  [V4.2]
Oulu  [V4.2]
Finlanda Occidentală  [V4.2]
Attica  [V4.2]
Grecia Occidentală  [V4.2]
Macedonia Centrală  [V4.2]
Macedonia Orientală şi Tracia  [V4.2]
Macedonia Occidentală  [V4.2]
Egeea Septentrională  [V4.2]
Egeea Meridională  [V4.2]
Alföld-ul de Sud  [V4.2]
Alföld-ul de Nord  [V4.2]
Ungaria Centrală  [V4.2]
Ungaria Septentrională  [V4.2]
Transdanubia Centrală  [V4.2]
Transdanubia Meridională  [V4.2]
Transdanubia Occidentală  [V4.2]
capital intelectual  [V4.2]
controlor european pentru protejarea datelor  [V4.2]
Oficiul European pentru Selecţia Personalului  [V4.2]
control jurisdicţional  [V4.2]
metodă deschisă de coordonare  [V4.2]
nanotehnologie  [V4.2]
politică europeană de vecinătate  [V4.2]
PNUCID  [V4.2]
parteneriat public-privat  [V4.2]
protocol diplomatic  [V4.2]
Agenţia Europeană pentru Securitate Maritimă  [V4.2]
Agenţia Europeană pentru Securitate Aeriană  [V4.2]
Agenţia Europeană pentru Securitatea Reţelelor şi a Informaţiei  [V4.2]
divizare digitală  [V4.2]
politică lingvistică  [V4.2]
responsabilitate socială corporatistă  [V4.2]
citire rapidă  [V4.2]
infracţiuni rutiere  [V4.2]
spărgător de gheaţă  [V4.2]
alocaţie pentru asistenţă medicală  [V4.2]
publicitate electronică nesolicitată  [V4.2]
cultură organizaţională  [V4.2]
ajutor pentru reintegrare profesională  [V4.2]
adrese Internet  [V4.2]
economia cunoaşterii  [V4.2]
conferinţa preşedinţilor de Parlament  [V4.2]
Institutul European pentru Studii de Securitate  [V4.2]
Centrul European pentru Observaţii din Satelit  [V4.2]
celulă suşă  [V4.2]
offshoring  [V4.2]
cimitir militar  [V4.2]
voievodatul Mazovia  [V4.2]
voievodatul Mica Polonie  [V4.2]
voievodatul Silezia  [V4.2]
voievodatul Lublin  [V4.2]
voievodatul Carpaţii Inferiori  [V4.2]
voievodatul Pomerania Occidentală  [V4.2]
voievodatul Sfânta Cruce  [V4.2]
voievodatul Lodz  [V4.2]
voievodatul Lubus  [V4.2]
voievodatul Silezia Inferioară  [V4.2]
voievodatul Podlachia  [V4.2]
voievodatul Marea Polonie  [V4.2]
voievodatul Pomerania  [V4.2]
voievodatul Opol  [V4.2]
voievodatul Cuyavia-Pomerania  [V4.2]
voievodatul Varmia-Mazuria  [V4.2]
alocaţie parentală  [V4.2]
Agenţia Europeană pentru Apărare  [V4.2]
Centrul European pentru Prevenirea şi Controlul Bolilor  [V4.2]
Agenţia Europeană pentru Produse Chimice  [V4.2]
Agenţia Feroviară Europeană  [V4.2]
Colegiul European de Poliţie  [V4.2]
arme interzise  [V4.2]
Västernorrland  [V4.2]
Jamtland  [V4.2]
Värmland  [V4.2]
Dalarna  [V4.2]
Gävleborg  [V4.2]
Jönköping  [V4.2]
Kronoberg  [V4.2]
Kalmar  [V4.2]
Gotland  [V4.2]
Blekinge  [V4.2]
Scanie  [V4.2]
Halland  [V4.2]
Västra Götaland  [V4.2]
Uppsala  [V4.2]
Södermanland  [V4.2]
Östergötland  [V4.2]
Örebro   [V4.2]
Västmanland  [V4.2]
Västerbotten  [V4.2]
Norrbotten  [V4.2]