Vlastnosti jazyka


Obecně o jazyku

Jazyk má podobu vrstvy objektů, mezi nimiž jsou vazby několika typů:

Jsou to v podstatě tezaurové vazby.

Objekty jazyka mají uvedenu frekvenci výskytů.

Ostatní jazyky jsou pak podobné paralelním vrstvám. Překladové vazby jsou pak vazbami mezi vrstvami. Tyto vazby jsou několika typů: