// mapování oborů a podoborů

// viz mosty obecně - tento je zřejmě kopií mostu PSH

// viz D:\222\id32402\jazyk\jazykove(2da\aplikovana(1_lingvistika\Ontologie\WordNet\_for_DAR\_work_data_\ - to je možná zárodek mostu
 

PSH antropologie == antropologie
PSH architektura a urbanismus / architektura == architektura
PSH architektura a urbanismus / urbanismus == urbanismus
PSH architektura a urbanismus / územní plánování == územní_plánování
PSH astronomie == astronomie
PSH biologie == biologie
PSH chemie == chemie
PSH doprava == doprava
PSH ekonomické vědy == ekonomie
PSH elektronika == elektronika
PSH elektrotechnika == elektrotechnika
PSH energetika == energetika
PSH filozofie == filozofie
PSH fyzika == fyzika
PSH geofyzika == geofyzika
PSH geografie == zeměpis
PSH geologie == geologie
PSH historie == historie
PSH hutnictví == hutnictví
PSH informační věda == knihovnictví
PSH informatika == informatika
PSH jazykověda == jazyk
PSH literatura == literatura
PSH matematika == matematika
PSH náboženství == náboženství
PSH pedagogika == pedagogika
PSH politologie == politologie
PSH potravinářství == potravinářství
PSH právo == právo
PSH psychologie == psychologie
PSH sociologie == sociologie
PSH spoje == spoje
PSH sport == sport
PSH spotřební průmysl == spotřební_průmysl
PSH stavebnictví == stavebnictví
PSH strojírenství == strojírenství
PSH teorie systémů == teorie_systémů
PSH těžba nerostných surovin == těžba_nerostných_surovin
PSH umění == umění
PSH věda a technika == věda_a_technika
PSH vodní hospodářství == vodní_hospodářství
PSH vojenství == vojenství
PSH výpočetní technika == výpočetní_technika
PSH zdravotnictví == zdravotnictví
PSH zemědělství == zemědělství

// obor obecnosti - je to už jen slovo, protože jeho položky jsou mapovány nahodile
PSH obecnosti == obecnost

// procesy
PSH obecnosti / dění == dění
PSH obecnosti / balení == balení
PSH obecnosti / bělení == bělení
PSH obecnosti / chlazení == chlazení
PSH obecnosti / čištění == čištění
PSH obecnosti / foukání == foukání
PSH obecnosti / doplňování == doplňování
PSH obecnosti / dávkování == dávkování
PSH obecnosti / hospodaření == hospodaření
PSH obecnosti / instalování == instalování
PSH obecnosti / izolování == izolování
PSH obecnosti / lepení == lepení
PSH obecnosti / leptání == leptání
PSH obecnosti / lisování == lisování
PSH obecnosti / měření == měření
PSH obecnosti / míchání == míchání
PSH obecnosti / mísení == mísení
PSH obecnosti / skladování == skladování
PSH obecnosti / skládání == skládání
PSH obecnosti / směšování == směšování
PSH obecnosti / spojování == spojování
PSH obecnosti / navrhování == navrhování
PSH obecnosti / označování == označování
PSH obecnosti / promíchávání == promíchávání
PSH obecnosti / rytí == rytí
PSH obecnosti / stanovení == stanovení
PSH obecnosti / stříhání == stříhání
PSH obecnosti / sušení == sušení
PSH obecnosti / řezání == řezání
PSH obecnosti / vytlačování == vytlačování
PSH obecnosti / zkoušení == zkoušení
PSH obecnosti / znečištění == znečištění
PSH obecnosti / zpevňování == zpevňování
PSH obecnosti / zpracování == zpracování
PSH obecnosti / zužitkování == zužitkování
PSH obecnosti / zásobování == zásobování
PSH obecnosti / pálení == pálení
PSH obecnosti / aplikace == aplikace
PSH obecnosti / procesy == proces
PSH obecnosti / provoz == provoz
PSH obecnosti / průzkumy == průzkum
PSH obecnosti / testy == test
PSH obecnosti / uzavření == uzavření
PSH obecnosti / šíření == šíření
PSH obecnosti / úprava == úprava
PSH obecnosti / údržba == údržba
PSH obecnosti / vývoj == vývoj
PSH obecnosti / záchrana == záchrana
PSH obecnosti / registrace == registrace
PSH obecnosti / regulace == regulace
PSH obecnosti / rekonstrukce == rekonstrukce
PSH obecnosti / montáž == montáž
PSH obecnosti / obnova == obnova
PSH obecnosti / obsluha == obsluha
PSH obecnosti / ochrana == ochrana
PSH obecnosti / opravy == oprava
PSH obecnosti / přenos == přenos
PSH obecnosti / příprava == příprava
PSH obecnosti / diagnostika == diagnostika
PSH obecnosti / výstavba == výstavba
PSH obecnosti / tvorba == tvorba
PSH obecnosti / konstrukce == konstrukce
PSH obecnosti / konzervace == konzervace

