Indexování publikací slovníkového typu - uživatelská dokumentace
 
 


Všeobecně

Produkt je určen pro elektronické publikování na CD nebo na Internetu. Může být kombinován i s dalšími produkty firmy Eridanus (například hledání v katalogu a indexování adresáře HTML dokumentů).

Publikací slovníkového charakteru se rozumí XML soubor vytvořený podle základního návrhu nebo navržený uživatelem.

Zapojení produktu do aplikace musí provést programátor ovládající jazyk 'C'.

Formát logického výrazu v dotazu
Je popsán ve FT.htm jako "Query format / Full". Formát tam popsaný je základní. Slovníkový modul obsahuje některá jeho rozšíření:


Příznaky vyskytující se ve slovech

Tyto znaky jsou při indexování ignorovány - tj. slovo "děl|ník" bude zaindexováno jako "dělník".
 

Forma splupráce s koncovým programem
Může být různého druhu - přilinkovaná knihovna, knihovna DLL, nebo samostatný proces (souborový server).
Rovněž inicializační parametry mohou být předávány rozličným způsobem - při volání knihovny, v souboru .INI nebo v Registry (viz E_FileCm.htm).
Při chybě v programu se vrací obpověď začínající textem "ERROR=n..." (před ním mohou případně být bílé znaky).

Spolupráce zde popsaná je pro souborový server. Parametry se uvádějí v uvozovkách pouze tam, kde je to vyznačeno ve schematu příkazového řádku.


Problémy v souborech LEDA
Referenční místo pro všechno zpracování typické pro LEDA  je LEDA_index_file(). Uživatelské tagy jsou definované rutinou XML_LEDA_tags().

Popis programu LSD-passthru
Účelem programu je výroba elektronických publikací šířených na CD. Je to LSD s následujícími úpravami:

Zpráva o využití produktu u vybraných uživatelů
Použitelný: Seznam nalezenych chyb se zprávou o jejich odstranění

Seznam návrhů na zlepšení  produktu

Popis testovacích procedur + testovací data
Testování v aplikacích je dostatečné.

Existuje rutina Make_TLO_xxxx_graphically_visible()