Oddělovače slov v textu
Základní klasifikace znaků

"Low"ASCII znaky

Ostatní znaky se kódují různými způsoby pomocí kódovacích tabulkek. Eridanus s nimi zachází vlastním způsobem ve snaze kódovat podobné znaky podobně.

Lingvistická klasifikace znaků

Znaky z hlediska funkce dělíme na:

Způsoby práce s textem