Pravidla kontextového dotazu

Vycházejí z pravidel pro klasický dotaz. Kontextový dotaz je sestaven pomocí dotazového formuláře. Ten obsahuje řádky pro zadání operátorů a termínů.

Do řádků operátorů vyplní uživatel potřebné operátory z množiny ( ) ! && @@ ||.

Do řádků termínů vyplní uživatel:

Příklady skutečných dotazů jsou uvedeny v dokumentu O hierarchiích.