Vyhledávání - úvodní popis

1. Vznik a vývoj

   Vyhledávací modul byl vyvinut jako rozšíření modulů pro zpracování přirozeného jazyka. Jeho posláním je vyhledávání v různých dokumentech a podobných datech (slovnících, encyklopediích atd). V současné době se používá v programech pro:

2. Programový jazyk, použitelnost

   Modul je naprogramován v jazyku 'C', navržen pro 32 bitové operační systémy s důrazem na přenositelnost. Technologie použití není omezena - modul lze použít jako linkovatelné OBJ moduly, jako DLL knihovnu nebo jako samostatný EXE program.

3. Technologie

   Technologie indexování i hledání je vlastní, vyvinutá pro tento modul. Vyhledávací modul používá tvarosloví. Podle potřeby vyhledává i podle:

4. Formáty indexovatelných dokumentů Plánuje se DOC, PDF.

5. Tvarosloví

   V současnosti je použitelné tvarosloví české a anglické. V pokročilém stadiu je tvarosloví slovenské a německé. Připravuje se tvarosloví ruské, rumunské, norské, švédské, latinské, francouzské, španělské, portugalské, italské, polské, maďarské, finské, arabské a hebrejské - tyto jazyky se ověřují na úrovni funkce programu.

6. Databáze

   Databáze je vlastní, vyvinutá pro zpracování přirozeného jazyka.

7. Možnosti rozšiřování

  Podle potřeby lze rozšířit indexování i o další textové formáty a dopracovat tvarosloví libovolného jazyka.

8. Platformy

  V současnosti modul pracuje v prostředí Windows 32-bit, Linuxu a Mac OS. Převod na jiné platformy, včetně 64 bitů, je možný.