Testy morfologie češtiny
Vybrané vzory


Skloňování sousloví

viz Google: Větné členy a polovětné konstrukce

Sousloví jsou přívlastkové konstrukce, které vystupují v terminologiích, čili jsou vedena jako termíny označující samostatný pojem, např. vlna propouštění, devátá vlna

Bez znalosti termínu nelze v textu jednoznačně rozhodnout o tom, zda se sousloví řídí mluvnickou shodou, či nikoli. Například:
výrok absolut i výrok alsoluta se v textu mohou vyskytovat ve tvaru výroku absoluta, ktrerý je:
   - 2P+SG pro 1. sousloví
   - 2P+SG, 3P+SG, 5P+SG nebo 6P+PL (pro 2. sousloví)

Postup (viz následující rozbor) při gramatické analýze je tento:
   - sousloví je termín => způsob skloňování je uveden v objektu
   - sousloví není termín =>
       - 1. slovo je přídavné jmého => přívlastek shodný
       - 1. slovo je podstatné jmého => přívlastek neshodný

Existuje několik případů sousloví (v závorce je vyznačena gramatická analýza sousloví, podle ní ze jedná o víceslovné termíny, přívlastky a rozličné další případy):