Izolační schopnosti stavebních prvků


Norma ČSN 73 0540: 1/2005 na nové stavby pro svislé obvodové těžké konstrukce (cihelné zdivo) požaduje hodnotu součinitele prostupu tepla k = 0,38 W.m-2.K a doporučuje hodnotu k = 0,25 W.m-2.K.

Porovnání vnitřní povrchové teploty u různých typů skel (měřené vždy uprostřed tabule při venkovní teplotě -15°C a teplotě ve vytápěném interiéru +20°C):

jednoduché sklo - 5°C - k = 5.8 W/m2*K
izolační dvojsklo staršího typu + 7°C - k = 2.8 W/m2*K - útlum hluku 35 dB
tepelně-izolační dvojsklo plněné vzduchem + 10°C - k = 1.3 W/m2*K - útlum hluku až 45 dB
tepelně-izolační dvojsklo plněné inertním plynem (Ar, Kr) + 14°C - k = 0.7 W/m2*K

SuperPorfix 360 mm - k = 0,33 W/m2*K
Ytong 375 mm - k = 0,25 W/m2*K

Cihelné zdivo z plných cihel ve skladbě omítka vnitřní-CPP-omítka vnější v tl. 45 cm - k = 1,32 W/m2*K
Cihelné zdivo z děrovaných cihel ve skladbě omítka vnitřní-CD-omítka vnější v tl. 30 cm  - k = 1,16 W/m2*K

Zateplení 10 cm fasádního polystyrenu nebo kamenné vlny (lepší paropropustnost) - k = 0,35 W/m2*K