Zobecnění jazyka

Klasické prostředky jazyka

Rozšíření prostředků jazyka

S příchodem počítačů jsou k disposici prostředky mnohem rozmanitější než tužka a papír - neomezená záznamová plocha, barvy, animace a simulace. Lze pomýšlet na řešení nových úloh:

  • zlepšení prezentace dokumentů,
  • překlenování jazykových bariér,
  • formalizované porozumění textu.
  • Aby tyto nové úlohy bylo možno řešit, rozšíříme jazyk takto: Plán prací
    základní slovní zásoba - v tomto dokumentu do ní zahrnujeme jen slova běžného uživatele bez slov jednoduše odvoditelných - např. tam:
  • patří slova bílý, běloba, nepatří tam bělost, bílit, bíle, bílo, bělejší
  • patří slova prodávat, nepatří tam prodat, prodavač, prodavačka, prodej, výprodej, přeprodávat, doprovádat, ...

  •