Váhy v dotazu

Program pracuje s libovolnými váhami termínů, nicméně pro další popis budeme předpokládat, že váhy termínů při vyhodnocování dotazu jsou navrženy do intervalu 1 ‑ 100. Potom: Není-li ve uvedena váha u slova v dotazu, bere se 100.

Při analýze dotazu se přiřazují váhy odvozeným termínům pomocí násobitele:


Relevance ve výskytech

Při vyhodnocení dotazu se výsledná váha získá součtem vah za jednotlivé termíny. Váha jednoho termínu je přirozený logaritmus součtu vah jeho výskytů.

Seznam nálezů je zpravidla setříděn podle vah od nejvyšší k nejnižší. Výjimkou jsou publikace slovníkového charakteru, kde výstup (slovníková hesla) mohou být tříděna i podle pořadí v publikaci.