// vlastnosti
PSH obecnosti / vlastnosti == vlastnost
PSH obecnosti / jevy == jev
PSH obecnosti / symetrie == symetrie
PSH obecnosti / bilance == bilance
PSH obecnosti / hladina == hladina
PSH obecnosti / povrch == povrch
PSH obecnosti / jednotky == jednotka
PSH obecnosti / kritéria == kritérium
PSH obecnosti / typologie == typologie
PSH obecnosti / druhy == druh
PSH obecnosti / jakost == jakost
PSH obecnosti / kvantita == kvantita
PSH obecnosti / stáří == stáří
PSH obecnosti / vady == vada
PSH obecnosti / poruchy == porucha
PSH obecnosti / poškození == poškození
PSH obecnosti / životnost == životnost
PSH obecnosti / bezpečnost == bezpečnost
PSH obecnosti / spolehlivost == spolehlivost
PSH obecnosti / odolnost == odolnost
PSH obecnosti / stabilita == stabilita
PSH obecnosti / deformace == deformace
PSH obecnosti / koherence == koherence
PSH obecnosti / koheze == koheze
PSH obecnosti / koncentrace == koncentrace
PSH obecnosti / hospodárnost == hospodárnost

// procesní metaentity
PSH obecnosti / teorie == teorie
PSH obecnosti / teze == teze
PSH obecnosti / tvrzení == tvrzení
PSH obecnosti / modely == model
PSH obecnosti / metody == metoda
PSH obecnosti / reformy == reforma
PSH obecnosti / mechanizace == mechanizace
PSH obecnosti / automatizace == automatizace
PSH obecnosti / optimalizace == optimalizace
PSH obecnosti / organizace == organizace
PSH obecnosti / zlepšování == zlepšování
PSH obecnosti / unifikace == unifikace
PSH obecnosti / praxe == praxe

// procesní entity
PSH obecnosti / diagramy == diagram
PSH obecnosti / grafy == graf
PSH obecnosti / dokumentace == dokumentace
PSH obecnosti / číselníky == číselník
PSH obecnosti / parametry == parametr
PSH obecnosti / ukazatelé == ukazatel
PSH obecnosti / podklady == podklad
PSH obecnosti / veličiny == veličina
PSH obecnosti / výpočty == výpočet
PSH obecnosti / vzorce == vzorec
PSH obecnosti / složení == složení
PSH obecnosti / značky == značka
PSH obecnosti / tabulky == tabulka
PSH obecnosti / statistika == statistika
PSH obecnosti / řady == řada
PSH obecnosti / schémata == schéma
PSH obecnosti / seznamy == seznam
PSH obecnosti / specifikace == specifikace
PSH obecnosti / pravidla == pravidlo
PSH obecnosti / předpisy == předpis
PSH obecnosti / příklady == příklad
PSH obecnosti / účinky == účinek
PSH obecnosti / změny == změna
PSH obecnosti / úkoly == úkol
PSH obecnosti / využití == využití

// hmotné entity
PSH obecnosti / podstata == podstata
PSH obecnosti / látky == látka
PSH obecnosti / materiály == materiál
PSH obecnosti / prvky == prvek
PSH obecnosti / části == část
PSH obecnosti / obsah == obsah
PSH obecnosti / přísady == přísada
PSH obecnosti / pomůcky == pomůcka
PSH obecnosti / nástroje == nástroj
PSH obecnosti / preparáty == preparát
PSH obecnosti / příslušenství == příslušenství
PSH obecnosti / systémy == systém
PSH obecnosti / stroje == stroj
PSH obecnosti / ústrojí == ústrojí
PSH obecnosti / výrobky == výrobek
PSH obecnosti / vzorky == vzorek
PSH obecnosti / zařízení == zařízení
PSH obecnosti / detektory == detektor
PSH obecnosti / náhrady == náhrada